Konfigurowalny przełącznik 4-kanałowy

Konfigurowalny przełącznik 4-kanałowy
Pobierz PDF Download icon
Układ konfigurowalnego przełącznika 4-kanałowego, pozwalającego na sterowanie w dowolny sposób dołączonymi urządzeniami. Każde z wyjść może pracować w trybie monostabilnym, bistabilnym oraz zależnym, a dzięki wyjściu i wejściu synchronizacyjnemu jest możliwe łączenie ze sobą wielu takich przełączników.

Schemat ideowy przełącznika pokazano na rysunku 1. Układ powinien być zasilany napięciem stałym 12 V doprowadzonym do złącza „VCC”. Dioda D1 zabezpiecza urządzenie przed niewłaściwą polaryzacją napięcia zasilającego, natomiast kondensatory C1…C4 pełnią rolę filtra zasilania. Zewnętrzne napięcie wejściowe jest podawane na stabilizator IC1 (78L05).

Pracą przełącznika steruje mikrokontroler ATmega8 taktowany wewnętrznym oscylatorem. Układ ULN2003A służy do zasilania przekaźników typu JQC3FF/012-1ZS (cewka 12 V DC, styki 10 A/230 V AC). Przy sterowaniu obciążeniem o znacznej mocy należy pocynować ścieżki lub ułożyć na nich i przylutować przewód miedziany. Diody LED1…LED4 sygnalizują, który przekaźnik jest zasilony. Przełączanie przekaźników odbywa się za pomocą przycisków S1…S4.

Do wyboru trybu pracy służy zworka „TRYB”, natomiast sposobu załączenia konkretnego przekaźnika dokonujemy za pomoca zworek 1…4 przełączając je w pozycję „B” – praca bistabilna lub „M” – praca monostabilna. Zworka „TRYB” ustawiona w trybie „SW” konfiguruje urządzenie do pracy w trybie włącznika z możliwością ustawienia dowolnego kanału jako włącznik monostabilny (zworka w pozycji „M” – przekaźnik załączany jest tak długo jak trzymany jest przycisk) lub bistabilny (zworka w pozycji „B” – każde naciśnięcie przycisku zmienia stan przekaźnika na przeciwny). W kolejnym trybie przełącznik może pracować jako zależny. Aby aktywować tę funkcję należy przełączyć zworkę „TRYB” w pozycję „SEL”. W tym trybie uaktywnione zostaje wejście synchronizacyjne „S” i za każdym razem, gdy naciskamy przycisk na tej linii występuje poziom niski. Powoduje to wyłączenie wszystkich przekaźników i załączenie tylko aktualnie wybranego. Dodatkowo, w trybie tym jest możliwe wyłączenie pracy zależnej dla danego kanału. Należy wtedy przestawić wybraną zworkę w pozycję „B” – od tej pory każde naciśnięcie przycisku zmieni stan przypisanego przekaźnika na przeciwny bez wpływu na pozostałe kanały, które nadal będą pracowały zależnie.

Schemat montażowy przełącznika pokazano na rysunku 2. Całość zmontowano na dwustronnej płytce drukowanej o wymiarach 68 mm×75 mm. Montaż układu rozpoczynamy od wlutowania w płytkę rezystorów i innych elementów o niewielkich wymiarach, a kończymy montując kondensatory elektrolityczne, złącza śrubowe i przekaźniki. Sterownik zmontowany ze sprawnych elementów nie wymaga regulacji i po odpowiednim ustawieniu zworek konfiguracyjnych od razu jest gotowy do pracy. Zmiana konfiguracji pracy danego przekaźnika możliwa jest w dowolnym momencie pracy układu i odbywa się niezależnie dla każdego z 4 kanałów.

EB

Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
sierpień 2016
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon
Materiały dodatkowe

Zobacz też
Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik czerwiec 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio lipiec - sierpień 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje czerwiec 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna czerwiec 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich lipiec 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów