Radio FM z RDS

Radio FM z RDS
Pobierz PDF Download icon
Jak samodzielnie i łatwo, bez nawijania cewek i strojenia obwodów, zbudować odbiornik radiowy? Odpowiedź jest jedna - należy zastosować odpowiedni moduł!

Prezentowane radio powstało na bazie modułu z układem RDA5807, jego najważniejsze cechy to:

  • Jednoukładowy, kompletny tuner radiowy.
  • Odbiór informacji RDS.
  • Stereofoniczny.
  • Funkcje redukcji szumów, podbicia basów, regulacji głośności.
  • Interfejs I²C, zasilanie 3,3 V.

Podstawową aplikację układu tunera pokazano na rysunku 1. Do prawidłowej pracy wymaga on dosłownie kilku elementów zewnętrznych. Moduł z układem widoczny jest na fotografii 2. Kłopotliwy może okazać się niestandardowy raster wyprowadzeń, ale można poradzić sobie dolutowując listwy golpinów z lekko zgiętymi szpilkami, jak pokazano na fotografii 3. Na rysunku 4 pokazano rozmieszczenie wyprowadzeń modułu.

Rysunek 1. Podstawowa aplikacja układu RDA5807

Fotografia 2. Widok modułu

Fotografia 3. Sposób montażu goldpinów

Układ RDA5807 pozwala na dołączenie słuchawek do wyjścia audio, wtedy kabel słuchawkowy może pełnić rolę anteny. Aby uzyskać większą moc sygnału audio w projekcie zastosowano dodatkowy wzmacniacz mocy - moduł AVT1498 (fotografia 5). Funkcję anteny pełni typowa antena teleskopowa.

Sterowanie modułem zrealizowano na bazie płytki Arduino Uno z dołączoną płytką interfejsu użytkownika AVT1615. Dla wygody zestaw został uzupełniony o płytkę ze złączami - AVT1633. Elementy zestawu pokazano na fotografii 6. Sposób połączenia wszystkich komponentów zaprezentowano na rysunku 7 i dla ułatwienia, rzeczywisty wygląd na fotografii 8.

Rysunek 4. Rozmieszczenie wyprowadzeń modułu

Fotografia 5. Moduł wzmacniacza audio AVT1498

Fotografia 6. Moduły rozszerzeń dla płytki Arduino

Program sterujący pracą urządzenia powstał w środowisku Arduino IDE i bazuje na jednym z przykładów dołączonych do dokumentacji modułu. Chodzi o projekt SerialRadio, który pozwala na uruchamianie wszystkich funkcji modułu poprzez komendy wysyłane z terminala.

Rysunek 7. Sposób połączenia komponentów urządzenia

Fotografia 8. Widok połączonego zestawu

Rysunek 9. Sposób dołączenia biblioteki Radio

Lista dostępnych komend i funkcji jest wyświetlana po wysłaniu znaku zapytania do układu, jak na listingu 1. Jednak zanim projekt zostanie skompilowany, należy dołączyć dodatkową bibliotekę "Radio". W tym celu należy postępować zgodnie ze wskazówkami z rysunku 9.

Do projektu należy dodać obsługę wyświetlacza oraz przycisków dostępnych w płytce AVT1615. Przed wywołaniem funkcji setup() należy dodać fragment z listingu 2, natomiast wewnątrz tej funkcji fragment z listingu 3. W ten sposób przypisujemy wyprowadzeniom płytki Arduino odpowiednie funkcje, inicjujemy wyświetlacz oraz wyłączmy port szeregowy, który zakłócałby działanie przycisków.

Listing 1. Lista dostępnych komend i funkcji

Listing 2. Przypisanie funkcji wyprowadzeniom płytki Arduino

Listing 3. Inicjalizacja elementów interfejsu

Kolejne zmiany mają za zadanie przeniesienie na wyświetlacz informacji wysyłanych do portu szeregowego. Należy zmodyfikować funkcje DisplayFrequency() oraz DisplayServiceName() jak na listingu 4. Ostatnia zmiana to umieszczenie na końcu programu funkcji sprawdzającej stan przycisków ButtonCheck() oraz wywoływanie tej funkcji wewnątrz pętli głównej loop() jak na listingu 5.

Listing 4. Modyfikacja funkcji przesyłających informacje

Listing 5. Przypisanie funkcji przyciskom

Listing 6. Przykładowa lista częstotliwości stacji radiowych

Dzięki modyfikacjom po przyciśnięciu któregoś przycisku program wykona funkcje jak gdyby otrzymał komendę z terminala runSerialCommand(). W tym przypadku przyciski powodują zwiększenie/zmniejszenie głośności oraz przełączenie na kolejną/poprzednią stacje z listy. Warto jeszcze uzupełnić listę stacji wpisując wartości częstotliwości ulubionych stacji (listing 6).

Pełne źródła programów znajdują się w materiałach dodatkowych dołączonych do projektu.

KS

Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
styczeń 2016
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon
Materiały dodatkowe

Zobacz też
Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik listopad 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio listopad - grudzień 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje listopad 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna listopad 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich grudzień 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów