Projektowanie PCB z Altium Designer 22

Projektowanie PCB z Altium Designer 22

Firma Altium udostępniła najnowszą wersję swojego sztandarowego produktu – narzędzia do projektowania PCB, Altium Designer 22. Wraz z nową odsłoną programu udostępniono szereg nowych funkcjonalności, ułatwiających i przyspieszających pracę projektanta elektroniki.

Wraz z wprowadzeniem Altium Designer 21 producent zmienił sposób publikacji aktualizacji programu. Od roku aktualizacje oraz nowe funkcjonalności w programie są dostarczane na bieżąco, mniej więcej w miesięcznych odstępach. Nowa wersja programu jest więc bezpośrednim rozwinięciem i kontynuacją poprzedniej wersji. Poniżej omówiono główne zmiany, jakie wprowadzono w aktualnej wersji tego rozbudowanego pakietu profesjonalnych narzędzi.

Odnośniki połączeń w symbolach arkuszy schematu

W Altium Designer 21 firma Altium wprowadziła możliwość stosowania automatycznych odnośników połączeń dla obiektów typu Port i Off-sheet Connector, co pozwala na łatwe śledzenie sygnałów w projektach wieloarkuszowych. Altium Designer 22 rozszerza tę funkcjonalność o możliwość prezentacji odnośników dla wejść arkusza (Sheet Entry) w symbolu arkusza (Sheet Symbol). Odnośniki są obsługiwane w wygenerowanych dokumentach PDF, co ułatwia bezpośrednio nawigowanie po połączeniach pomiędzy arkuszami schematu w dokumencie PDF.

Rysunek 1. Odnośniki połączeń w symbolach arkuszy schematu
Rysunek 2. Możliwość wyboru docelowego obiektu podczas nawigacji w dokumencie PDF

Nowy panel Gloss And Retrace

Panel został wprowadzony po to, aby dać użytkownikowi większą kontrolę nad ustawieniami, podczas korzystania z poleceń Route » Gloss Selected i Route » Retrace Selected. Opcja Gloss służy do optymalizacji ścieżek, między innymi poprzez jej skrócenie czy zmniejszenie liczby segmentów. Opcja Retrace pozwala na zmianę istniejących ścieżek w zakresie wprowadzonych ustawień, jednak w odróżnieniu od Gloss, nie powoduje zmiany jej położenia. Ustawienia w panelu mają zastosowanie wyłącznie dla wymienionych poleceń. Opcje Gloss podczas interaktywnego prowadzenia czy przeciągania ścieżek są definiowane osobno, w panelu Properties.

Rysunek 3. Wygląd panelu Gloss And Retrace

Obsługa przelotek zgodnych z IPC-4761

W Altium Designer 22 wprowadzono obsługę przelotek zgodnych z normą IPC-4761. W zależności od typu przelotki do projektu automatycznie zostaną dodane dodatkowe warstwy mechaniczne z wymaganymi kształtami na tych warstwach. Informacje te są przekazywane do wszystkich typów danych wyjściowych – wydruków PCB, Gerber, Gerber X2, ODB++ czy IPC-2581.

Rysunek 4. Automatycznie dodane warstwy mechaniczne dla przelotek IPC-4761

Automatyczna aktualizacja oznaczeń w regułach projektowych

Kolejną przydatną zmianą wprowadzoną w Altium Designer 22 jest automatyczna aktualizacja oznaczeń komponentów w regułach projektowych. Jeśli w regułach projektowych zostanie użyte oznaczenie komponentu, to po jego zmianie w projekcie (przez reanotację, uaktualnienie poprzez proces ECO czy też ręczną zmianę na PCB) oznaczenie takiego komponentu zostanie automatycznie zaktualizowane w regułach projektowych.

Rysunek 5. Aktualizacja oznaczeń w regułach projektowych

Obsługa otworów stopniowych i fazowanych

Altium Designer 22 wprowadza obsługę otworów z fazowaniem (countersink) i otworów stopniowych (counterbore), pozwalających na wykonanie otworu, w którym można schować śrubę z łbem stożkowym lub płaskim.

Rysunek 6. Konstrukcja otworu z fazowaniem (countersink hole) i otworu stopniowanego (counterbore hole)
Rysunek 7. Wizualizacja otworu z fazowaniem na płytce PCB

Podsumowanie

Altium Designer 22 dostarcza również wiele mniejszych zmian, takich jak zmiany w interaktywnym prowadzeniu ścieżek, dodawanie wirtualnego BOM do projektu, widoczność komentarzy dla usuniętych dokumentów czy ulepszenia w symulacji obwodu. Lista wszystkich zmian wprowadzonych w nowej wersji programu jest dostępna w sekcji dokumentacji na stronie www.altium.com.

Computer Controls Sp. z o.o.

Więcej informacji:
 
Computer Controls Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Budowlanych 1, tel. +48 33 485 94 90, e-mail: info@ccontrols.pl, www.ccontrols.net/pl/
Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
luty 2022

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik maj 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio maj - czerwiec 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje kwiecień 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna maj 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich maj 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów