Zestawy ewaluacyjne z ARM7, ARM9. Jak rozpocząć pracę z rdzeniami ARM7 i ARM9?

Zestawy ewaluacyjne z ARM7, ARM9. Jak rozpocząć pracę z rdzeniami ARM7 i ARM9?
Pobierz PDF Download icon
Mikrokontrolery z rdzeniem firmy ARM należą do jednych z najpopularniejszych, 32-bitowych mikrokontrolerów stosowanych w urządzeniach wbudowanych. Bardzo dużą popularnością cieszą się układy z rdzeniami ARM7 i ARM9, chociaż są one stopniowo zastępowane przez układy z rdzeniami Cortex. Jednym z najszybszych sposobów na zapoznanie się z możliwościami i rozpoczęcie projektowania z użyciem nowego mikrokontrolera jest zakup odpowiedniego zestawu ewaluacyjnego. W artykule zaprezentowano najpopularniejsze, dostępne na rynku zestawy dla mikrokontrolerów z rdzeniami ARM7 i ARM9.
52 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 3/2011 WYBÓR KONSTRUKTORA Gdzie kupić? Poniżej prezentujemy nazwy niektórych dystrybutorów producentów zestawów deweloperskich omówionych w artykule Embedded Artists Future Electronics TME IAR Systems RK-System IAR Systems AB Embest Kamami Analog Devices Alfine Farnell Silica/Avnet Arrow Hitex MSC Polska Keil WG Electronics Sp. z o.o. Texas Instruments Farnell Arrow Silica/Avnet EBV Elektronik Contrans TI Atmel Arrow Electronic EBC Elektronik JM Elektronik MCS Polska Kamami Seguro Keil Jednym z  bardziej popularnych produ- centów zestawów ewaluacyjnych dostęp- nych w Polsce jest Keil. Firma ta oferuje 13 różnych zestawów przeznaczonych dla pro- cesorów z rdzeniami ARM7 i 3 dla proceso- rów ARM9. Keil MCB21xx W  skład rodziny MCB21xx wchodzą cztery nieskomplikowane zestawy z proceso- rami marki NXP. Cena: ok. 430 zł netto dla MCB2129 Cechy wspólne: - Kwarc 12 MHz. - Zegar MCU: 60 MHz. - 2 przyciski. - 8 diod LED. - Wejście analogowe. - Brak interfejsów Ethernet i LCD. - Debuger JTAG. Pozostałe cechy, zależne od wersji: - Procesory: LPC2129 (32  kB SRAM, 256 kB Flash), LPC2138, LPC2148 (32 kB Zestawy ewaluacyjne z ARM7, ARM9 Jak rozpocząć pracę z rdzeniami ARM7 i ARM9? SRAM, 512 kB Flash) lub LPC2103 (8 kB SRAM, 32 kB Flash). - Wyjście analogowe. - 2 porty CAN (tylko MCB2100). - Opcjonalny interfejs ETM. - Złącze zasilania USB lub wejście 6...9 V DC. - Interfejs USB (Slave). - Złącze kart SD ? tylko MCB2140. - 1 lub 2 porty szeregowe UART. - Brak zewnętrznych pamięci RAM i Flash. Keil MCB23xx W  skład rodziny MCB23xx wchodzą cztery różne zestawy z  procesorami marki NXP. Cena: ok. 650 zł netto dla MCB2388. Cechy wspólne: - XTAL: 12 MHz. - Zegar MCU: 72 MHz. - 2 przyciski. - 8 diod LED. Mikrokontrolery z  rdzeniem firmy ARM należą do jednych z  najpopularniejszych, 32-bitowych mikrokontrolerów stosowanych w  urządzeniach wbudowanych. Bardzo dużą popularnością cieszą się układy z  rdzeniami ARM7 i  ARM9, chociaż są one stopniowo zastępowane przez układy z  rdzeniami Cortex. Jednym z  najszybszych sposobów na zapoznanie się z  możliwościami i  rozpoczęcie projektowania z  użyciem nowego mikrokontrolera jest zakup odpowiedniego zestawu ewaluacyjnego. W  artykule zaprezentowano najpopularniejsze, dostępne na rynku zestawy dla mikrokontrolerów z  rdzeniami ARM7 i  ARM9. - Wejścia i wyjścia analogowe. - 2 porty szeregowe UART i 2 porty CAN. - Interfejs Ethernet 10/100 Mb/s. - Interfejs USB (Slave) i kart SD. - Alfanumeryczny wyświetlacz LCD 16×2. - Debuger JTAG. - Opcjonalny interfejs ETM. - Zasilanie ze złącza USB. Pozostałe cechy, zależne od wersji: - Procesory: LPC2368, LPC2378 (58  kB SRAM, 512  kB Flash) lub LPC2387, LPC2388 (98 kB SRAM, 512 kB Flash). - Interfejs USB (Host) ? tylko MCB2387 i MCB2388. - Brak zewnętrznych pamięci RAM i Flash. 53ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 3/2011 Jak rozpocząć pracę z rdzeniami ARM7 i ARM9? R E K L A M A - Alfanumeryczny wyświetlacz LCD 16×2 ? tylko MCBSTR750. - Zasilanie z USB lub wtyczka 7...9 V DC albo 7...12 V DC. - Interfejs USB (Slave) ? tylko MCBSTR7 i MCBSTR750. - Interfejs kart SD - tylko MCBSTR750. Keil MCB29xx i MCBSTR9 W  skład rodziny MCB29xx wchodzą dwa zestawy z procesorami NXP z rdzeniami ARM9. Płytka MCBSTR9 to zestaw z proce- sorem STMicroelectronics. Cena: ok. 660 zł netto dla MCBSTR9. Cechy wspólne: - 8 diod LED. - Debuger JTAG. - Zasilanie z USB. - Opcjonalny interfejs ETM. - Zasilanie z USB lub gniazda 9...15 V DC. Pozostałe cechy, zależne od wersji: - Mikrokontrolery LPC2468 lub LPC2478 (96 kB SRAM, 512 kB Flash). - 4 diody LED (MCB2460) lub 8 diod LED (MCB2470). - Opcjonalny (MCB2460) lub wbudowany (MCB2470) panel dotykowy na LCD. - Interfejs USB (Host) ? tylko MCB2470. Keil MCBSTR7xx W skład rodziny MCBSTR7xx wchodzą trzy różne zestawy z  mikrokontrolerami STMicroelectronics. Zestawy różnią się zna- cząco. Cena: ok. 430 zł netto dla MCBSTR7. Cechy wspólne: - Brak Ethernetu. - Debuger JTAG. - Brak interfejsu ETM. Pozostałe cechy, zależne od wersji: - Kwarc 4, 8 lub 16 MHz. - 2 lub 3 przyciski. - Procesory: STR710FZ2 (64  kB SRAM, 256 + 16 Kb Flash), STR730FZ2 (16 kB SRAM, 256  kB Flash) lub STR750FV2 (16 kB SRAM, 256 + 16 kB Flash). - Wejścia i/lub wyjścia analogowe. - 1 lub 2 interfejsy CAN. - 8 diod LED (MCBSTR7 i  MCBSTR750) lub 16 diod LED (MCBSTR730). Keil MCB24xx W  skład rodziny MCB24xx wchodzą dwa różne zestawy z  mikrokontrolerami NXP. Cena ok. 1060 zł netto dla MCB2470. Cechy wspólne: - Kwarc 12 MHz. - Zegar MCU 72 MHz. - 6 przycisków. - 32  MB zewnętrznej pamięci SRAM, 128 MB zewnętrznej pamięci Flash. - Wejścia i wyjścia analogowe. - 1 port szeregowy UART i 1 port CAN. - Interfejs Ethernet 10/100 Mb/s. - Interfejs USB (Slave). - Złącze kart SD. - Wyświetlacz TFT LCD QVGA (320×240 pikseli) RGB ze zintegrowanym sterow- nikiem. - Debuger JTAG. 54 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 3/2011 WYBÓR KONSTRUKTORA - Wejścia analogowe, brak wyjść analogo- wych. Pozostałe cechy, zależne od wersji: - XTAL: 10, 12 lub 25 MHz. - 2 lub 3 przyciski. - Procesory: LPC2919 (48  kB SRAM, 768 Kb Flash), LPC2929 (12 kB SRAM, 768  kB Flash) lub STR912FAW44X (96 kB SRAM, 512 + 32 kB Flash). - 1 lub 2 interfejsy CAN. - 1 lub 2 porty szeregowe. - Wyświetlacz LCD alfanumeryczny lub QVGA (tylko MCB2929). - Interfejs USB (Slave) ? tylko MCB2929 i MCBSTR9. - Interfejs USB (Host) ? tylko MCB2929. - Interfejs ethernetowy 10/100 Mb/s ? tyl- ko SCBSTR9. - Interfejs kart SD (MCB2929 i MCBSTR9). - Opcjonalny interfejs ETM ? tylko MCBSTR9. Atmel Niemały wybór zestawów ewaluacyj- nych ma w swojej ofercie firma Atmel, która montuje w nich procesory własnej produk- cji. Dla każdego z  wytwarzanych przez nią procesorów z rdzeniem ARM7 lub ARM9 do- stępny jest przynajmniej jeden zestaw star- towy. Prezentujemy kilka wybranych z nich. Atmel SAM7SE-EK Cena: ok. 570 zł netto. Podstawowe cechy: - Procesor SAM7SE512 w  128-pinowej obudowie LQFP (32  kB SRAM, 512  kB Flash). - 32 MB zewnętrznej pamięci SDRAM. - 256 MB zewnętrznej pamięci Flash. - 1 port USB - 1 szeregowy port komunikacyjny DBGU i jeden dodatkowy port szeregowy. - Interfejs JTAG/ICE. - Układ Audio DAC Atmel AT73C213. - 1 dioda LED informująca o stanie zasila- nia i dwie diody LED ogólnego przezna- czenia. - Joystick do nawigacji i 2 przyciski. - Jedno złącze rozszerzeń EBI. - Brak LCD. - Brak Ethernetu. Atmel SAM7X-EK Cena: ok. 570 zł netto. Podstawowe cechy: - Procesor SAM7X256 w  100-pinowej obudowie LQFP (64  kB SRAM, 256  kB Flash). - Brak zewnętrznej pamięci SRAM. - Złącze kart DataFlash. - 1 port USB (Slave). - 1 szeregowy port komunikacyjny DBGU i 1 RS232. - Interfejs JTAG/ICE. - Interfejs CAN i Fast Ethernet. - Buforowane wejście analogowe i wyjście PWM. - 1 dioda LED informująca o stanie zasila- nia i diody LED ogólnego przeznaczenia. - Złącza rozszerzeń (w  tym na EEPROM MN11). - Brak LCD. - Zasilanie ze złącza USB. Atmel SAM9XE-EK Płytka SAM9XE-EK przeznaczona jest do procesorów AT91SAM9XE z  rdzeniem ARM9, które dostępne są w  trzech odmia- nach. Jest to duży zestaw o wielu złączach rozszerzeń. Cena: ok. 1430 zł netto. Podstawowe cechy: - Procesor SAM9XE128, SAM9XE256 lub SAM9XE512 w  217-wyprowadzeniowej obudowie LFBGA (odpowiednio 16  kB SRAM i  128  kB Flash, 32  kB SRAM i  256  kB Flash, 32  kB SRAM i  512  kB Flash). - 64 MB zewnętrznej pamięci SDRAM. - 256  MB zewnętrznej pamięci NAND Flash oraz interfejs DataFlash. - 1 port USB-slave i 2 porty USB?host. - 1 szeregowy port komunikacyjny DBGU, 1 port modemowy i  1 dodatkowy port szeregowy UART. - Interfejs JTAG/ICE. - Interfejs Fast Ethernet z trzema diodami LED określającymi jego tryb pracy. - Przetwornik C/A audio Atmel AT73C213. - 1 dioda LED informująca o stanie zasila- nia i 1 zwykła dioda LED. - Dwa przyciski ogólnego przeznaczenia, jeden przycisk budzenia oraz jeden przy- cisk zerowania. - Złącze kart SD/MMC. - Cztery porty rozszerzeń (PIOA, PIOB, PIOC, czujnik obrazu). - Jedno złącze rozszerzeń EBI. - Miejsce na jedną baterię litową średnicy 12 mm. - Brak LCD. - Zasilanie: gniazdo 5 V (2 A). Atmel SAM9M10-G45-EK Płytka SAM9M10-G45-EK przezna- czona jest do dwóch różnych procesorów z  rdzeniem ARM9: AT91SAM9G45 i  AT- 91SAM9M10. Cena ok. 1770 zł netto. Podstawowe cechy: - Procesor SAM9G45 lub SAM9M10 (64 kB SRAM). - 128  MB zewnętrznej pamięci DDR2 SDRAM. - Interfejs EBI do podłączenia trzech ro- dzajów dodatkowej pamięci zewnętrznej (DDR2-SDRAM, NAND Flash lub NOR Flash). - 1 multipleksowany port USB host/slave i 1 dodatkowy port USB-host. - 1 szeregowy port komunikacyjny DBGU i 1×RS232. - Interfejs JTAG/ICE. - Interfejs Fast Ethernet z trzema diodami LED określającymi jego tryb pracy. - Układ audio AC97 z wyjściem słuchaw- kowym, wejściem liniowym oraz stereo- fonicznym wejściem mikrofonowym. - Wyjście telewizyjne kompozytowe. - Graficzny wyświetlacz TFT LCD z ekra- nem dotykowym o przekątnej 4,3?. 55ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 3/2011 Jak rozpocząć pracę z rdzeniami ARM7 i ARM9? - 1 dioda LED informująca o zasilaniu i 8 diod LED ogólnego przeznaczenia. - Potencjometr. - Interfejs JTAG. - Zasilanie: 9...15 V DC. W  zestawie znajduje się próbnik JTAG/ SWD IAR J-Link. Dołączono również opro- gramowanie IAR visualSTATE i IAR Power- Pac for ARM w  wersjach ewaluacyjnych oraz IAR Embedded Workbench for ARM ? w wersji KickStart. IAR Advanced Development Kit for STR912FA Dwa z zestawów firmy IAR noszą miano Advanced Development Kit, głównie dlatego że zawierają pełne wersje oprogramowania. Jeden przeznaczony jest dla układów ARM7 LPC2148 firmy NXP, a drugi mikrokontrole- rów STMicroelectronics z rdzeniem ARM9. Opisujemy ten drugi. Cena ok. 1060 zł netto. Podstawowe cechy: - Mikrokontroler STMicroelectronics STR912FAW44 (98  kB SRAM, 512  kB Flash). - Port USB. - Trzy złącza RS232. - Interfejs CAN. - Złącze kart SD/MMC. - Interfejs Ethernet. - Alfanumeryczny wyświetlacz LCD 2×16 znaków. - Interfejs JTAG. - Potencjometr. - Przycisk zerowania i  4 przyciski użyt- kownika. - 16 diod LED ogólnego przeznaczenia, dioda LED stanu pracy i dioda LED zasi- lania. - Zasilanie przez złącze USB lub gniazdo dodatkowe. IAR KickStart Kit for i.MX25 IAR produkuje jeden zestaw startowy dla mikrokontrolera Freescale z  rdzeniem AR- M926EJ-S: I.MX257. Cena ok. 1840 zł netto. Podstawowe cechy: - Mikrokontroler Freescale I.MX257 (128 kB SRAM). - 32 MB zewnętrznej pamięci SDRAM. - 1 GB zewnętrznej pamięci NAND Flash. - 1 port USB. - 2 porty szeregowe UART. - Interfejs Ethernet 10/100 Mb/s. - Złącze kart SD/MMC. - Kolorowy wyświetlacz TFT LCD o  roz- dzielczości 320×240 pikseli. - 2 porty CAN. - Złącza audio i kamery. - Klawiatura matrycowa 4×4 o funkcjach definiowanych przez użytkownika. - 8 diod LED ogólnego przeznaczenia. - Potencjometr. - 3-osiowy akcelerometr. - Silnik krokowy. - Głośnik. - Interfejs JTAG. - Zasilacz 9 V. W  zestawie znajduje się także próbnik JTAG/SWD IAR J-Link Lite for ARM, który ma takie same funkcje jak IAR J-Link, z  tą różnicą, że częstotliwość taktowania JTAG została ograniczona do 4  MHz. Dołączono również oprogramowanie IAR visualSTA- TE w  wersji ewaluacyjnej i  IAR Embedded Workbench for ARM ? w wersji KickStart. - Złącze ISI. - 1 dioda LED informująca o stanie zasila- nia i dwie diody LED ogólnego przezna- czenia. - Dwa przyciski ogólnego przeznaczenia, czterokierunkowy joystick z przyciskiem potwierdzenia, jeden przycisk budzenia oraz jeden przycisk zerowania. - Dwa złącza kart SD/SDIO/MMC, w tym jedno 4/8-bitowe z obsługą MMC plus. - Gniazdo dla baterii litowej o  średnicy 12 mm. IAR Systems Firma IAR Systems ma w  swojej ofer- cie zestawy ewaluacyjne dla najbardziej różnorodnych mikrokontrolerów z  rdzenia- mi ARM7 i ARM9. Można bowiem znaleźć w niej zestawy dla układów firm Atmel, Fre- escale Semiconductor, NXP, STMicroelectro- nics i Toshiba. IAR KickStart Kit for LPC2378-02 z płytką Olimex LPC2378-STK Najwięcej zestawów startowych IAR pro- dukuje dla mikrokontrolerów NXP z  rdze- niami ARM7. Oferowane płytki znacząco się między sobą różnią. LPC2378-02 jest jedną z większych. Cena ok. 1130 zł netto. Podstawowe cechy: - Mikrokontroler NXP LPC 2378 (58  kB SRAM, 512 kB Flash). - Brak zewnętrznych pamięci SRAM i Flash. - 1 port USB. - 2 porty szeregowe RS232. - Interfejs Fast Ethernet. - Złącze kart SD/MMC. IAR KickStart Kit for TMPA910 IAR produkuje dwie odmiany zestawów startowych dla mikrokontrolerów Toshiba z  rdzeniem ARM9. Różnią się one między sobą zintegrowanym ekranem LCD. Podstawowe cechy: - Mikrokontroler Toshiba TMPA910CRA- XBG (56 kB SRAM). - 1 port USB. - Driver RS232 i 2 złącza USART. - Złącze kart SD/MMC. - Interfejs Ethernet. - Zależnie od wersji: wyświetlacz TFT LCD o rozdzielczości QVGA i przekątnej 3,5?. - 4-kierunkowy joystick i przycisk zerowa- nia. - Głośniczek monofoniczny. - Monofoniczne wyjście audio. - Wszystkie porty sygnałowe mikrokontro- lera zostały wyprowadzone na zewnętrz- ne złącza. - 2 przyciski użytkownika, joystick, przy- cisk zerowania. - Złącze słuchawkowe i gniazdo mikrofo- nu. - Uchwyt na baterię podtrzymującą. - Kolorowy wyświetlacz LCD. - Interfejs JTAG. W  zestawie znajduje się także debuger IAR J-LINK JTAG oraz oprogramowanie IAR visualSTATE w  wersji ewaluacyjnej i  IAR Embedded Workbench for ARM ? w  wersji KickStart. 56 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 3/2011 WYBÓR KONSTRUKTORA Embedded Artists LPC2148 USB QuickStart Board z płytką prototypową Zestawy startowe Embedded Artists to proste płytki, zawierające niewiele układów dodatkowych. Oferowane są z  opcjonalną płytką prototypową. Cena: ok. 270 zł netto. Płytka zestawu startowego LPC2148 USB zawiera: - Mikrokontroler NXP LPC2148 (32  kB SRAM, 512 kB Flash). - Dwa zestawy wyprowadzeń 2×16 pi- nów. - Port RS232 ze złączem DSUB9. - Złącze USB. - Może być zasilana ze złącza USB lub z innego źródła 5 V DC. Płytka prototypowa zawiera: - Dwa obszary prototypowe dla dodatko- wych komponentów przewlekanych. - Dwa obszary prototypowe dla dodatko- wych komponentów SMD. - Złącze kart MMC/SD. - 7-segmentowy wyświetlacz. - 16 diod LED ogólnego przeznaczenia. - 4 przełączniki. - Przycisk zerowania. - Złącze JTAG. - Złącze DSUB dla interfejsu UART1. - Trzy gniazda zasilania: 5 V DC, 9 V DC i 6 V AC. - Złącze kolorowego wyświetlacza QVGA LCD (wyświetlacz dostępny za dopłatą). - Wszystkie porty sygnałowe mikrokontro- lera zostały wyprowadzone na zewnętrz- ne złącza. - Zasilanie ze złącza USB lub gniazda 9...15 V DC. Embedded Artists LPC3250 Developer?s Kit Najdroższym z  zestawów Embedded Artists jest LPC3250 Developer?s Kit, któ- ry zawiera płytkę OEM LPC3250, na której znajduje się mikrokontroler NXP z rdzeniem ARM926EJ-S. Cena: ok. 1020 zł netto. Płytka procesora OEM LPC3250 zawiera: - Mikrokontroler NXP LPC3250 (256  kB SRAM). - 128  MB zewnętrznej pamięci NAND Flash i 4 MB pamięci SPI-NOR Flash. - 64  MB zewnętrznej pamięci DDR SDRAM podłączonej z użyciem 16-bito- wej szyny danych. - Interfejs Ethernet z  układem National DP83848. - 5 diod LED. W zestawie znajduje się debuger IAR J- Trace for ARM. Dołączono również oprogra- mowanie IAR visualSTATE i IAR Embedded Workbench for ARM w pełnych wersjach. Embedded Artists Embedded Artists produkuje kilka rodza- jów zestawów. ??????????????????????????Przede wszystkim są to ze- stawy deweloperskie, które zawierają płytę główną i  moduł OEM z  procesorem. Płytki OEM dostępne są także jako oddzielne pro- dukty. Ponadto Embedded Artists oferuje także zestawy do ?szybkiego startu?, które pozwalają skorzystać z podstawowych cech mikrokontrolera bez budowania własnej PCB. My opiszemy dwa zestawy deweloper- skie i  jedną płytkę szybkiego startu ze złą- czem USB. Embedded Artists LPC2468 Developer?s Kit Najtańszym z pełnoprawnych zestawów Embedded Artists jest LPC2468 Developer?s Kit, który zawiera płytkę OEM LPC2468-16, na której znajduje się procesor NXP z rdze- niem ARM7TDMI. Cena: ok. 670 zł netto. Embest Embest oferuje wiele różnych płytek de- weloperskich z  układami ARM oraz liczne narzędzia do nich. Większość z nich zawiera zintegrowane układy typu Cortex, ale wśród produktów opartych o  układy firm Atmel i NXP znaleźć można wersje z mikrokontro- lerami z rdzeniami ARM7 lub ARM9. Embest Atmel SAM9G45 ARM9 Board Płytka ta to jedna z bardziej zaawanso- wanych z  oferty Embest, przeznaczonych dla procesorów z rdzeniem ARM9. Cena ok. 1150 zł netto. Zestaw zawiera: - Mikrokontroler Atmel SAM9G45 (64 kB SRAM, 64 kB ROM). - 256  MB zewnętrznej pamięci NAND Flash, 2  MB NOR Flash i  4  MB Data- Flash. - 2×64 MB pamięci DDR2 SDRAM. - 4 interfejsy UART. Płyta główna zestawu deweloperskiego zawiera: - Dwa złącza USB (1 OTG, 1 host). - Interfejs RS232. - Transceiver IrDA. - Złącze Ethernet. - Złącze kart SD/MMC. - Złącze interfejsu JTAG. - Kolorowy wyświetlacz TFT LCD o prze- kątnej 3,2? z panelem dotykowym. - Pady przygotowane do podłączenia złą- cza ETM. - 5-przyciskowy joystick, 5 dodatkowych przycisków uniwersalnych i przycisk ze- rowania. - 8 uniwersalnych diod LED i dioda LED stanu pracy. - Wejście analogowe. - Wyjście głośnikowe. - Zasilanie z USB lub gniazda 9...15 V DC Wszystkie porty sygnałowe mikrokontrole- ra, a przede wszystkim sygnały sterujące LCD zostały wyprowadzone na zewnętrzne złącza. Dzięki temu możliwe jest podłączenie własnego wyświetlacza, zamiast wbudowanego w zestaw. Płytka procesora OEM LPC2468-16 za- wiera: - Mikrokontroler NXP LPC2468 (98  kB SRAM, 512 kB Flash). - 128  MB zewnętrznej pamięci NAND Flash i 4 MB pamięci NOR Flash. - 32  MB zewnętrznej pamięci SDRAM podłączonej z użyciem 16-bitowej szyny danych. - Interfejs Ethernet z  układem Micrel KSZ8001L. Płyta główna zestawu deweloperskiego zawiera: - Trzy złącza USB (1 OTG, 1 slave, 1 host). - Interfejs RS232 na UART1. - Port CAN. - Wyprowadzone złącze Ethernet (RJ45). - Złącze kart SD/MMC. - Złącze interfejsu JTAG. - 5 przycisków użytkownika i przycisk ze- rowania. - 5 uniwersalnych diod LED i dioda LED stanu pracy. - 2 wejścia analogowe. - Wyjście głośnikowe. 57ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 3/2011 Jak rozpocząć pracę z rdzeniami ARM7 i ARM9? - 32  MB zewnętrznej pamięci SDRAM, 2 MB NOR RAM oraz opcjonalnie 512 kB SRAM. - 2 interfejsy RS232. - 2 porty USB 2.0 (1 Host, 1 OTG) z diodą LED stanu. - 3,5? wyświetlacz TFT LCD o  rozdziel- czości 320×240 z  panelem dotykowym (zamiast niego możliwe jest dołączenie znakowego wyświetlacza 16×2). - 20-pinowe złącze interfejsu JTAG. - 2-kanałowy interfejs CAN. - Interfejs ethernetowy 10/100 Mb/s z trze- ma diodami LED stanu. - Złącze kart SD/MMC. - Interfejs audio, wykonany w  oparciu o układ HT28V31. - 3 przyciski użytkownika, przycisk zero- wania. - 8 diod LED ogólnego przeznaczenia, 1 dioda LED sygnalizująca zasilanie. - Głośniczek monofoniczny. - Zasilanie: 5 V DC. Oferowana jest także tańsza wersja, bez wyświetlacza LCD. Embest DevKit3250 Evaluation Kit Jest to zestaw deweloperski, którego pod- stawowymi elementami są płytka procesora Mini2350 i  płyta główna. Ceny: ok. 600  zł netto dla wersji bez wyświetlacza; ok. 900 zł Na stronach internetowych producenta dostępny jest bogaty wybór darmowego opro- gramowania w  postaci kodów źródłowych napisanych specjalnie dla omawianej płytki. Embest NXP LPC2478 ARM7S Board Płytka ta to jedna z  bardziej zaawanso- wanych z  oferty Embest, przeznaczonych dla procesorów z rdzeniem ARM7. Cena: ok. 840 zł netto. Zestaw zawiera: - Mikrokontroler NXP LPC2478 (98  kB SRAM, 512 kB Flash). - 64 MB zewnętrznej pamięci NAND Flash oraz opcjonalnie 16 MB SPI Flash. - 2 porty USB (1 Host, 1 Slave). - Wyświetlacz LCD QVGA o  rozdzielczo- ści 480×272 pikseli i  przekątnej 4,3? z rezystancyjnym panelem dotykowym. - Złącze interfejsu JTAG. - Interfejs ethernetowy 10/100 Mb/.s - Złącze kart SD/MMC i dodatkowe złącze kart Micro SD. - Wejście i wyjście audio. - 2 przyciski użytkownika, 1 przycisk wzbudzania i 1 przycisk zerowania. - 1 dioda LED sygnalizująca zasilanie i 1 dioda LED ogólnego przeznaczenia. - 60 wyprowadzonych pinów wejścia i wyjścia. - Zasilanie: 5 V DC oraz z wbudowanej ba- terii podtrzymującej. R E K L A M A 58 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 3/2011 WYBÓR KONSTRUKTORA sie rzeczywistym. Cena ok. 430 zł netto dla wersji NXSTK50-RE i 470 zł netto dla wersji NXSTK50-FB. Zestaw zawiera: - Mikrokontroler sieciowy Hilscher netX 50 (112 kB SRAM, 64 kB ROM). - 8 MB zewnętrznej pamięci SDRAM. - Interfejs USB 1.1. - 2 porty Fast Ethernet (NXSTK 50-RE) albo terminale ze śrubkami dla interfejsów CC -Link i  DeviceNet oraz 9-pinowe złącze DSUB dla Profibus-DP (NXSTK 50-FB). - 4 diody LED podłączone do wyjść. - Zintegrowany interfejs debugera. - Zasilanie z USB. Hitex LPC-Stick LPC2468 To najmniejszy i najprostszy zestaw fir- my Hitex. Zawiera on procesor NXP z rdze- niem ARM7TDMI. Cena: ok. 230 zł netto. Zestaw zawiera: - Mikrokontroler NXP LPC2468FET208 (96 kB SRAM, 512 kB ROM). - Port USB do komunikacji z  otoczeniem (w tym UART). - Interfejs debugowania JTAG przez USB. - Zasilanie z USB. - Zestaw jest obsługiwany przez HiTOP IDE i Tasking VX ARM C/C++ Compiler. - W  zestawie znajdują się liczne aplika- cje demonstracyjne, w tym programy do kontroli stanu procesora. - Mikrokontroler ADuC7060 (4 kB SRAM, 32 kB Flash). - Interfejs RS232. - Interfejs JTAG. - Źródło napięcia odniesienia 1,2 V. - 3 przyciski (1 przerwań, 1 zerowania, 1 do zmiany trybu pracy). - 1 dioda LED zasilania i 1 dioda LED ogól- nego przeznaczenia. - Obszar prototypowania. - Gniazdo zasilacza 9 V DC. Texas Instruments Firma Texas Instruments oferuje kilka ciekawych zestawów ewaluacyjnych, o zróż- nicowanych cenach i możliwościach. Texas Instruments AM18x Evaluation Module Jest to jeden z najbardziej zaawansowa- nych zestawów deweloperskich firmy Texas Instruments przeznaczonych do układów z  rdzeniem ARM9. Składa się nań płytka z procesorem (AM1080 SOM-M1) i płyta ba- zowa. Cena: ok. 3300 zł netto. netto dla wersji z  wyświetlaczem 4,3?; ok. 950 zł netto dla wersji z wyświetlaczem 7?. Płytka procesora Mini3250 zawiera: - Mikrokontroler NXP LPC3250 (256  kB SRAM). - 128  MB zewnętrznej pamięci NAND Flash oraz 4 MB NOR Flash. - 64 MB zewnętrznej pamięci SDRAM. - 40-pinowy interfejs do podłączenia wy- świetlacza LCD z ekranem dotykowym. - Złącze kart Micro SD. - Gniazdo USB 2.0 (OTG) typu B. - Opcjonalny interfejs JTAG. - 1 dioda LED ogólnego przeznaczenia i 1 dioda LED sygnalizująca zasilanie. Płyta główna zestawu zawiera: - 4 porty szeregowe RS232 ze złączami DB9, 4 porty szeregowe UART TTL wyprowa- dzone na pinach, 1 port szeregowy IrDA. - Szyna EMC. - Interfejs Ethernetowy 10/100 Mb/s z dio- dą LED sygnalizującą jego stan - 2 kb pamięci EEPROM. - Przycisk zerowania, 4 przyciski użyt- kownika. - 3 interfejsy przetwornika A/C. - Stereofoniczne wyjście audio oraz wej- ście mikrofonowe. - 20-pinowy interfejs JTAG. - 23 piny wejść/wyjść. - Bateria podtrzymująca zegar czasu rze- czywistego. - Głośniczek monofoniczny. - Dioda LED sygnalizująca zasilanie. - Zasilacz 12 V DC. - Zestaw dostępny jest także z opcjonalny- mi wyświetlaczami LCD: 4,3? lub 7?. Hitex Firma Hitex oferuje różnego rodzaju ze- stawy uruchomieniowe, podzielone na kil- ka kategorii. Dwie główne z  nich to zestawy typu ?USB Stick? i pełnowymiarowe zestawy startowe. Ponadto Hitex ma w  swojej ofercie samodzielne płytki ewaluacyjne i specyficzne zestawy aplikacyjne, które przeznaczone są do rozwijania konkretnych rodzajów aplikacji. Hitex netStick NXSTK 50-RE/ NXSTK 50-FB Ten miniaturowy zestaw deweloperski zawiera jednostkę netX 50 firmy Hilscher, w  której znajduje się rdzeń ARM 966E-S. Układ ten to w  praktyce kontroler siecio- wy, a cały zestaw został pomyślany tak, by uprościć rozwijanie aplikacji, w  których używa się sieci Profibus, DeviceNet, CC-Link lub innego Ethernetu z komunikacją w cza- Analog Devices Również firma Analog Devices ma w ofercie pewną grupę płytek ewaluacyjnych wyposażonych w mikrokontrolery z rdzenia- mi ARM7TDMI. Prezentujemy jedną z nich. Analog Devices ADuC7060 Evaluation Board Cena: ok. 760 zł netto. Zestaw zawiera: Płyta procesora AM1808 SOM-M1 zawiera: - Mikrokontroler AM1808 (32+128  kB SRAM, 64 kB ROM). - 128 MB pamięci DDR SDRAM. Płyta bazowa zawiera: - 512  MB zewnętrznej pamięci NAND Flash i 8 MB NOR Flash. - Złącze kart MMC/SD. - 1 interfejs USB 2.0 (OTG) i  1 interfejs USB 1.1 (host). - Interfejs JTAG. - Port szeregowy RS232. - Złącze Serial ATA. - Interfejs Ethernet. - Interfejs JTAG. - Stereofoniczne wejście i  wyjście audio (układ TLV320AIC3106). - Zintegrowany graficzny wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym oraz 48-zna- kowy LCD alfanumeryczny. - Wejście/wyjście S-Video, analogowe wej- ście/wyjście wideo. - Przetworniki: analogowo-cyfrowy i  cy- frowo-analogowy. - Zasilacz 5 V DC. Producent oferuje ponadto darmowe śro- dowisko deweloperskie dla systemów Linux i Windows CE 6.0. Marcin Karbowniczek, EP marcin.karbowniczek@ep.com.pl
Artykuł ukazał się w
Marzec 2011
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik lipiec 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio lipiec - sierpień 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje lipiec 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna lipiec 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich sierpień 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów