Laserowy system zabezpieczeń na Raspberry Pi

Laserowy system zabezpieczeń na Raspberry Pi
Pobierz PDF Download icon

Istnieje wiele sensorów, dedykowanych do detekcji wtargnięcia w systemach alarmowych, jednym z nich są bariery optyczne. W artykule zaprezentowano barierę laserową, wyposażoną w komputer jednopłytkowy Raspberry Pi, która zaalarmuje użytkownika poprzez e-mail oraz udostępni strumień wideo z nadzorowanego miejsca.

Projekt składa się z trzech osobnych podsystemów: komputera jednopłytkowego Raspberry Pi, laserowej bariery optycznej i komputera do zdalnej obsługi i monitorowania systemu. Celem projektu jest wykrywanie wtargnięcia intruza na chroniony teren, a następnie zaalarmowanie obserwującego system użytkownika oraz udostępnienie podglądu nadzorowanego miejsca.

Bariery optyczne (laserowe i inne) doskonale sprawdzają się do monitorowania nawet dużego terenu, gdyż nie wymagają skomplikowanej instalacji – wymagane są tylko dwa punkty, które nawet nie muszą być połączone ze sobą elektrycznie. Taki system może się sprawdzić np. jako detektor monitorujący teren zielony, ogród czy podwórze.

Aby zrealizować projekt nie trzeba mieć ogromnej wiedzy elektronicznej, konieczna jest znajomość podstaw elektroniki i posługiwania się lutownicą. Wartościowa będzie natomiast umiejętność z zakresu programowania w Pythonie, w szczególności na Raspberry Pi i obsługa tego komputera jednopłytkowego z poziomu terminala.

Potrzebne komponenty

Aby zbudować opisane poniżej urządzenie potrzebne są następujące elementy:

 • Co najmniej jeden działający komputer jednopłytkowy Raspberry Pi. Autor projektu użył pierwszego modelu w wersji B z zainstalowanym Raspbianem Wheezy. Projekt będzie działał równie dobrze z innymi wersjami Raspbiana;
 • Zewnętrzne źródło zasilania dla Raspberry Pi. Układ może pobierać dosyć duży prąd podczas pracy, w związku, z czym potrzebny jest zasilacz o odpowiedniej mocy. Zbyt niska moc zasilacza może powodować ciężkie do debugowania problemy z Raspberry Pi;
 • Wskaźnik lub dioda laserowa. Nie ma wielkich wymagań, co do lasera, wystarczy tutaj prosty i tani czerwony wskaźnik laserowy. Interesuje nas taki, którego długość emitowanej fali wynosi w przybliżeniu 630…680 nm;
 • Kamera na USB. Dowolna kamerka współpracująca z Raspberry Pi będzie odpowiednia. Warto wybrać taką, która będzie łatwa w montażu i integracji z systemem.

Dodatkowo potrzebne będą:

 • płytka uniwersalna lub płytka stykowa, na której wykonamy układy
 • dioda LED,
 • oporniki o rezystancji 100 Ω, 1 kΩ, 10 kΩ i zawierający się w zakresie od 200 do 1000 kΩ,
 • tranzystor 2N4403 lub zamiennik,
 • fotodioda odpowiednia do pasma pracy lasera, na przykład PDB-C142-ND.

Układ można również zmontować na dedykowanej płytce drukowanej (pliki projektowe dostępne są na stronie z projektem), ale z uwagi na prostotę układu nie jest to konieczne.

Oprócz powyższych materiałów przydadzą się, także pewne narzędzia (fizyczne, jak i programistyczne):

 • Hub USB, jeśli chcemy do Raspberry Pi podłączyć większą liczbę urządzeń (np. kamer, lub kamerę, klawiaturę i mysz);
 • Multimetr lub oscyloskop (najlepiej oba);
 • Synergy (http://symless.com/synergy/) zainstalowane na Raspberry Pi, które pozwala kontrolować mysz i klawiaturę Raspberry Pi za pomocą innego, zdalnego komputera. Oprogramowanie to sporo upraszcza, jeżeli chodzi o obsługę komputera, zwłaszcza, jeżeli preferujemy zdalną konfigurację lub po prostu nie przepadamy na pracą bezpośrednio na Raspberry Pi;
 • MobaXterm (http://mobaxterm.mobatek.net/), również zainstalowane na Raspberry Pi – pozwoli na zdalne sterowanie komputerem i manipulowanie plikami poprzez SSH.

Uruchomienie Raspberry Pi

Zanim rozpoczniemy testy z laserem, trzeba przebić się przez kilka warstw oprogramowania. Ddobrą praktyką jest zacząć od czystego systemu operacyjnego, zatem zainstaluj na karcie nowy obraz systemu operacyjnego.

Nawet, jeśli nie jest możliwe zainstalowanie systemu operacyjnego od nowa, należy upewnić się, że Raspbian, jaki mamy na pokładzie komputera jednopłytkowego, jest w najnowszej wersji. Aby zaktualizować system i zainstalowane pakiety w terminalu należy wpisać:

sudo apt-get update

Laserowy system detekcji

Przystępujemy do montażu detektora promienia laserowego. Układ można zmontować na płytce uniwersalnej lub płytce stykowej. Na rysunku 1 pokazano schemat detektora.

Rysunek 1. Schemat sensora promienia lasera

Jest on zasilany napięciem 5 V, które może być pobierane z zewnętrznego zasilacza lub bezpośrednio z pinów złącza GPIO Raspberry Pi. Zastosowano fotodiodę, jako przełącznik do wyzwolenia tranzystora. Tranzystor wzmacnia niewielką zmianę napięcia na fotodiodzie na sygnał cyfrowy, który Raspberry Pi może odczytać poprzez pin GPIO.

Komputer jednopłytkowy pobiera sygnał z punktu pomiędzy rezystorem 100 Ω a diodą LED, sygnalizującą stan układu. Na fotografii 1 pokazano zmontowany sensor.

Fotografia 1. Zdjęcie zmontowanego sensora promienia lasera

Modyfikacja lasera do zasilania zewnętrznego

Kolejnym krokiem jest zbudowanie źródła światła dla bariery laserowej. Zastosujemy tutaj komercyjny wskaźnik laserowy. Konieczne są jednak pewne modyfikacje tego urządzenia, by możliwe było zasilanie z zewnętrznego zasilacza. Należy wykonać następujące czynności:

 1. Rozbierz wskaźnik wyjmując moduł laserowy (wraz z optyką) z obudowy urządzenia. Robiąc to należy zwrócić uwagę na ustawienie zacisków akumulatora względem elektroniki lasera.
 2. Odlutuj sprężynę, łączącą akumulator i przycisk chwilowy wskaźnika.
 3. Pomiędzy punktami, gdzie znajdował się przycisk, wlutuj przewód. W ten sposób, gdy zasilanie lasera zostanie włączone, automatycznie się on załączy (fotografia 2).
 4. Przylutuj przewody do dodatniego i ujemnego bieguna zasilania modułu laserowego. Zależnie od konstrukcji lasera, punkty te mogą być w różnych miejscach, dlatego też należy dokładnie prześledzić ścieżki zasilania i zdobyć się na odrobinę inżynierii wstecznej. Po poprawnym podłączeniu zasilania, laser powinien od razu zaświecić.
 5. Ostatnim krokiem jest umieszczenie lasera na słupku montażowym, co pozwoli z łatwością pozycjonować go w gotowym systemie, by wycelować w odbiornik.
 6. Finalnie, dobrze jest zabezpieczyć elektronikę lasera np. klejem na ciepło i odpowiednią obudową.
Fotografia 2. Dolutowana zwora, zastępująca przycisk chwilowy w module lasera

Testowanie systemu

Możemy teraz przetestować barierę laserową. W pierwszej kolejności należy podłączyć laser do zasilania (5 V) np. na płytce stykowej, którą dołączymy do Raspberry Pi lub zasilacza USB. Laser, po podaniu zasilania, powinien od razu zacząć emitować. Jeśli nie, sprawdźmy wykonane wcześniej połączenia i poprawmy ewentualne błędy.

Teraz możemy przetestować obwód detekcji. Skierujmy laser na fotodiodę, jak pokazano na fotografii 3.

Fotografia 3. Testowo zestawiona bariera laserowa

Dioda LED powinna zgasnąć sygnalizując, że wiązka jest aktywna. W momencie, gdy przesłonimy wiązkę laserową, jak na fotografii 4, dioda LED na module detektora powinna ponownie się zapalić.

Fotografia 4. Test bariery laserowej – laser zasłonięty

Podłączenie kamery internetowej do Raspberry Pi

Po uruchomieniu optycznej zapory laserowej, możemy podłączyć do Raspberry Pi kamerę na USB, która będzie uruchamiana sygnałem z bariery laserowej. Rozpoczynamy od podłączenia kamery do portu USB. System powinien automatycznie wykryć i zainstalować kamerę, wraz z potrzebnymi sterownikami. My musimy tylko doinstalować narzędzie MJPG-streamer, które służy do strumieniowego przesyłania wideo. W tym celu musimy pobrać kod źródłowy i zbudować całą aplikację, postępując zgodnie z dalszym opisem.

W pierwszej kolejności musimy pobrać i zainstalować zależności, które wymagane będą podczas kompilacji i działania MJPG-streamera. W tym celu w terminalu wpisujemy:

sudo apt-get install libjpeg8-dev imagemagick libv4l-dev

Następnie musimy dodać brakujący plik videodev.h. Dostępny jest on w systemie pod zmienioną nazwą (videodev2.h), więc aby usatysfakcjonować budowany pakiet wystarczy stworzyć dowiązanie symboliczne:

sudo ln -s /usr/include/linux/videodev2.h /usr/include/linux/videodev.h

Finalnie możemy pobrać kody źródłowe. Możemy to zrobić pobierając bezpośrednio spakowaną paczkę z kodem:

cd ~

wget http://sourceforge.net/code-snapshots/svn/m/mj/mjpg-streamer/code/mjpg-streamer-code-182.zip

Paczkę można pobrać też m.in. przez przeglądarkę spod linku http://sourceforge.net/p/mjpg-streamer/code/HEAD/tarball. Następnie należy ją rozpakować:

unzip mjpg-streamer-code-182.zip

cd mjpg-streamer-code-182/mjpg-streamer

Możemy także ściągnąć ją bezpośrednio z repozytorium SVN. W tym celu musimy zainstalować klienta Subversion, jeśli go jeszcze nie posiadamy:

sudo apt-get install subversion

I wtedy możemy pobrać aktualne kody źródłowe:

cd ~

svn co https://svn.code.sf.net/p/mjpg-streamer/code/mjpg-streamer/ mjpg-streamer

cd mjpg-streamer

Niezależnie od wybranego sposobu, mamy teraz kod źródłowy aplikacji, który możemy zbudować. W tym celu wpisujemy w terminalu (będąc w folderze z pobranym kodem):

make mjpg_streamer input_file.so output_http.so

Po zbudowaniu aplikacji możemy ją zainstalować. Poniższe komendy kopiują wszystkie potrzebne plik do folderów systemowych:

sudo cp mjpg_streamer /usr/local/bin

sudo cp output_http.so input_file.so /usr/local/lib/

sudo cp -R www /usr/local/www

Teraz możemy sprawdzić, czy kamera i program do przesyłania strumienia wideo działają. W pierwszej kolejności uruchamiamy kamerę:

mkdir /tmp/stream

raspistill --nopreview -w 640 -h 480 -q 5 -o /tmp/stream/pic.jpg -tl 100 -t 9999999 -th 0:0:0 &

A następnie MJPG-Streamer – kamera już zapisuje obrazy, więc wystarczy uruchomić strumień wideo:

LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib mjpg_streamer -i "input_file.so -f /tmp/stream -n pic.jpg" -o "output_http.so -w /usr/local/www"

Aby obejrzeć strumień wideo wystarczy wejść na stronę http://localhost:8080, jeżeli oglądamy wideo z poziomu Raspberry Pi, albo http://<numer-IP-Raspberry Pi>:8080, jeśli strumień oglądać chcemy ze zdalnej maszyny.

Po zakończonej instalacji pozostaje nam tylko posprzątać, to jest usunąć wykorzystany do kompilacji kod źródłowy.

cd ../../

rm -rf mjpg-streamer-182

Lub skasować go z innego miejsca, jeśli pobieraliśmy źródło z innej lokalizacji lub korzystaliśmy z SVNa.

Finalnie uruchamiamy MJPG-streamer w docelowej konfiguracji:

mjpg_streamer -i "./input_uvc.so -y /dev/video0" -o "./output_http.so -w ./www -p 8081"

To polecenie skonfiguruje i uruchomi strumień wideo na porcie 8081 przy użyciu źródła video0. Jeśli chcesz uruchomić wiele kamer internetowych, wprowadź ponownie powyższe polecenie, ale zmień video0 na np. video1 i 8081 na 8082. W ten sposób kolejne kamery transmitować będą strumień na kolejnych portach. Oczywiście nazwy urządzeń w systemie można zmienić, według stanu na naszym urządzeniu, a port również dobrać można do własnych potrzeb. Stan działania systemu sprawdzamy tak jak powyżej, wchodząc na stronę www.

Integracja sprzętu

Teraz można podłączyć do Raspberry Pi wszystkie elementy. Póki, co laser zasilamy z Raspberry Pi, ale docelowo możliwe jest jego zewnętrzne zasilanie, zwłaszcza, że może być umieszczony dosyć daleko od detektora z komputerem. Do Raspberry Pi podłączamy także detektor. Wyjście sensora laserowego podpinamy do pinu 25 portu GPIO komputera jednopłytkowego. Dodatkowo, musimy ściągnąć tą linię opornikiem do masy. Można to zrealizować z pomocą rezystora 10 kΩ, ale każdy inny o podobnej rezystancji będzie dobry. Teraz można przystąpić do programowego wykrywania zmiany stanu laserowej bariery optycznej.

Programowe monitorowanie lasera

Do przetestowania bariery optycznej wystarczy nam prosty program, który monitoruje stan linii GPIO i podaje informacje o zmianach w terminalu. Skrypt ten napisany jest w Pythonie, który potrzebuje do obsługi linii GPIO dedykowane biblioteki. Aby je zainstalować w linii komend wpisujemy:

sudo apt-get install python-rpi.gpio python3-rpi.gpio

Następnie tworzymy plik read_pin.py i nadajemy odpowiednie uprawnienia, by możliwe było jego uruchomienie. Finalnie, otwieramy plik za pomocą edytora tekstowego, aby móc wprowadzić jego zawartość:

touch read_pin.py

chmod 777 read_pin.py

nano read_pin.py

Skrypt pokazany jest na listingu 1.

Listing 1. Kod skryptu monitorującego stan linii GPIO

laser_1_input = 25 # ta zmienna przechowuje numer pinu, gdzie podłączony jest sensor lasera
import RPi.GPIO as GPIO # biblioteka potrzebna, by mieć dostęp do pinów GPIO
import time # biblioteka z funkcją do usypiania skryptu (sleep)

def laser_a_rising_event(channel):
# Jest to funkcja, która jest uruchamianam gdy wiązka lasera
# zostanie przerwana - na zadanym pinie pojawi się zbocze opadające
print("Function Called")
# oczekiwanie mające na sprawdzenie, czy sygnał przerwania jest obecny nadal
time.sleep(.2)
if GPIO.input(laser_1_input):
# jeżeli pin jest nadal w stanie niskim, to na pewno przerwano barierę laserową
hr = time.strftime("%H",time.localtime()) # godzina
min = time.strftime("%M",time.localtime()) # minuta
sec = time.strftime("%S",time.localtime()) # sekunda
print("Tripped @ ",hr,":",min,":",sec)
else:
print("False positive")
return

print("Setting Up Pins")
# konfiguracja konwencji nazywania pinów
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# ustaw skonfigurowany pin jako wejście
GPIO.setup(laser_1_input,GPIO.IN)
# ustaw wartości domyślne dla detekcji zdarzeń
GPIO.remove_event_detect(laser_1_input)
# dodaj nowe zdarzenie i jego callback
GPIO.add_event_detect(laser_1_input,GPIO.RISING,callback=laser_a_rising_event)
print("Waiting For Event")

while True:
time.sleep(.1) # bierne oczekiwanie, by nie zajmować niepotrzebnie procesora

try:
time.sleep(1) # bierne oczekiwanie, by nie zajmować niepotrzebnie procesora
except KeyboardInterrupt:
GPIO.cleanup() # zwolnienie zasobów GPIO
exit()

Po jego skopiowaniu do pliku read_pin.py możemy uruchomić skrypt wpisując w terminalu:

sudo python3 read_pin.py

Jeśli wszystko pójdzie dobrze skrypt będzie czekał na wykrycie obiektu w barierze optycznej. Gdy laser zostanie zasłonięty, skrypt wydrukuje informacje w terminalu. Aby wyłączyć skrypt należy nacisnąć Ctrl+C.

Strona internetowa do monitorowania obrazu wideo

Teraz musimy skonfigurować interfejs do przeglądania obrazu z kamery internetowej. W tym kroku należy zainstalować serwer WWW Apache. W pierwszej kolejności uruchamiamy instalację poleceniem:

sudo apt-get install apache2

Po zainstalowaniu można wpisać w przeglądarce na komputerze localhost i wyświetlić stronę powitalną Apache. Jeśli po raz pierwszy konfigurujesz serwer sieciowy, najlepiej jest skonfigurować komputer jednopłytkowy tak, aby miał statyczny adres IP, tj. tak by router zawsze przypisywał mu ten sam adres IP. Dodatkowo, jeśli chcemy mieć dostęp do systemu z zewnątrz sieci, konieczne jest skonfigurowanie przekierowania portów na routerze tak, by port(y) ze strumieniem wideo były dostępne z zewnątrz sieci lokalnej.

Na listingu 2 zaprezentowano typową, minimalistyczną stronę internetową, której można użyć do wyświetlania strumienia wideo.

Listing 2. Kod minimalistycznej strony internetowej

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="/mystyle.css">
</head>
<title>Strumień wideo</title>
<body class="home">
<hr class="top"></hr>
<h1 class="black">Strumień wideo</h1>
<hr class="top"></hr>
<div class="content">
<p class="bodytext" align=center>
Podgląd na żywo z kamery w Raspberry Pi.
<br>
<img class="stream" alt="stream1" src="http://192.168.0.177:8081/?action=stream"></img></a>
Jeśli nie wyświetla się żaden obraz kamera jest odłączona lub MJPG- Streamer nie włączony. Upewnij się też, że podano poprawny adres IP i numer portu.
</p>
</div>
</body>
</html>

Strona korzysta z arkusza stylów CSS mystyle.css, który pobrać można ze strony z projektem. Jego brak sprawi, że strona korzystać będzie z domyślnego wyglądu, bez formatowania. Pliki musimy umieścić w folderze strony www, którego adres skonfigurowany jest w pliku konfiguracyjnym Apache. Domyślna lokalizacja to cd/var/www, jeśli chcemy zmienić ich lokalizację to konieczna jest edycja pliku konfiguracyjnego Apache; wpisujemy w terminalu:

sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default

W pliku zmieniamy /var/www/ na zadaną przez nas lokalizację. Autor zmienił ją na /home/pi/Desktop/www/.

Po zapisaniu zmian i skopiowaniu plików do zdefiniowanego folderu można przejść do przeglądarki internetowej, gdzie wpiszemy adres IP Raspberry Pi. Naszym oczom powinna ukazać się strona, taka jak na fotografii 5.

Fotografia 5. Przykładowy widok strony internetowej, prezentującej strumień wideo z kamery podłączonej do Raspberry Pi

Jeśli chcemy zmodyfikować stronę, na przykład by wyświetlać więcej strumieni wideo, należy powielić bloki <img>, uzupełniając je informacjami takimi jak adres IP i numer portu, gdzie dostępny jest strumień wideo.

E-mailowe alerty

Kolejnym elementem systemu zabezpieczeń, jaki dodamy, jest możliwość wysyłania alertów przez wiadomosci e-mail. System będzie wysyłał e-mail na predefiniowany adres, w momencie, gdy jakiś obiekt zasłoni laser w barierze. Skrypt napisany w Pythonie, pokazany na listingu 3, pozwala realizować to zadanie.

Listing 3. Skrypt do wysyłania alertów na e-mail

#!/usr/bin/python3
import smtplib
import urllib.request
import time
import os
from email.mime.text import MIMEText
from email.mime.multipart import MIMEMultipart
from email.mime.image import MIMEImage

# Adres IP Raspberry Pi
your_ip = "192.168.0.177"
# Port na którym działa Apache
your_ip_optional_port = ":8080"
# Port gdzie dostępny jest strumień wideo z kamery
port_to_camera = ":8081"
# Nazwa użytkownika konta, z którego wysyłany jest e-mail
sending_email_username = "youre_mail_username"
# Hasło użytkownika konta, z którego wysyłany jest e-mail
sending_email_password = "your_password"
# Adres na jaki ma być wysłany alert
to = "receiving_email@gmail.com"

try:
print("create email")
msg = MIMEMultipart()
msg['Subject'] = "OMFG Intruder!"
msg['From'] = "Laser Security System"
msg['To'] = "OneBadApple"
msg.preamble = "this is the preamble"html = """\
<html>
<head></head>
<body>
<p> Warning! Laser trip wire was triggered.
<br>The snapshot below was taken at the time of the event.
<br>To view a live stream of the camera click on the picture or the link.

<br>
<br>
<a href="http://""" + your_ip + your_ip_optional_port + """/index.html">
<img height="300" src="cid:image1">
</a>
<br>
<br>
<a href="http://""" + your_ip + your_ip_optional_port + """/index.html">
Show me the intruder!
</a>
</p>
</body>
</html>
"""

try:
print("take snapshot")

# Jeśli skrypt wiesza się na kolejnej linii, to upewnij się,
# że plik /etc/network/interfaces zawiera następujące linie:
# auto lo
# iface lo inet loopback

file = urllib.request.urlopen("http://" + your_ip + port_to_camera + "/?action=snapshot").read()
print ("format image")
msgImage = MIMEImage(file)
print ("done format image")


except Exception:
print ("couldnt read image")
os.system("ifdown eth0")
time.sleep(2)
os.system("ifup eth0")
exit()


print ("build the email")
msgImage.add_header('Content-ID','<image1>')
msg.attach(msgImage)

html_part = MIMEText(html,"html")
msg.attach(html_part)

print ("send the email")
mserv = smtplib.SMTP()
# zakomentują tą linię, jeśli chcesz wyczyścić okno terminal
# to wyjście przydaje się głównie do debugowania
mserv.set_debuglevel(1)
mserv.connect('smtp.gmail.com',587)

print ("successful connection")

mserv.ehlo()
mserv.starttls()

print ("log into sending email")
mserv.login(sending_email_username,sending_email_password)
print("successful login")

mserv.sendmail(sending_email_username,to,msg.as_string())
mserv.close()
print ("sent email")
os._exit(0)
except Exception as e:
print (e)
print ("Coult not send mail for laser!")
print ("Check network connnection.")
os._exit(0)

Na potrzeby działania skryptu dobrze jest założyć osobne konto e-mail, gdyż wymaga ono zdjęcia pewnych zabezpieczeń, aby mógł korzystać z serwera SMTP. W skrypcie jest szereg miejsc do edycji i wprowadzenia własnych parametrów. Najważniejsze z nich zapisane są w tabeli 1.

Tabela 1. Kluczowe parametry skryptu do wysyłania alertów na e-mail
Nazwa parametru w skrypcie Znaczenie
your_ip Adres IP Raspberry Pi
your_ip_optional_port Port na którym działa Apache
port_to_camera Port gdzie dostępny jest strumień wideo z kamery
sending_email_username Nazwa użytkownika konta, z którego wysyłany jest e-mail
sending_email_password Hasło użytkownika konta, z którego wysyłany jest e-mail
to Adres na jaki ma być wysłany alert

Parametr your_ip_optional_port najprawdopodobniej będzie pusty, chyba, że twój serwer Apache działa na porcie innym niż domyślny 80. Autor dodał ten parametr, ponieważ na standardowym porcie działa już inny serwer, więc Raspberry Pi oferuje usługę Apache na porcie 8080.Z kolei port_to_camera jest portem na którym strumień wideo nadaje MJPG-Streamer.

Po uzupełnieniu tych zmiennych na początku skryptu uruchom program, wprowadzając następujące polecenie w terminalu (gdzie send_mail.py to nazwa skryptu):

sudo python3 send_mail.py

Jeśli wszystko zostało skonfigurowane poprawnie, to skrypt wyśle e-mail na wskazany adres, w treści umieszczając zdjęcie z kamerki. Możliwe jest zmodyfikowanie treści e-maila, aby zawierał dodatkowe informacje lub więcej zdjęć z większej liczby kamer (pamiętaj, aby dodać odpowiednio więcej numerów portów, gdzie wyświetlane są strumienie wideo).

Teraz, gdy komputer jest już w stanie wysyłać wiadomości e-mail, należy całość zautomatyzować, tak, by za każdym razem, gdy laser był wyłączany, wysyłany był alert e-mail. Należy w tym celu zmodyfikować skrypt read_pin.py z listingu 1,dopisując do niego nową funkcję uruchamiania skryptu do wysyłania poczty. Dodatkowa linia wygląda w następujący sposób:

sm_pid = os.spawnlp (os.P_NOWAIT, "/usr/bin/python3", "python3", "/home/pi/Desktop/security/send_mail.py")

Funkcja ta uruchomi skrypt send_mail.py równolegle ze skryptem obsługującym barierę laserową. Asynchroniczne uruchamianie tego skryptu jest celowe, ponieważ skrypt do wysyłania wiadomości e-mail pracuje nawet kilka sekund i więcej i może blokować działanie skryptu obsługi sensora laserowego do momentu zakończenia wysyłania wiadomości e-mail. Nie stanowi to problemu dla systemu z pojedynczą kamerą, ale jeśli w układzie ma być wiele kamer i wiele sensorów, to konieczne jest wykrywanie wszystkich sytuacji z nimi związanych.

Zmienna sm_pid będzie zawierać PID procesu (Numer identyfikacyjny procesu w systemie) uruchamianego przez to polecenie. Sprawdzając ten PID w dalszej części kodu można sprawdzić czy wykonywanie skryptu zostało zakończone (i np. mamy do czynienia z kolejnym zakłóceniem bariery, czy to nadal ta sama sytuacja i nie ma potrzeby uruchamiania skryptu do wysyłania e-maila ponowne).

Skrypt inicjalizujący system po włączeniu komputera

Na tym etapie projekt jest w większości ukończony. Ostatnim krokiem jest uproszczenie uruchamiania systemu za pomocą prostego skryptu, który automatycznie uruchomi wszystkie jego elementy – wszystkie podprogramy i skonfiguruje kamerę internetową. Skrypt bashowy, pokazany na listingu 4, można uruchomić podczas uruchamiania systemu, edytując plik /etc/rc.local w systemie Raspbian.

Listing 4. Skrypt automatycznie uruchamiający wszystkie podprogramy i kamerkę internetową systemu alarmowego

#!/bin/bash
cd /home/pi/Desktop/security
sudo python3 read_pin_with_mail.py &
cd /home/pi/Desktop/mjpg-streamer/mjpg-streamer
./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so -y /dev/video0" -o "./output_http.so -w ./www -p 8081" &

Musisz zmienić rozszerzenie pliku i być może będziesz musiał zmodyfikować skrypt, aby zawierał odpowiednie ścieżki, jeśli umieścisz skrypty w innym miejscu.

Podsumowanie

Powyższy system tak naprawdę składa się z szeregu niezależnych komponentów, które można zastosować we własnych projektach. Barierę optyczną można użyć w innym systemie zabezpieczeń, podobnie jak skrypt wysyłający e-maile czy strumieniowanie wideo do sieci. Jakkolwiek system ten jest pewną funkcjonalną całością, to może być również źródłem pomysłów do innych konstrukcji bazujących na Raspberry Pi.

Nikodem Czechowski, EP

Źródło: https://bit.ly/2LHPKL2

Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
czerwiec 2020
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik wrzesień 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio wrzesień - październik 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje wrzesień 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna wrzesień 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich wrzesień 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów