Termostat 4-kanałowy

Termostat 4-kanałowy
Pobierz PDF Download icon
Gotowy układ ma szerokie zastosowania, np. w sterowaniu wentylatorów schładzających. Dzięki czterem niezależnym kanałom pomiarowym, możliwe jest sterowanie na podstawie pomiaru temperatur w różnych punktach urządzenia.

Rysunek 1. Schemat ideowy termostatu z AD22105

Termostat podzielono na dwie części: moduł termostatu oparty o układ AD22105 firmy Analog Devices oraz moduł wykonawczy. Taki podział umożliwia wykorzystanie modułów rozdzielnie i ułatwia budowę układów wielokanałowych.

Układ scalony AD22105 jest specjalizowanym termostatem o niewielkim poborze mocy, umożliwiającym pomiar temperatury w zakresie -40...150°C z dokładnością ±2°C. Układ ma ustaloną na około 4°C histerezę oraz programowany rezystorem punkt załączenia.

Umieszczony go w obudowie SO8. Na rysunku 1 pokazano schemat ideowy płytki termostatu. Sygnał wyjściowy z AD22105 jest dodatkowo buforowany bramką G00, aby nie obciążać wyjścia termostatu. Zastosowano ją w celu zmniejszenia błędu wynikającego z podgrzewania struktury przez prąd obciążenia. Rezystor Rs ustala próg przełączenia zgodnie ze wzorem:

Rysunek 2. Schemat ideowy płytki wykonawczej

Sygnał wyjściowy i zasilanie doprowadzone są do typowego złącza EH o rozmieszczeniu wyprowadzeń zgodnym z Arduino Bricks. Korzystając z modułu we własnych aplikacjach należy zapewnić zasilanie (3,3...5 V), obciążalność wyjścia to 15 mA. Przekroczenie ustawionej temperatury jest sygnalizowane poziomem wysokim. Jeżeli jest konieczna sygnalizacja odwrócona, to w miejsce bramki G00 należy wlutować G08.

Moduł termostatu współpracuje z płytką wykonawczą, której schemat ideowy pokazano na rysunku 2. Sygnały sterujące z 4 współpracujących termostatów, poprzez złacza THS1...THS4 doprowadzone są do bramki OR złożonej z diod D1...D4.

Rysunek 3. Schemat montażowy termostatu z AD22105

Przekroczenie temperatury w dowolnym termostacie wyzwala przekaźnik IS SSR S216S02, który załącza zasilanie silnika wentylatora. SSR jest zabezpieczony przeciwprzepięciowo warystorem V1 oraz zwarciowo szybkim bezpiecznikiem F. Wartość bezpiecznika należy dobrać do prądu obciążenia. SSR umieszczony jest na niewielkim radiatorze HS003, wystarczającym przy współpracy z wentylatorem o mocy do 250 W (1,5 A).

Opcjonalny przełącznik SMODE podłączony do złącza SW umożliwia sterowanie ręczne SSR w trybie AUTO/OFF/ON. Jeżeli nie jest używany, może być zastąpiony zworą pomiędzy wyprowadzeniami SW1-2. Układ uzupełnia zasilacz 5 V w typowej konfiguracji. Dioda LD1 sygnalizuje załączenie SSR, LD2 obecność zasilania. Zasilanie sieciowe doprowadzone jest do złącza AC, silnik wentylatora podłączony jest do złącza THO.

Rysunek 4. Schemat montażowy płytki wykonawczej

Schematy montażowe płytek termostatu i wykonawczej pokazano, odpowiednio, na rysunkach 3 i 4. Montaż jest typowy i nie wymaga opisywania. Uruchomienie sprowadza się do sprawdzenia poprawności montażu i doboru odpowiedniej wartości RS w płytce termostatu dla każdego kanału.

Podczas montażu płytek termostatów należy zadbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół układu AD22105. Układ oczywiście może zostać dostosowany do typowej funkcji termostatu, czyli sterowania grzałką, w tym celu należy zastąpić w modułach THS bramki G00 bramkami G08, układ będzie załączał grzałkę do momentu, gdy "najzimniejszy" termostat przekroczy temperaturę ustawioną.

Uwaga! W układzie występuje napięcie sieciowe 230 VAC. Wszelkie prace należy prowadzić z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, przy odłączonym zasilaniu sieciowym.

Adam Tatuś, EP

Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
maj 2016
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon
Materiały dodatkowe

Zobacz też
Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik sierpień 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio lipiec - sierpień 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje lipiec 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna sierpień 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich sierpień 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów