wersja mobilna | kontakt z nami

Termometr/higrometr Voltcraft PL-100TRH

Numer: Wrzesień/2017

Temperatura i wilgotność są jednymi z najczęściej mierzonych wielkości fizycznych. Zwykle mierzymy wilgotność w temperaturze akceptowalnej dla człowieka lub roślin. W takiej sytuacji dobrze sprawdzi się termistor lub sensor półprzewodnikowy, ale do niektórych pomiarów jest potrzebny inny rodzaj czujnika, umożliwiający pomiar wyższej temperatury, rzędu 200°C lub więcej.

Pobierz PDF

fotka

Większość przyrządów przeznaczonych do pomiaru wilgotności względnej mierzy ją za pomocą pojedynczego sensora, najczęściej półprzewodnikowego. Pomiar wilgotności względnej nie może być wykonywany w oderwaniu od temperatury otoczenia, więc najczęściej są to czujniki zespolone, mierzące temperaturę i wilgotność w tym samym czasie. Zwykle przyrządy pomiarowe są wyposażone w taki sensor, a na ich wyświetlaczu, w jednej lub w dwóch linijkach, jest podawany wynik pomiaru.

Higrometr Voltcraft PL-100TRH jest inny. Pomiar temperatury może być wykonywany za pomocą wbudowanego termistora NTC lub opcjonalnej, zewnętrznej termopary typu K. Wynik pomiaru jest pokazywany na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym z podświetleniem i dzięki temu może być łatwo odczytany również w ciemności, w warunkach niesprzyjającego oświetlenia.

Czujnik NTC mierzy temperaturę w zakresie 0…60°C. Opcjonalna, zewnętrzna termopara K mierzy temperaturę w zakresie nieporównywalnie większym, bo aż –200…+1372°C, ale nie za pomocą tej załączonej w pudełku wraz z miernikiem. Zgodnie z instrukcją działa ona poprawnie w zakresie 0…250°C. Dodatkowo, o ile termistor umożliwia jedynie pomiar powietrza, o tyle termopara może też mierzyć temperaturę cieczy. Przed pomiarem trzeba jedynie upewnić się, że przez ciecz nie przepływa prąd elektryczny oraz że nie spowoduje ona korozji czujnika.

Wilgotność jest mierzona za pomocą sensora wbudowanego w przyrząd i nie ma możliwości dołączenia sensora zewnętrznego. Zakres pomiarowy rozciąga się od 0 do 100°C.

Przyrząd obsługuje się z użyciem szeregu przycisków rozmieszczonych na boku. Jedynie główny włącznik umieszczono pod wyświetlaczem – jego dłuższe przytrzymanie powoduje (zależnie od stanu miernika) załączenie lub wyłączenie przyrządu. Niewielka liczba przycisków sprawia, że muszą one pełnić funkcje alternatywne. I tak dla przykładu, przycisk „°C/°F” załącza również podświetlenie tła wyświetlacza, a „MAX/MIN” przytrzymywany podczas włączania deaktywuje funkcję automatycznego wyłączania zasilania po upływie około 15 minut od załączenia (na wyświetlaczu „gaśnie” komunikat „APO”). Oprócz wspomnianych, przyciski aktywują specjalne funkcje pomiarowe przyrządu, o których będzie mowa dalej.

Jak wspomniano, pomiar temperatury odbywa się za pomocą dwóch sensorów: termistora i termopary. Oba wyniki pomiarów są jednocześnie pokazywane na czytelnym wyświetlaczu. Wynik pomiaru wilgotności względnej jest pokazywany po naciśnięciu przycisku „RH/T”. Oprócz oczywistych, dostępnych również w innych przyrządach, pomiarów wilgotności i temperatury, miernik mierzy:

1) Temperaturę „suchego termometru” (dry bulb temperature), którą większość z nas zna po prostu jako temperaturę powietrza otoczenia. Przy tym pomiarze nie uwzględnia się wilgotności powietrza. Tę temperaturę mierzy się za pomocą typowego czujnika, ale osłoniętego przed promieniowaniem podczerwonym oraz zabezpieczonego przed wilgotnością.
2) Temperaturę „mokrego termometru” (wet bulb temperature), która może być mierzona za pomocą termometru owiniętego w mokrą tkaninę bawełnianą o małym zagęszczeniu włókien, tzw. muślin. Woda, parując z muślinu, obniża temperaturę czujnika, a zmierzona temperatura wyznacza adiabatę temperatury nasycenia, przy której wystąpi kondensacja pary wodnej. Jak można się domyślić, stopień parowania muślinu zależy od wilgotności powietrza, a tym samym efekt chłodzący jest większy przy mniejszej wilgotności powietrza. Temperatura „mokrego termometru” jest zawsze pomiędzy temperaturą „suchego termometru” a punktem rosy.
3) Temperaturę punkty rosy.
4) Maksymalne i minimalne zmierzone wielkości (przycisk „MIN/MAX”).
5) Różnicę temperatury pomiędzy sensorem półprzewodnikowym a termoparą.

Zmierzone wielkości można „zamrozić”, naciskając przycisk „HOLD”. Wynik pomiaru temperatury może być wyświetlany w stopniach Celsjusza lub Farenheita. Podstawowe parametry przyrządu umieszczono w tabeli 1.

Jacek Bogusz, EP

 

Tabela 1. Podstawowe parametry termometru/higrometru Voltcraft PL-100TRH

Zasilanie

3 baterie AAA

Temperatura użytkowania

0…+50°C, wilgotność <80%

Wymiary

63 mm×187 mm×28 mm

Ciężar

176 g

Niepewność pomiarowa

Zakres pomiarowy

Niepewność

Rozdzielczość

Pomiar temperatury i wilgotności za pomocą sensora NTC

0…+60°C

±1°C

0,1°C

0…100% RH

±2,5% (w zakresie 10…90%)

±5% (0…10%; 90…100%)

0,1%

Pomiar temperatury za pomocą sensora K

–200…+1372°C

±(0,5 rdg+1°C) w temperaturze < –100°C

±(0,5 rdg+2°C) w temperaturze > –100°C

0,1°C

       

Pozostałe artykuły

Oscyloskop ręczny Tenma 72-9355

Numer: Listopad/2016

Jednym z najważniejszych zadań inżyniera produkcji jest utrzymywanie urządzeń technologicznych w stanie pełnej sprawności. Do jego rutynowych obowiązków należą więc m.in. okresowe przeglądy i pomiary, a ponieważ duża część urządzeń produkcyjnych oparta jest na elektronice, w podstawowym wyposażeniu takiego inżyniera nie może zabraknąć oscyloskopu przenośnego.

Multimetr laboratoryjny Tenma 72-8720

Numer: Listopad/2016

W artykule opisano uniwersalny miernik laboratoryjny Tenma 72-8720. Przyrządy takie, mimo większych wymiarów i mniejszej mobilności w porównaniu z multimetrami ręcznymi, są chętnie używane przede wszystkim przez profesjonalistów. Często stanowią one stałe wyposażenie laboratorium pomiarowego.

Voltcraft VC-420. Wodoodporny multimetr dla profesjonalistów

Numer: Listopad/2016

Zapewne nikt z nas nie będzie przeprowadzał pomiarów pod wodą, bo przecież ta stanowi zwarcie dla prądu, ale może się zdarzyć, że sytuacja awaryjna zmusi nas do wykonywania pomiarów w strugach ulewnego deszczu. W takich warunkach zwykły multimetr ulegnie po prostu uszkodzeniu, toteż na rynku pojawiła się nowa klasa przyrządów ? multimetry wodoodporne. Do takich należy dostarczony do redakcji multimetr Voltcraft VC-420.

VibroDAQ i VibroDAQ portable - systemy wyważania Made in Poland

Numer: Listopad/2016

Firma RK-System od wielu lat zajmuje się m.in. systemami przeznaczonymi do pomiaru drgań i wyważania elementów wirujących. Na przestrzeni lat powstało kilka typów urządzeń pomiarowych. Konstruktorzy nie tylko pracują nad rozwijaniem urządzeń już istniejących, ale też opracowują nowe modele. Dodawane są kolejne funkcje pomiarowe, poprawiane są błędy. Wszystko z pożytkiem dla użytkowników.

Tester kabli Voltcraft CT-20TDR

Numer: Październik/2017

Na podstawie dynamiki rozwoju wszelkiego rodzaju sieci bezprzewodowych można sądzić, że czasy świetności kabli mamy już poza sobą. Nie jest to oczywiście prawda, w wielu zastosowaniach kable jeszcze długo pozostaną niezastąpione i na pewno będą stosowane. W artykule opisano tester kabli - urządzenie przydatne monterom i serwisantom okablowania.

Mobilna
Elektronika
Praktyczna

Elektronika Praktyczna

Grudzień 2017

PrenumerataePrenumerataKup w kiosku wysyłkowym

Elektronika Praktyczna Plus

lipiec - grudzień 2012

Kup w kiosku wysyłkowym