wersja mobilna | kontakt z nami

Zestaw startowy Aris Edge S3A3 z mikrokontrolerem Renesas Synergy (2). Obsługa komunikacji bezprzewodowej

Numer: Wrzesień/2018

Kontynuujemy prezentację platformy sprzętowej Aris Edge z mikrokontrolerem z rodziny Synergy firmy Renesas. W artykule przedstawimy aplikację demonstracyjną wykorzystującą m.in. komunikację bezprzewodową.

Pobierz PDF

rys10Plik .PACK zawiera między innymi konfigurację wyprowadzeń mikrokontrolera. Po jego wczytaniu jest ona dostępna w pliku configuration.xml, w zakładce Pins pespektywy Configurations bezpłatnego środowiska e2studio. Zdefiniowano tu wstępnie przypisania wyprowadzeń modułów ADC0, D I2C AC12. SCI, I2C i UFBS do wyprowadzeń mikrokontrolera. Na przykład, w standardzie Arduino interfejs I2C jest wyprowadzony na piny 9 i 10 złącza J6. Do tego złącza są doł?czone sygna?y z?port?w P205 i?P206, skonfigurowane jako linie SDA i?SCL portu szeregowego Iączone sygnały z portów P205 i P206, skonfigurowane jako linie SDA i SCL portu szeregowego I2C. Pokazane to na rysunku 10. Jeżeli użytkownik chce korzystać z interfejsów komunikacyjnych, dla których przygotowano konfiguracje Pins, to musi zdefiniować drivery do układów peryferyjnych. Na rysunku 11 pokazano przykład dodawania drivera dla interfejsu I2C.

rys11Działanie modułu z atrakcyjnymi układami peryferyjnymi można przetestować natychmiast po zakupie, ponieważ producent dystrybuuje moduł z wgranym programem testowym. Jest to dość zaawansowana aplikacja, odczytująca dane ze wszystkich sensorów i przesyłająca je poprzez łącze Bluetooth do aplikacji uruchamianej na smartfonie lub tablecie pracującego po kontrolą systemu Android, lub iOS. Równolegle dane są wyświetlane na wyświetlaczu graficznym dołączonym do modułu przez złącza w standardzie Arduino. Wyświetlacz jest jednym z elementów zestawu ARIS i może być oferowany w komplecie w modułem Aris Edge S3A3 (rysunek 12).

Aplikacja działa po kontrolą RTOS i realizuje trzy wątki – pokazano je na rysunku 13:

- Sensor Thread. Ten wątek odczytuje dane ze wszystkich sensorów.
- BLE Thread
. Ten wątek realizuje połączenie z aplikacją smartfonu poprzez Bluetooth i przesyła dane.
- Console Thread
. Ten wątek periodycznie odczytuje dostępne dane z sensorów i wysyła je przez USB (emulacja UART) do konsoli, w której można je analizować.

rys13Aby uruchomić aplikację współpracującą z programem testowym na telefonie, ze sklepu Google Play (dla smartfonu z systemem Android) należy pobrać i zainstalować aplikację ARIS Tools Reloc mobile. Po zasileniu modułu Aris Edge S3A3 z wgranym programem demonstracyjnym uruchamiamy aplikację na smartfonie. Aplikacja prosi o włączenie interfejsu Bluetooth w telefonie (jeżeli nie był włączony) i rozpoczyna skanowanie włączonych modułów, będących w zasięgu Bluetooth. Dane wykrytego modułu zostaną wyświetlone na ekranie. Pokazano to na rysunku 14.

Po kliknięciu na identyfikator modułu zostaje wyświetlone okno pokazane na rysunku 15 zawierające:

- pomiary temperatury, wilgotności i ciśnienie z czujnika BME280,
- dane z czujnika BNO055 (akcelerometr, żyroskop oraz magnetometr),
- natężeniem oświetlenia z czujnika AMS TSL25711FN,
- stan diod LED : niebieskiej i pomarańczowej z płytki modułu oraz niebieskiej z modułu BLE.

Klikając na ikony diod LED można je zdalnie, cyklicznie zaświecać i gasić. Aplikacja ma też drugi ekran, na którym są wyświetlane dane odczytywane z czujników w postaci wykresu, jak na rysunku 16. Można na nim obserwować tendencje zmian mierzonych parametrów.

rys14Jak już wspomniałem, równolegle z wyświetlaniem na ekranie smartfonu, dane odczytywane z czujników są wyświetlane na dołączonym do modułu wyświetlaczu LCD z wbudowanym panelem dotykowym, jak na fotografii 17. Na fotografii 18 pokazano ekran LCD z ekranem wyświetlania danych pogodowych i ekran smartfonu z uruchomioną aplikacją ARIS Edge Demo.

W module wyświetlacza użyto kolorowej matrycy TFT o rozdzielczości 176×220 pikseli, sterowanej przez specjalizowany sterownik Ilitek ILI9225. Wybrane właściwości ILI 9225 wymieniono niżej:

- Sterowanie matrycą kolorowego wyświetlacza o rozdzielczości 175×220 pikseli.
- Wbudowana pamięć obrazu RAM.
- Interfejsy komunikacyjne: Intel 8080 z magistralą o szerokości 8, 9, 16 lub 18 bitów; Motorola 68000 z magistralą o szerokości 8, 9, 16 lub 18 bitów; szeregowy SPI.
- Funkcja adresowania obszaru okna (definiowany obszar prostokąta) w pamięci obrazu RAM.
- Możliwość programowej zmiany orientacji wyświetlanej informacji na ekranie.
- Zasilanie napięciem z zakresu 2,5…3,3 V.
- Wbudowany układ pompy ładunkowej do uzyskiwania podwyższonego napięcia zasilającego drivery sterujące pikselami matrycy.

rys17Sterowanie wyświetlaniem odbywa się przez zapisywanie rejestrów sterujących, oraz zapisywanie pamięci obrazu RAM. Sterownik zapewnia wszystkie niezbędne układy potrzebne do prawidłowego sterownia matrycą:

- Programowo sterowany układ generowania poziomu napięcia zasilającego drivery.
- Układ generowania przebiegów czasowych. Źródłem sygnału zegarowego jest wbudowany oscylator RC z możliwością ustalania częstotliwości pracy przez dołączany rezystor zewnętrzny.
- Liczniki adresujące pamięć obrazu RAM.
- Układy interfejsów komunikacyjnych.

Moduły wyświetlacza z wbudowanymi sterownikami mogą komunikować się z mikrokontrolerami przez magistrale równoległe lub szeregowe. W systemach, w których jest niezbędna szybka wymiana dużych ilości danych (np. animacje graficzne) warto rozważyć stosowanie interfejsu równoległego. Jest to jednak kłopotliwe, ponieważ wymaga użycia wielu linii portów i realizacji dużej linii połączeń. W wielu wypadkach do komunikacji z wyświetlaczem wystarczy szybki interfejs szeregowy. W wyświetlaczu do modułu Aris Edge S3A3 wybrano interfejs SPI złożony z linii:

rys18- LCD_MOSI – linia danych wysyłanych z mikrokontrolera do sterownika wyświetlacza.
- LCD_SCLK
– linia zegara taktującego przesyłaniem danych.
- LCD_CS
– linia wyboru aktywnego układu na magistrali SPI.
- LCD_DC
– linia sterująca przeznaczeniem zapisywanych danych. Dla DC=„L” dane są zapisywane w rejestrach sterujących, a dla DC=„H” dane są zapisywane w pamięci obrazu.

Na rysunku 19 pokazano przykład przebiegów elektrycznych na magistrali podczas zapisu rejestru sterującego daną. Jak widać, wymaga to transferu dwóch bajtów: indeksu rejestru (komendy) i następnie danej wpisywanej do rejestru zaadresowanego przez pierwszy bajt. Przebiegi sterujące dla wszystkich możliwych transferów danych można znaleźć w dokumentacji sterownika. Interfejs jest uzupełniony o linię zerowania LCD_RESET# i linię LCD_BL sterującą jasnością podświetlania panelu TFT. Linia LCD_BL jest sterowania przebiegiem PWM, jak na rysunku 20. Wyprowadzenia sygnałów magistrali sterującej SPI i sygnałów dodatkowych pokazano na rysunku 21.

Wbudowany w wyświetlacz rezystancyjny, 4-przewodowy panel dotykowy obsługuje specjalizowany sterownik SX8676. Analogowe sygnały z wyprowadzeń panelu X+, X–, Y+ i Y– są mierzone przez wbudowane przetworniki analogowo-cyfrowe. Zmierzone wartości podlegają cyfrowej obróbce i po tym procesie można je odczytywać z układu przez interfejs I2C. Na rysunku 22 pokazano fragment schematu z układem sterownika panelu, a na rysunku 23 sposób dołączenia linii interfejsu I2C i sygnałów dodatkowych do wyprowadzeń modułu wyświetlacza.

Tomasz Jabłoński, EP

rys19

Pozostałe artykuły

Mikrokontrolery STM32G0

Numer: Kwiecień/2019

Mikrokontrolery to elementy, które są używane w zastosowaniach, o których kiedyś nawet nie pomyślano. Niska cena powoduje, że wykorzystuje się je na szeroką skalę. Przez długi czas najtańsze były proste jednostki 8-bitowe, ponieważ ich struktury półprzewodnikowe zajmowały relatywnie małe powierzchnie krzemu. Wydajne mikrokontrolery 16-bitowe, a następnie 32-bitowe oferowały coraz większe możliwości, ale jednocześnie ...

Nowe mikrokontrolery Microchip DSC z rodziny dsPIC33CH

Numer: Luty/2019

Mikrokontrolery z rodziny dsPIC33 są przeznaczone głównie do stosowania w układach automatyki i sterowania, wymagających wykonywania złożonych algorytmów. Wydajny, 16-bitowy rdzeń RISC jest zintegrowany z jednostką DSP zoptymalizowaną do szybkiego wykonywania algorytmów przetwarzania cyfrowego. Takiemu połączeniu producent nadał nazwę Digital Signal Controllers - DSC.

Arduino dla mikrokontrolerów STM32 (4)

Numer: Styczeń/2019

W poprzednich artykułach z tego cyklu pokazano, jak skonfigurować środowisko programistyczne Arduino do pracy z mikrokontrolerami STM32 oraz jak zrealizować aplikację używającą portów wejścia/wyjścia i interfejsu szeregowego UART. Ta część kontynuuje wątek aplikacyjny, demonstrując sposób wykorzystania kolejnego zasobu: przetwornika A/C.

Laserowy czujnik odległości V53L1X i zestaw X-NUCLEO-53L1A1

Numer: Listopad/2018

Bezstykowy pomiar odległości jest wykorzystywany w wielu zastosowaniach: czujnikach zbliżeniowych stosowanych w układach automatyki przemysłowej, systemach automatycznego ustawiania ostrości w aparatach fotograficznych, kamerach wideo, w urządzeniach do automatycznego pomiaru prędkości czy sterowaniu zarządzaniem działania automatów do sprzedawania żywności. Przykładem zastosowania pomiaru odległości mogą być ?inteligentne? urządzenia ...

Arduino dla mikrokontrolerów STM32 (2)

Numer: Listopad/2018

W pierwszym artykule z tego cyklu opublikowanym w EP 10/2018 pokazano, jak skonfigurować środowisko programistyczne Arduino do pracy z mikrokontrolerami STM32. Ta część kontynuuje tematykę Arduino i STM32 prezentując jak zacząć pisanie kodu i jak sterować z poziomu kodu podstawowym zasobem mikrokontrolera - portami wejścia/wyjścia.

Mobilna
Elektronika
Praktyczna

Elektronika Praktyczna

Maj 2019

PrenumerataePrenumerataKup w kiosku wysyłkowym

Elektronika Praktyczna Plus

lipiec - grudzień 2012

Kup w kiosku wysyłkowym