Centralka alarmowa współpracująca z czujnikiem ruchu

Centralka alarmowa współpracująca z czujnikiem ruchu
Pobierz PDF Download icon
Gdy zajdzie potrzeba zabezpieczenia pomieszczenia alarmem, to zamiast stosowania czujników otwarcia, kontaktronów czy barier optycznych, łatwiej użyć popularnego czujnika ruchu ogarniającego zasięgiem całe pomieszczenie. Jednak, aby powstał system alarmowy, potrzebna jest jeszcze centralka, która umożliwi uzbrajanie alarmu, rozbrajanie i zapewni sygnalizację.

Centralka jest dołączana do wyprowadzeń czujnika ruchu, ale nie zmienia i nie blokuje jego działania – czujnik może np. załączać oświetlenie. Gdy centralka jest nieaktywna, co kilka sekund sygnalizuje to mignięciem diody LED. Uzbrajanie centralki można wywołać przyciskiem dołączonym do wejścia wyzwalającego. Zamiast niego można zastosować np. ukryty kontaktron lub bardziej zaawansowany sposób, np. zamek kodowy lub czytnik RFID. Centralka zacznie odmierzać czas do uzbrojenia i będzie to sygnalizowała częstym pulsowaniem diody LED oraz krótkimi dźwiękami z buzera. Czas do uzbrojenia można ustawić potencjometrem oznaczonym „ARM”. Gdy jego odmierzanie będzie zbliżało się do końca, zostaną podwojone dźwięki z buzera. Po upływie ustawionego czasu, jeśli wyjście z czujnika ruchu jest wyłączone, to następuje uzbrojenie centralki. Jeśli czujnik jest ciągle załączony, to centralka czeka sygnalizując odliczanie. Dzięki temu warunkowi nie zostanie uruchomiony alarm, gdy osoba, która uruchomiła uzbrajanie centralki wychodzi z pomieszczenia, a czujnik ruchu załącza w tym czasie oświetlenie.

W stanie aktywnym dioda LED miga co ok. 1 sekundę. Jeśli wtedy czujnik ruchu zadziała i załączy wyjście, to centralka rozpocznie odliczanie, jak w trakcie uzbrajania, ale po jego zakończeniu zostanie uruchomiony alarm. Alarm powoduje załączenie wyjścia centralki, do którego może być dołączona syrena alarmowa lub inny sygnalizator. Wyjście może być załączone w sposób ciągły lub przerywany i będzie trwało tak przez ustalony czas (ustawiany potencjometrem „ALAR”). W dowolnej chwili centralkę można rozbroić w taki sam sposób, jak rozpoczyna się uzbrajanie – ukrytym przyciskiem lub pilotem na podczerwień. dezaktywowanie zostanie zasygnalizowane krótkim, potrójnym sygnałem z buzera.

Centralka może współpracować z praktycznie dowolnym pilotem na podczerwień, stosowanym w sprzęcie RTV. Sterowanie działa na takiej samej zasadzie, jak w zestawach AVT1840 czy AVT390. Najpierw należy „nauczyć” centralkę sygnału danego pilota, a później można się nim posługiwać.

Schemat ideowy pokazano na rysunku 1. Transformator i współpracujące elementy zapewniają zasilanie. Transoptor IC3 jest komponentem obwodu wykrywania stanu wyjścia czujnika ruchu. Mikrokontroler steruje pracą urządzenia, a pozostałe elementy pozwalają na ustawianie parametrów pracy oraz dołączenie elementów zewnętrznych.

Płytkę zaprojektowano dla elementów przewlekanych, więc montaż nie jest trudny. Rozmieszczenie elementów pokazano na rysunku 2. Należy zachować szczególną staranność i dokładność, ponieważ w układzie występują napięcia niebezpieczne. Również z tego powodu należy zastosować izolowaną obudowę – płytka dobrze mieści się w obudowie Z108.

Centralka wymaga dołączenia przede wszystkim czujnika ruchu. Musi on być zasilany napięciem 230 V AC oraz mieć wyjście, na którym wystąpi napięcie 230 V AC w trybie zadziałania. Idealnym wyborem będą czujki ruchu PIR do sterowania oświetleniem. Zwykle mają złącze z 3 zaciskami, jak na rysunku 3 (1 – zasilanie czujnika 230 V AC; 2 – wspólny, zasilanie czujnika 230 V AC i zasilanie wyjścia; 3 – wyjście). Na płytce przewidziano złącze „PIR” z trzema zaciskami służące do dołączenia czujnika ruchu („AC” – zasilanie, „OUT” – wyjście czujnika). Złącze oznaczone „OUT” (po przeciwnej stronie płytki) jest zwarte z wyjściem czujnika ruchu – można tam dołączyć np. sterowanie oświetleniem. Do złącza „POW” należy doprowadzić zasilanie, ale dopiero po dołączeniu wszystkich pozostałych komponentów i umieszczeniu płytki w izolowanej obudowie. Złącze „SIR” to wyjście centralki służące do dołączenia syrenki alarmowej. W stanie aktywnym występuje na nim napięcie ok. 12 V o obciążalności do 300 mA. W razie potrzeby  można tam dołączyć przekaźnik i załączać dowolny obwód.

Aktywowanie i wyłączanie centralki jest wykonywane na dwa sposoby:

1.    Poprzez krótkie zwarcie zacisków złącza „SW”. Można do niego dołączyć dowolny przycisk lub kontaktron, który będzie umieszczony w niewidocznym miejscu tak by tylko uprawnione osoby wiedziały jak dezaktywować alarm.

2.    Użycie pilota na podczerwień. Na płytce znajduje się odbiornik podczerwieni „REM”, który współpracuje z większością pilotów IR 36 kHz. Aby zaprogramować centralkę, należy założyć zworkę na szpilki oznaczone „PRG” (złącze SV1). Dioda LED zacznie migać z częstotliwością 2 Hz. Wtedy należy skierować pilot w stronę odbiornika i nacisnąć krótko któryś przycisk pilota. Jeśli sygnał zostanie odebrany, to dioda przez chwilę zaświeci dłużej. Można wtedy zdjąć zworkę – proces przebiegł prawidłowo.

Założenie zworki na szpilki złącza SV1 oznaczone „MOD” spowoduje przerywaną pracę syrenki alarmowej. Bez zworki praca będzie ciągła. Zworka na szpilkach „AST” spowoduje automatyczne uzbrajanie centralki po włączeniu zasilania.

Na koniec warto ustawić czas uzbrajania za pomocą potencjometru „ARM” (zakres od kilku sekund do około 1 minuty) oraz czas trwania alarmu potencjometrem „ALAR” (zakres od kilku sekund do kilkunastu minut).

KS


Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
sierpień 2016
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon
Materiały dodatkowe

Zobacz też
Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik maj 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio maj - czerwiec 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje kwiecień 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna maj 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich maj 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów