Uniwersalny moduł z przekaźnikiem SSR

Uniwersalny moduł z przekaźnikiem SSR

Niewielki moduł przekaźnika SSR z możliwością sterowania ręcznego będzie przydatny w automatyce domowej. Dzięki zastosowaniu standardowych przekaźników typu ASR można dostosować moduł do przełączania obciążeń zasilanych prądem stałym lub przemiennym.

Podstawowe parametry:
 • w zależności od typu przekaźnika SSR przystosowany jest do przełączania prądu stałego lub przemiennego, przy maksymalnym przełączanym prądzie 2...6 A,
 • zakres dla napięcia stałego: 3...60 VDC,
 • zakres dla napięcia zmiennego (24...280 VAC) z funkcją przełączania w "zerze",
 • moduł wyposażono w trójpozycyjny przełącznik SW umożliwiający ręczne sterowanie.

Budowa i działanie

Schemat modułu przekaźnika został pokazany na rysunku 1. Elementem wykonawczym jest moduł SSR firmy Anly typu ASR-0xxx, który w zależności od typu, przystosowany jest do przełączania prądu stałego (3...60 VDC) lub zmiennego (24...280 VAC) z funkcją przełączania w "zerze", przy maksymalnym przełączanym prądzie 2...6 A. Przekaźniki wykonane są w formie zalewanego bloku i są zamienne mechanicznie. SSR dla łatwej identyfikacji różnią się kolorem obudowy, niebieska dla DC i czarna dla AC. W tabeli 1 zostało pokazane zestawienie parametrów umożliwiających dobór w zależności od współpracującego obciążenia.

Rysunek 1. Schemat modułu przekaźnika SSR

Przekaźnik SSR sterowany jest sygnałem REL, który po buforowaniu bramką U1 steruje tranzystorem Q1. Dioda LD1 OUT sygnalizuje wyzwolenie "cewki" SSR. Moduł wyposażono w trójpozycyjny przełącznik SW umożliwiający ręczne sterowanie SSR, szczególnie przydatne podczas uruchamiania lub usuwania usterek w sterowaniu obciążeniem. W pozycji AUTO sygnał REL steruje bezpośrednio aktywacją przekaźnika, w pozycji OFF przekaźnik jest wyłączony, a w pozycji ON załączony, niezależnie od sygnału REL. Jednocześnie druga para styków SW służy do sygnalizacji "ręcznego" sterowania SSR, którą można zastosować do rejestrowania manipulacji przy obciążeniu. W położeniach ON i OFF sygnał MA przyjmuje stan niski, co dodatkowo sygnalizowane jest świeceniem LD2 MAN.

Moduł pracuje poprawnie zasilany 3,3...5 V, buforowanie SSR umożliwia sterowanie modułu nawet w wyjść o niewielkiej obciążalności, gdyż obciążeniem jest tylko bramka LVC i rezystor R3 100 kΩ, wymuszający stan niski na wejściu podczas przełączania styków SW.

Montaż i uruchomienie

Moduł zmontowany jest na niewielkiej dwustronnej płytce drukowanej zgodnej z Grove. Przed montażem należy zgodnie z tabelą 1 dobrać typ SSR w zależności od współpracującego obciążenia.

Schemat płytki został pokazany na rysunku 2, zmontowany moduł pokazuje fotografia tytułowa.

Rysunek 2. Schemat płytki PCB
UWAGA! W układzie może występować napięcie sieci zasilającej, podczas uruchamiania, obsługi i eksploatacji należy zachować szczególną ostrożność.

Zmontowany moduł nie wymaga uruchamiania, po podłączeniu obciążenia z zachowaniem polaryzacji (DC) oraz sterowania należy sprawdzić poprawność działania we wszystkich położeniach przełącznika SW.

Adam Tatuś, EP

Wykaz elementów:
Rezystory: (SMD0603, 5%)
 • R1: 22 kΩ
 • R2, R4, R6: 2,2 kΩ
 • R3: 100 kΩ
 • R5: 100 Ω
Kondensatory:
 • C1, C2: 0,1 μF, 10 V (SMD0603)
 • CET1: 10 μF, 10 V tantalowy (3216)
Półprzewodniki:
 • LD1: LED czerwony (SMD0603)
 • LD2: LED żółty (SMD0603)
 • Q1: tranzystor mosfet DMG3414U (SOT-23)
 • U1, U2: 74L VC1G125G V (SC70-5)
Pozostałe:
 • IN: złącze Grove kątowe (110990037)
 • OUT: złącze DG 7,5 mm (DG300-7.5-2)
 • SSR: przekaźnik SSR (uwagi w tekście) ASR-04DD/ASR-05DA (ASR-04D)
 • SW: przełącznik suwakowy (MSS-2336 Ninigi)
Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
grudzień 2023
DO POBRANIA
Materiały dodatkowe

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik maj 2024

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio maj - czerwiec 2024

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka, Podzespoły, Aplikacje maj 2024

Automatyka, Podzespoły, Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna maj 2024

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich czerwiec 2024

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów