Zostań w domu, zamów taniej!
Nie wychodź z domu i zamów online swoje ulubione pisma 20% taniej. Skorzystaj z kodu rabatowego: czytajwdomu

Zestawy ewaluacyjne z ARM7, ARM9. Jak rozpocząć pracę z rdzeniami ARM7 i ARM9?

Zestawy ewaluacyjne z ARM7, ARM9. Jak rozpocząć pracę z rdzeniami ARM7 i ARM9?
Pobierz PDF Download icon
Mikrokontrolery z rdzeniem firmy ARM należą do jednych z najpopularniejszych, 32-bitowych mikrokontrolerów stosowanych w urządzeniach wbudowanych. Bardzo dużą popularnością cieszą się układy z rdzeniami ARM7 i ARM9, chociaż są one stopniowo zastępowane przez układy z rdzeniami Cortex. Jednym z najszybszych sposobów na zapoznanie się z możliwościami i rozpoczęcie projektowania z użyciem nowego mikrokontrolera jest zakup odpowiedniego zestawu ewaluacyjnego. W artykule zaprezentowano najpopularniejsze, dostępne na rynku zestawy dla mikrokontrolerów z rdzeniami ARM7 i ARM9.
52 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 3/2011 WYBÓR KONSTRUKTORA Gdzie kupić? Poniżej prezentujemy nazwy niektórych dystrybutorów producentów zestawów deweloperskich omówionych w artykule Embedded Artists Future Electronics TME IAR Systems RK-System IAR Systems AB Embest Kamami Analog Devices Alfine Farnell Silica/Avnet Arrow Hitex MSC Polska Keil WG Electronics Sp. z o.o. Texas Instruments Farnell Arrow Silica/Avnet EBV Elektronik Contrans TI Atmel Arrow Electronic EBC Elektronik JM Elektronik MCS Polska Kamami Seguro Keil Jednym z  bardziej popularnych produ- centów zestawów ewaluacyjnych dostęp- nych w Polsce jest Keil. Firma ta oferuje 13 różnych zestawów przeznaczonych dla pro- cesorów z rdzeniami ARM7 i 3 dla proceso- rów ARM9. Keil MCB21xx W  skład rodziny MCB21xx wchodzą cztery nieskomplikowane zestawy z proceso- rami marki NXP. Cena: ok. 430 zł netto dla MCB2129 Cechy wspólne: - Kwarc 12 MHz. - Zegar MCU: 60 MHz. - 2 przyciski. - 8 diod LED. - Wejście analogowe. - Brak interfejsów Ethernet i LCD. - Debuger JTAG. Pozostałe cechy, zależne od wersji: - Procesory: LPC2129 (32  kB SRAM, 256 kB Flash), LPC2138, LPC2148 (32 kB Zestawy ewaluacyjne z ARM7, ARM9 Jak rozpocząć pracę z rdzeniami ARM7 i ARM9? SRAM, 512 kB Flash) lub LPC2103 (8 kB SRAM, 32 kB Flash). - Wyjście analogowe. - 2 porty CAN (tylko MCB2100). - Opcjonalny interfejs ETM. - Złącze zasilania USB lub wejście 6...9 V DC. - Interfejs USB (Slave). - Złącze kart SD ? tylko MCB2140. - 1 lub 2 porty szeregowe UART. - Brak zewnętrznych pamięci RAM i Flash. Keil MCB23xx W  skład rodziny MCB23xx wchodzą cztery różne zestawy z  procesorami marki NXP. Cena: ok. 650 zł netto dla MCB2388. Cechy wspólne: - XTAL: 12 MHz. - Zegar MCU: 72 MHz. - 2 przyciski. - 8 diod LED. Mikrokontrolery z  rdzeniem firmy ARM należą do jednych z  najpopularniejszych, 32-bitowych mikrokontrolerów stosowanych w  urządzeniach wbudowanych. Bardzo dużą popularnością cieszą się układy z  rdzeniami ARM7 i  ARM9, chociaż są one stopniowo zastępowane przez układy z  rdzeniami Cortex. Jednym z  najszybszych sposobów na zapoznanie się z  możliwościami i  rozpoczęcie projektowania z  użyciem nowego mikrokontrolera jest zakup odpowiedniego zestawu ewaluacyjnego. W  artykule zaprezentowano najpopularniejsze, dostępne na rynku zestawy dla mikrokontrolerów z  rdzeniami ARM7 i  ARM9. - Wejścia i wyjścia analogowe. - 2 porty szeregowe UART i 2 porty CAN. - Interfejs Ethernet 10/100 Mb/s. - Interfejs USB (Slave) i kart SD. - Alfanumeryczny wyświetlacz LCD 16×2. - Debuger JTAG. - Opcjonalny interfejs ETM. - Zasilanie ze złącza USB. Pozostałe cechy, zależne od wersji: - Procesory: LPC2368, LPC2378 (58  kB SRAM, 512  kB Flash) lub LPC2387, LPC2388 (98 kB SRAM, 512 kB Flash). - Interfejs USB (Host) ? tylko MCB2387 i MCB2388. - Brak zewnętrznych pamięci RAM i Flash. 53ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 3/2011 Jak rozpocząć pracę z rdzeniami ARM7 i ARM9? R E K L A M A - Alfanumeryczny wyświetlacz LCD 16×2 ? tylko MCBSTR750. - Zasilanie z USB lub wtyczka 7...9 V DC albo 7...12 V DC. - Interfejs USB (Slave) ? tylko MCBSTR7 i MCBSTR750. - Interfejs kart SD - tylko MCBSTR750. Keil MCB29xx i MCBSTR9 W  skład rodziny MCB29xx wchodzą dwa zestawy z procesorami NXP z rdzeniami ARM9. Płytka MCBSTR9 to zestaw z proce- sorem STMicroelectronics. Cena: ok. 660 zł netto dla MCBSTR9. Cechy wspólne: - 8 diod LED. - Debuger JTAG. - Zasilanie z USB. - Opcjonalny interfejs ETM. - Zasilanie z USB lub gniazda 9...15 V DC. Pozostałe cechy, zależne od wersji: - Mikrokontrolery LPC2468 lub LPC2478 (96 kB SRAM, 512 kB Flash). - 4 diody LED (MCB2460) lub 8 diod LED (MCB2470). - Opcjonalny (MCB2460) lub wbudowany (MCB2470) panel dotykowy na LCD. - Interfejs USB (Host) ? tylko MCB2470. Keil MCBSTR7xx W skład rodziny MCBSTR7xx wchodzą trzy różne zestawy z  mikrokontrolerami STMicroelectronics. Zestawy różnią się zna- cząco. Cena: ok. 430 zł netto dla MCBSTR7. Cechy wspólne: - Brak Ethernetu. - Debuger JTAG. - Brak interfejsu ETM. Pozostałe cechy, zależne od wersji: - Kwarc 4, 8 lub 16 MHz. - 2 lub 3 przyciski. - Procesory: STR710FZ2 (64  kB SRAM, 256 + 16 Kb Flash), STR730FZ2 (16 kB SRAM, 256  kB Flash) lub STR750FV2 (16 kB SRAM, 256 + 16 kB Flash). - Wejścia i/lub wyjścia analogowe. - 1 lub 2 interfejsy CAN. - 8 diod LED (MCBSTR7 i  MCBSTR750) lub 16 diod LED (MCBSTR730). Keil MCB24xx W  skład rodziny MCB24xx wchodzą dwa różne zestawy z  mikrokontrolerami NXP. Cena ok. 1060 zł netto dla MCB2470. Cechy wspólne: - Kwarc 12 MHz. - Zegar MCU 72 MHz. - 6 przycisków. - 32  MB zewnętrznej pamięci SRAM, 128 MB zewnętrznej pamięci Flash. - Wejścia i wyjścia analogowe. - 1 port szeregowy UART i 1 port CAN. - Interfejs Ethernet 10/100 Mb/s. - Interfejs USB (Slave). - Złącze kart SD. - Wyświetlacz TFT LCD QVGA (320×240 pikseli) RGB ze zintegrowanym sterow- nikiem. - Debuger JTAG. 54 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 3/2011 WYBÓR KONSTRUKTORA - Wejścia analogowe, brak wyjść analogo- wych. Pozostałe cechy, zależne od wersji: - XTAL: 10, 12 lub 25 MHz. - 2 lub 3 przyciski. - Procesory: LPC2919 (48  kB SRAM, 768 Kb Flash), LPC2929 (12 kB SRAM, 768  kB Flash) lub STR912FAW44X (96 kB SRAM, 512 + 32 kB Flash). - 1 lub 2 interfejsy CAN. - 1 lub 2 porty szeregowe. - Wyświetlacz LCD alfanumeryczny lub QVGA (tylko MCB2929). - Interfejs USB (Slave) ? tylko MCB2929 i MCBSTR9. - Interfejs USB (Host) ? tylko MCB2929. - Interfejs ethernetowy 10/100 Mb/s ? tyl- ko SCBSTR9. - Interfejs kart SD (MCB2929 i MCBSTR9). - Opcjonalny interfejs ETM ? tylko MCBSTR9. Atmel Niemały wybór zestawów ewaluacyj- nych ma w swojej ofercie firma Atmel, która montuje w nich procesory własnej produk- cji. Dla każdego z  wytwarzanych przez nią procesorów z rdzeniem ARM7 lub ARM9 do- stępny jest przynajmniej jeden zestaw star- towy. Prezentujemy kilka wybranych z nich. Atmel SAM7SE-EK Cena: ok. 570 zł netto. Podstawowe cechy: - Procesor SAM7SE512 w  128-pinowej obudowie LQFP (32  kB SRAM, 512  kB Flash). - 32 MB zewnętrznej pamięci SDRAM. - 256 MB zewnętrznej pamięci Flash. - 1 port USB - 1 szeregowy port komunikacyjny DBGU i jeden dodatkowy port szeregowy. - Interfejs JTAG/ICE. - Układ Audio DAC Atmel AT73C213. - 1 dioda LED informująca o stanie zasila- nia i dwie diody LED ogólnego przezna- czenia. - Joystick do nawigacji i 2 przyciski. - Jedno złącze rozszerzeń EBI. - Brak LCD. - Brak Ethernetu. Atmel SAM7X-EK Cena: ok. 570 zł netto. Podstawowe cechy: - Procesor SAM7X256 w  100-pinowej obudowie LQFP (64  kB SRAM, 256  kB Flash). - Brak zewnętrznej pamięci SRAM. - Złącze kart DataFlash. - 1 port USB (Slave). - 1 szeregowy port komunikacyjny DBGU i 1 RS232. - Interfejs JTAG/ICE. - Interfejs CAN i Fast Ethernet. - Buforowane wejście analogowe i wyjście PWM. - 1 dioda LED informująca o stanie zasila- nia i diody LED ogólnego przeznaczenia. - Złącza rozszerzeń (w  tym na EEPROM MN11). - Brak LCD. - Zasilanie ze złącza USB. Atmel SAM9XE-EK Płytka SAM9XE-EK przeznaczona jest do procesorów AT91SAM9XE z  rdzeniem ARM9, które dostępne są w  trzech odmia- nach. Jest to duży zestaw o wielu złączach rozszerzeń. Cena: ok. 1430 zł netto. Podstawowe cechy: - Procesor SAM9XE128, SAM9XE256 lub SAM9XE512 w  217-wyprowadzeniowej obudowie LFBGA (odpowiednio 16  kB SRAM i  128  kB Flash, 32  kB SRAM i  256  kB Flash, 32  kB SRAM i  512  kB Flash). - 64 MB zewnętrznej pamięci SDRAM. - 256  MB zewnętrznej pamięci NAND Flash oraz interfejs DataFlash. - 1 port USB-slave i 2 porty USB?host. - 1 szeregowy port komunikacyjny DBGU, 1 port modemowy i  1 dodatkowy port szeregowy UART. - Interfejs JTAG/ICE. - Interfejs Fast Ethernet z trzema diodami LED określającymi jego tryb pracy. - Przetwornik C/A audio Atmel AT73C213. - 1 dioda LED informująca o stanie zasila- nia i 1 zwykła dioda LED. - Dwa przyciski ogólnego przeznaczenia, jeden przycisk budzenia oraz jeden przy- cisk zerowania. - Złącze kart SD/MMC. - Cztery porty rozszerzeń (PIOA, PIOB, PIOC, czujnik obrazu). - Jedno złącze rozszerzeń EBI. - Miejsce na jedną baterię litową średnicy 12 mm. - Brak LCD. - Zasilanie: gniazdo 5 V (2 A). Atmel SAM9M10-G45-EK Płytka SAM9M10-G45-EK przezna- czona jest do dwóch różnych procesorów z  rdzeniem ARM9: AT91SAM9G45 i  AT- 91SAM9M10. Cena ok. 1770 zł netto. Podstawowe cechy: - Procesor SAM9G45 lub SAM9M10 (64 kB SRAM). - 128  MB zewnętrznej pamięci DDR2 SDRAM. - Interfejs EBI do podłączenia trzech ro- dzajów dodatkowej pamięci zewnętrznej (DDR2-SDRAM, NAND Flash lub NOR Flash). - 1 multipleksowany port USB host/slave i 1 dodatkowy port USB-host. - 1 szeregowy port komunikacyjny DBGU i 1×RS232. - Interfejs JTAG/ICE. - Interfejs Fast Ethernet z trzema diodami LED określającymi jego tryb pracy. - Układ audio AC97 z wyjściem słuchaw- kowym, wejściem liniowym oraz stereo- fonicznym wejściem mikrofonowym. - Wyjście telewizyjne kompozytowe. - Graficzny wyświetlacz TFT LCD z ekra- nem dotykowym o przekątnej 4,3?. 55ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 3/2011 Jak rozpocząć pracę z rdzeniami ARM7 i ARM9? - 1 dioda LED informująca o zasilaniu i 8 diod LED ogólnego przeznaczenia. - Potencjometr. - Interfejs JTAG. - Zasilanie: 9...15 V DC. W  zestawie znajduje się próbnik JTAG/ SWD IAR J-Link. Dołączono również opro- gramowanie IAR visualSTATE i IAR Power- Pac for ARM w  wersjach ewaluacyjnych oraz IAR Embedded Workbench for ARM ? w wersji KickStart. IAR Advanced Development Kit for STR912FA Dwa z zestawów firmy IAR noszą miano Advanced Development Kit, głównie dlatego że zawierają pełne wersje oprogramowania. Jeden przeznaczony jest dla układów ARM7 LPC2148 firmy NXP, a drugi mikrokontrole- rów STMicroelectronics z rdzeniem ARM9. Opisujemy ten drugi. Cena ok. 1060 zł netto. Podstawowe cechy: - Mikrokontroler STMicroelectronics STR912FAW44 (98  kB SRAM, 512  kB Flash). - Port USB. - Trzy złącza RS232. - Interfejs CAN. - Złącze kart SD/MMC. - Interfejs Ethernet. - Alfanumeryczny wyświetlacz LCD 2×16 znaków. - Interfejs JTAG. - Potencjometr. - Przycisk zerowania i  4 przyciski użyt- kownika. - 16 diod LED ogólnego przeznaczenia, dioda LED stanu pracy i dioda LED zasi- lania. - Zasilanie przez złącze USB lub gniazdo dodatkowe. IAR KickStart Kit for i.MX25 IAR produkuje jeden zestaw startowy dla mikrokontrolera Freescale z  rdzeniem AR- M926EJ-S: I.MX257. Cena ok. 1840 zł netto. Podstawowe cechy: - Mikrokontroler Freescale I.MX257 (128 kB SRAM). - 32 MB zewnętrznej pamięci SDRAM. - 1 GB zewnętrznej pamięci NAND Flash. - 1 port USB. - 2 porty szeregowe UART. - Interfejs Ethernet 10/100 Mb/s. - Złącze kart SD/MMC. - Kolorowy wyświetlacz TFT LCD o  roz- dzielczości 320×240 pikseli. - 2 porty CAN. - Złącza audio i kamery. - Klawiatura matrycowa 4×4 o funkcjach definiowanych przez użytkownika. - 8 diod LED ogólnego przeznaczenia. - Potencjometr. - 3-osiowy akcelerometr. - Silnik krokowy. - Głośnik. - Interfejs JTAG. - Zasilacz 9 V. W  zestawie znajduje się także próbnik JTAG/SWD IAR J-Link Lite for ARM, który ma takie same funkcje jak IAR J-Link, z  tą różnicą, że częstotliwość taktowania JTAG została ograniczona do 4  MHz. Dołączono również oprogramowanie IAR visualSTA- TE w  wersji ewaluacyjnej i  IAR Embedded Workbench for ARM ? w wersji KickStart. - Złącze ISI. - 1 dioda LED informująca o stanie zasila- nia i dwie diody LED ogólnego przezna- czenia. - Dwa przyciski ogólnego przeznaczenia, czterokierunkowy joystick z przyciskiem potwierdzenia, jeden przycisk budzenia oraz jeden przycisk zerowania. - Dwa złącza kart SD/SDIO/MMC, w tym jedno 4/8-bitowe z obsługą MMC plus. - Gniazdo dla baterii litowej o  średnicy 12 mm. IAR Systems Firma IAR Systems ma w  swojej ofer- cie zestawy ewaluacyjne dla najbardziej różnorodnych mikrokontrolerów z  rdzenia- mi ARM7 i ARM9. Można bowiem znaleźć w niej zestawy dla układów firm Atmel, Fre- escale Semiconductor, NXP, STMicroelectro- nics i Toshiba. IAR KickStart Kit for LPC2378-02 z płytką Olimex LPC2378-STK Najwięcej zestawów startowych IAR pro- dukuje dla mikrokontrolerów NXP z  rdze- niami ARM7. Oferowane płytki znacząco się między sobą różnią. LPC2378-02 jest jedną z większych. Cena ok. 1130 zł netto. Podstawowe cechy: - Mikrokontroler NXP LPC 2378 (58  kB SRAM, 512 kB Flash). - Brak zewnętrznych pamięci SRAM i Flash. - 1 port USB. - 2 porty szeregowe RS232. - Interfejs Fast Ethernet. - Złącze kart SD/MMC. IAR KickStart Kit for TMPA910 IAR produkuje dwie odmiany zestawów startowych dla mikrokontrolerów Toshiba z  rdzeniem ARM9. Różnią się one między sobą zintegrowanym ekranem LCD. Podstawowe cechy: - Mikrokontroler Toshiba TMPA910CRA- XBG (56 kB SRAM). - 1 port USB. - Driver RS232 i 2 złącza USART. - Złącze kart SD/MMC. - Interfejs Ethernet. - Zależnie od wersji: wyświetlacz TFT LCD o rozdzielczości QVGA i przekątnej 3,5?. - 4-kierunkowy joystick i przycisk zerowa- nia. - Głośniczek monofoniczny. - Monofoniczne wyjście audio. - Wszystkie porty sygnałowe mikrokontro- lera zostały wyprowadzone na zewnętrz- ne złącza. - 2 przyciski użytkownika, joystick, przy- cisk zerowania. - Złącze słuchawkowe i gniazdo mikrofo- nu. - Uchwyt na baterię podtrzymującą. - Kolorowy wyświetlacz LCD. - Interfejs JTAG. W  zestawie znajduje się także debuger IAR J-LINK JTAG oraz oprogramowanie IAR visualSTATE w  wersji ewaluacyjnej i  IAR Embedded Workbench for ARM ? w  wersji KickStart. 56 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 3/2011 WYBÓR KONSTRUKTORA Embedded Artists LPC2148 USB QuickStart Board z płytką prototypową Zestawy startowe Embedded Artists to proste płytki, zawierające niewiele układów dodatkowych. Oferowane są z  opcjonalną płytką prototypową. Cena: ok. 270 zł netto. Płytka zestawu startowego LPC2148 USB zawiera: - Mikrokontroler NXP LPC2148 (32  kB SRAM, 512 kB Flash). - Dwa zestawy wyprowadzeń 2×16 pi- nów. - Port RS232 ze złączem DSUB9. - Złącze USB. - Może być zasilana ze złącza USB lub z innego źródła 5 V DC. Płytka prototypowa zawiera: - Dwa obszary prototypowe dla dodatko- wych komponentów przewlekanych. - Dwa obszary prototypowe dla dodatko- wych komponentów SMD. - Złącze kart MMC/SD. - 7-segmentowy wyświetlacz. - 16 diod LED ogólnego przeznaczenia. - 4 przełączniki. - Przycisk zerowania. - Złącze JTAG. - Złącze DSUB dla interfejsu UART1. - Trzy gniazda zasilania: 5 V DC, 9 V DC i 6 V AC. - Złącze kolorowego wyświetlacza QVGA LCD (wyświetlacz dostępny za dopłatą). - Wszystkie porty sygnałowe mikrokontro- lera zostały wyprowadzone na zewnętrz- ne złącza. - Zasilanie ze złącza USB lub gniazda 9...15 V DC. Embedded Artists LPC3250 Developer?s Kit Najdroższym z  zestawów Embedded Artists jest LPC3250 Developer?s Kit, któ- ry zawiera płytkę OEM LPC3250, na której znajduje się mikrokontroler NXP z rdzeniem ARM926EJ-S. Cena: ok. 1020 zł netto. Płytka procesora OEM LPC3250 zawiera: - Mikrokontroler NXP LPC3250 (256  kB SRAM). - 128  MB zewnętrznej pamięci NAND Flash i 4 MB pamięci SPI-NOR Flash. - 64  MB zewnętrznej pamięci DDR SDRAM podłączonej z użyciem 16-bito- wej szyny danych. - Interfejs Ethernet z  układem National DP83848. - 5 diod LED. W zestawie znajduje się debuger IAR J- Trace for ARM. Dołączono również oprogra- mowanie IAR visualSTATE i IAR Embedded Workbench for ARM w pełnych wersjach. Embedded Artists Embedded Artists produkuje kilka rodza- jów zestawów. ??????????????????????????Przede wszystkim są to ze- stawy deweloperskie, które zawierają płytę główną i  moduł OEM z  procesorem. Płytki OEM dostępne są także jako oddzielne pro- dukty. Ponadto Embedded Artists oferuje także zestawy do ?szybkiego startu?, które pozwalają skorzystać z podstawowych cech mikrokontrolera bez budowania własnej PCB. My opiszemy dwa zestawy deweloper- skie i  jedną płytkę szybkiego startu ze złą- czem USB. Embedded Artists LPC2468 Developer?s Kit Najtańszym z pełnoprawnych zestawów Embedded Artists jest LPC2468 Developer?s Kit, który zawiera płytkę OEM LPC2468-16, na której znajduje się procesor NXP z rdze- niem ARM7TDMI. Cena: ok. 670 zł netto. Embest Embest oferuje wiele różnych płytek de- weloperskich z  układami ARM oraz liczne narzędzia do nich. Większość z nich zawiera zintegrowane układy typu Cortex, ale wśród produktów opartych o  układy firm Atmel i NXP znaleźć można wersje z mikrokontro- lerami z rdzeniami ARM7 lub ARM9. Embest Atmel SAM9G45 ARM9 Board Płytka ta to jedna z bardziej zaawanso- wanych z  oferty Embest, przeznaczonych dla procesorów z rdzeniem ARM9. Cena ok. 1150 zł netto. Zestaw zawiera: - Mikrokontroler Atmel SAM9G45 (64 kB SRAM, 64 kB ROM). - 256  MB zewnętrznej pamięci NAND Flash, 2  MB NOR Flash i  4  MB Data- Flash. - 2×64 MB pamięci DDR2 SDRAM. - 4 interfejsy UART. Płyta główna zestawu deweloperskiego zawiera: - Dwa złącza USB (1 OTG, 1 host). - Interfejs RS232. - Transceiver IrDA. - Złącze Ethernet. - Złącze kart SD/MMC. - Złącze interfejsu JTAG. - Kolorowy wyświetlacz TFT LCD o prze- kątnej 3,2? z panelem dotykowym. - Pady przygotowane do podłączenia złą- cza ETM. - 5-przyciskowy joystick, 5 dodatkowych przycisków uniwersalnych i przycisk ze- rowania. - 8 uniwersalnych diod LED i dioda LED stanu pracy. - Wejście analogowe. - Wyjście głośnikowe. - Zasilanie z USB lub gniazda 9...15 V DC Wszystkie porty sygnałowe mikrokontrole- ra, a przede wszystkim sygnały sterujące LCD zostały wyprowadzone na zewnętrzne złącza. Dzięki temu możliwe jest podłączenie własnego wyświetlacza, zamiast wbudowanego w zestaw. Płytka procesora OEM LPC2468-16 za- wiera: - Mikrokontroler NXP LPC2468 (98  kB SRAM, 512 kB Flash). - 128  MB zewnętrznej pamięci NAND Flash i 4 MB pamięci NOR Flash. - 32  MB zewnętrznej pamięci SDRAM podłączonej z użyciem 16-bitowej szyny danych. - Interfejs Ethernet z  układem Micrel KSZ8001L. Płyta główna zestawu deweloperskiego zawiera: - Trzy złącza USB (1 OTG, 1 slave, 1 host). - Interfejs RS232 na UART1. - Port CAN. - Wyprowadzone złącze Ethernet (RJ45). - Złącze kart SD/MMC. - Złącze interfejsu JTAG. - 5 przycisków użytkownika i przycisk ze- rowania. - 5 uniwersalnych diod LED i dioda LED stanu pracy. - 2 wejścia analogowe. - Wyjście głośnikowe. 57ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 3/2011 Jak rozpocząć pracę z rdzeniami ARM7 i ARM9? - 32  MB zewnętrznej pamięci SDRAM, 2 MB NOR RAM oraz opcjonalnie 512 kB SRAM. - 2 interfejsy RS232. - 2 porty USB 2.0 (1 Host, 1 OTG) z diodą LED stanu. - 3,5? wyświetlacz TFT LCD o  rozdziel- czości 320×240 z  panelem dotykowym (zamiast niego możliwe jest dołączenie znakowego wyświetlacza 16×2). - 20-pinowe złącze interfejsu JTAG. - 2-kanałowy interfejs CAN. - Interfejs ethernetowy 10/100 Mb/s z trze- ma diodami LED stanu. - Złącze kart SD/MMC. - Interfejs audio, wykonany w  oparciu o układ HT28V31. - 3 przyciski użytkownika, przycisk zero- wania. - 8 diod LED ogólnego przeznaczenia, 1 dioda LED sygnalizująca zasilanie. - Głośniczek monofoniczny. - Zasilanie: 5 V DC. Oferowana jest także tańsza wersja, bez wyświetlacza LCD. Embest DevKit3250 Evaluation Kit Jest to zestaw deweloperski, którego pod- stawowymi elementami są płytka procesora Mini2350 i  płyta główna. Ceny: ok. 600  zł netto dla wersji bez wyświetlacza; ok. 900 zł Na stronach internetowych producenta dostępny jest bogaty wybór darmowego opro- gramowania w  postaci kodów źródłowych napisanych specjalnie dla omawianej płytki. Embest NXP LPC2478 ARM7S Board Płytka ta to jedna z  bardziej zaawanso- wanych z  oferty Embest, przeznaczonych dla procesorów z rdzeniem ARM7. Cena: ok. 840 zł netto. Zestaw zawiera: - Mikrokontroler NXP LPC2478 (98  kB SRAM, 512 kB Flash). - 64 MB zewnętrznej pamięci NAND Flash oraz opcjonalnie 16 MB SPI Flash. - 2 porty USB (1 Host, 1 Slave). - Wyświetlacz LCD QVGA o  rozdzielczo- ści 480×272 pikseli i  przekątnej 4,3? z rezystancyjnym panelem dotykowym. - Złącze interfejsu JTAG. - Interfejs ethernetowy 10/100 Mb/.s - Złącze kart SD/MMC i dodatkowe złącze kart Micro SD. - Wejście i wyjście audio. - 2 przyciski użytkownika, 1 przycisk wzbudzania i 1 przycisk zerowania. - 1 dioda LED sygnalizująca zasilanie i 1 dioda LED ogólnego przeznaczenia. - 60 wyprowadzonych pinów wejścia i wyjścia. - Zasilanie: 5 V DC oraz z wbudowanej ba- terii podtrzymującej. R E K L A M A 58 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 3/2011 WYBÓR KONSTRUKTORA sie rzeczywistym. Cena ok. 430 zł netto dla wersji NXSTK50-RE i 470 zł netto dla wersji NXSTK50-FB. Zestaw zawiera: - Mikrokontroler sieciowy Hilscher netX 50 (112 kB SRAM, 64 kB ROM). - 8 MB zewnętrznej pamięci SDRAM. - Interfejs USB 1.1. - 2 porty Fast Ethernet (NXSTK 50-RE) albo terminale ze śrubkami dla interfejsów CC -Link i  DeviceNet oraz 9-pinowe złącze DSUB dla Profibus-DP (NXSTK 50-FB). - 4 diody LED podłączone do wyjść. - Zintegrowany interfejs debugera. - Zasilanie z USB. Hitex LPC-Stick LPC2468 To najmniejszy i najprostszy zestaw fir- my Hitex. Zawiera on procesor NXP z rdze- niem ARM7TDMI. Cena: ok. 230 zł netto. Zestaw zawiera: - Mikrokontroler NXP LPC2468FET208 (96 kB SRAM, 512 kB ROM). - Port USB do komunikacji z  otoczeniem (w tym UART). - Interfejs debugowania JTAG przez USB. - Zasilanie z USB. - Zestaw jest obsługiwany przez HiTOP IDE i Tasking VX ARM C/C++ Compiler. - W  zestawie znajdują się liczne aplika- cje demonstracyjne, w tym programy do kontroli stanu procesora. - Mikrokontroler ADuC7060 (4 kB SRAM, 32 kB Flash). - Interfejs RS232. - Interfejs JTAG. - Źródło napięcia odniesienia 1,2 V. - 3 przyciski (1 przerwań, 1 zerowania, 1 do zmiany trybu pracy). - 1 dioda LED zasilania i 1 dioda LED ogól- nego przeznaczenia. - Obszar prototypowania. - Gniazdo zasilacza 9 V DC. Texas Instruments Firma Texas Instruments oferuje kilka ciekawych zestawów ewaluacyjnych, o zróż- nicowanych cenach i możliwościach. Texas Instruments AM18x Evaluation Module Jest to jeden z najbardziej zaawansowa- nych zestawów deweloperskich firmy Texas Instruments przeznaczonych do układów z  rdzeniem ARM9. Składa się nań płytka z procesorem (AM1080 SOM-M1) i płyta ba- zowa. Cena: ok. 3300 zł netto. netto dla wersji z  wyświetlaczem 4,3?; ok. 950 zł netto dla wersji z wyświetlaczem 7?. Płytka procesora Mini3250 zawiera: - Mikrokontroler NXP LPC3250 (256  kB SRAM). - 128  MB zewnętrznej pamięci NAND Flash oraz 4 MB NOR Flash. - 64 MB zewnętrznej pamięci SDRAM. - 40-pinowy interfejs do podłączenia wy- świetlacza LCD z ekranem dotykowym. - Złącze kart Micro SD. - Gniazdo USB 2.0 (OTG) typu B. - Opcjonalny interfejs JTAG. - 1 dioda LED ogólnego przeznaczenia i 1 dioda LED sygnalizująca zasilanie. Płyta główna zestawu zawiera: - 4 porty szeregowe RS232 ze złączami DB9, 4 porty szeregowe UART TTL wyprowa- dzone na pinach, 1 port szeregowy IrDA. - Szyna EMC. - Interfejs Ethernetowy 10/100 Mb/s z dio- dą LED sygnalizującą jego stan - 2 kb pamięci EEPROM. - Przycisk zerowania, 4 przyciski użyt- kownika. - 3 interfejsy przetwornika A/C. - Stereofoniczne wyjście audio oraz wej- ście mikrofonowe. - 20-pinowy interfejs JTAG. - 23 piny wejść/wyjść. - Bateria podtrzymująca zegar czasu rze- czywistego. - Głośniczek monofoniczny. - Dioda LED sygnalizująca zasilanie. - Zasilacz 12 V DC. - Zestaw dostępny jest także z opcjonalny- mi wyświetlaczami LCD: 4,3? lub 7?. Hitex Firma Hitex oferuje różnego rodzaju ze- stawy uruchomieniowe, podzielone na kil- ka kategorii. Dwie główne z  nich to zestawy typu ?USB Stick? i pełnowymiarowe zestawy startowe. Ponadto Hitex ma w  swojej ofercie samodzielne płytki ewaluacyjne i specyficzne zestawy aplikacyjne, które przeznaczone są do rozwijania konkretnych rodzajów aplikacji. Hitex netStick NXSTK 50-RE/ NXSTK 50-FB Ten miniaturowy zestaw deweloperski zawiera jednostkę netX 50 firmy Hilscher, w  której znajduje się rdzeń ARM 966E-S. Układ ten to w  praktyce kontroler siecio- wy, a cały zestaw został pomyślany tak, by uprościć rozwijanie aplikacji, w  których używa się sieci Profibus, DeviceNet, CC-Link lub innego Ethernetu z komunikacją w cza- Analog Devices Również firma Analog Devices ma w ofercie pewną grupę płytek ewaluacyjnych wyposażonych w mikrokontrolery z rdzenia- mi ARM7TDMI. Prezentujemy jedną z nich. Analog Devices ADuC7060 Evaluation Board Cena: ok. 760 zł netto. Zestaw zawiera: Płyta procesora AM1808 SOM-M1 zawiera: - Mikrokontroler AM1808 (32+128  kB SRAM, 64 kB ROM). - 128 MB pamięci DDR SDRAM. Płyta bazowa zawiera: - 512  MB zewnętrznej pamięci NAND Flash i 8 MB NOR Flash. - Złącze kart MMC/SD. - 1 interfejs USB 2.0 (OTG) i  1 interfejs USB 1.1 (host). - Interfejs JTAG. - Port szeregowy RS232. - Złącze Serial ATA. - Interfejs Ethernet. - Interfejs JTAG. - Stereofoniczne wejście i  wyjście audio (układ TLV320AIC3106). - Zintegrowany graficzny wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym oraz 48-zna- kowy LCD alfanumeryczny. - Wejście/wyjście S-Video, analogowe wej- ście/wyjście wideo. - Przetworniki: analogowo-cyfrowy i  cy- frowo-analogowy. - Zasilacz 5 V DC. Producent oferuje ponadto darmowe śro- dowisko deweloperskie dla systemów Linux i Windows CE 6.0. Marcin Karbowniczek, EP marcin.karbowniczek@ep.com.pl
Artykuł ukazał się w
Marzec 2011
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik luty 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio luty 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje styczeń 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna luty 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Praktyczny Kurs Elektroniki 2018

Praktyczny Kurs Elektroniki

24 pasjonujące projekty elektroniczne

Elektronika dla Wszystkich styczeń 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów