wersja mobilna | kontakt z nami

Monitor mocy prądu stałego (32 V/2 A) z alarmem

Numer: Styczeń/2018

Uniwersalny układ przetwornika moc/napięcie o szerokim zakresie mierzonej mocy, ustalanym doborem kilku elementów zewnętrznych. Wynik pomiaru jest przetwarzany na napięcie stałe, które może być mierzone za pomocą przetwornika A/C lub miernika wychyłowego. Monitor ma wbudowany komparator o progu zadziałania ustalanym potencjometrem wieloobrotowym, którego można użyć do sygnalizowania przeciążenia.

Pobierz PDF

rys1Monitor zbudowano w oparciu o układ scalony LT2940. Ma on wbudowaną moduł mnożący dwa sygnały, obliczający moc z definicji P=U×I. Jedno z wejść służy do pomiaru prądu z bocznika (I±) o czułości minimalnej 0,2 V, a drugie do pomiaru napięcia z dzielnika (V±) o maksymalnym zakresie 8 V. Optymalne warunki pracy modułu mnożącego zawierają się w zakresie 0,4 V2, co umożliwia dobór zakresu mierzonej mocy i optymalizację strat w rezystorze pomiarowym. Sygnałem wyjściowym układu jest prąd (Pmon) w zakresie do 200 mA. Do dyspozycji jest także wyjście z przetworzonym prądem (Imon) oraz komparator umożliwiający sygnalizację przekroczonego progu mocy lub prądu.

Schemat ideowy modułu monitora mocy pokazano na rysunku 1. Prototyp służy do pomiaru mocy pobieranej z akumulatora o napięciu 24 V, ale może też służyć do innych zastosowań, w których napięcie zasilania zawiera się w granicach 6…32 V, a prąd obciążenia 0…2 A. Akumulator jest dołączony do wyprowadzeń 1–3 gniazda PMON, obciążenie do wyprowadzeń 2–3. Wyprowadzenie 3 to masa układu pomiarowego. Rezystor R1=25 mV/2 W jest bocznikiem prądowym. Dla zmniejszenia strat założono czułość wejścia pomiaru prądu wynoszącą 50 mV, (współczynnik przetwarzania prądu ki=R1=0,025 V). Dzielnik R3/R4 ustala czułość wejścia pomiaru napięcia na 8 V (współczynnik przetwarzania napięcia ku=R4/R3+R4=0,25). Zakres mierzonej mocy to 64 W. Rezystor R6 służy do konwersji prądu na napięcie odpowiadające mocy (w modelu 0…5 V). Równolegle do rezystora R6 dołączono dzielnik R7/R8, RV1 ustalający próg sygnalizacji przekroczenia mocy. Wpływ dzielnika musi być uwzględniony w konwersji. W wypadku wykorzystania miernika wychyłowego (o czułości 200 mA) rezystor R6 służy do dopasowania zakresu dla ustrojów pomiarowych o czułości większej od 200 mA. Napięcie po konwersji POUT oraz wyjście komparatora mocy (OC) doprowadzone są do gniazda OUT, próg zadziałania komparatora to 1,24 V. Rezystor R5 ogranicza traconą moc w U1, gdy napięcie zasilania jest wyższe od 15 V i może zostać zastąpiony zworą przy napięciach niższych.

rys2Moduł zmontowany jest na niewielkiej płytce drukowanej. Rozmieszczenie elementów pokazano na rysunku 2. Moduł nie wymaga uruchamiania – istotny jest tylko dokładny dobór rezystorów ze względu na dokładność przetwarzania. Łatwo, przez dobór wartości elementów, moduł można dostosować do pomiaru mocy w innych zakresach. Szczegółów należy szukać w nocie aplikacyjnej LT2940.

Adam Tatuś, EP

Pozostałe artykuły

Moduł dla Internetu Rzeczy z ESP-WROOM32

Numer: Marzec/2018

Internet Rzeczy stał się rzeczywistością, więc nie ma na co czekać i warto wprowadzić swoje aplikacje w nową rzeczywistość, tym bardziej że do dystrybucji wprowadzono kolejny moduł firmy Espressif z układem ESP32 o możliwościach znacznie większych od ESP8266.

Płytka wejść analogowych dla Raspberry Pi Zero

Numer: Marzec/2018

Raspberry Pi Zero w przeciwieństwie do większości zestawów uruchomieniowych nie ma wejść analogowych. Przedstawiony moduł umożliwia wyposażenie niewielkim kosztem komputerka Pi Zero w 8 wejść analogowych o rozdzielczości 10 bitów.

Uniwersalny driver silnika małej mocy

Numer: Marzec/2018

Niewielki moduł drivera silnika o małej mocy, przydatny w robotyce amatorskiej. Moduł jest nieskomplikowany w budowie dzięki zastosowaniu układu scalonego A3906.

Tester diod LED małej mocy

Numer: Luty/2018

Zdarzają się sytuacje, w których musimy sprawdzić diody LED. Czasem musimy zlokalizować katodę i anodę, a niekiedy określić kolor świecenia diody. Możemy zastosować miernik uniwersalny, ale zdarzają się sytuacje, że napięcie testowania miernika jest zbyt małe, aby wprowadzić diodę w stan przewodzenia. Wtedy z pomocą może przyjść opisywane urządzenie.

Uniwersalny, stereofoniczny wzmacniacz mocy 2×10 W/8 Ohm z regulacją barwy dźwięku

Numer: Luty/2018

Układ uniwersalnego wzmacniacza stereo z regulacja barwy dźwięku, mogącego znaleźć zastosowanie na przykład, w PC-audio, głośnikach przenośnych, nagłośnieniu samochodu itp.

Mobilna
Elektronika
Praktyczna

Ze świata  Kobiety w elektronice    ...

Elektronika Praktyczna

Maj 2019

PrenumerataePrenumerataKup w kiosku wysyłkowym

Elektronika Praktyczna Plus

lipiec - grudzień 2012

Kup w kiosku wysyłkowym