ADAU1466_SOM_MB - miniaturowy moduł DSP (2). Płytka bazowa

ADAU1466_SOM_MB - miniaturowy moduł DSP (2). Płytka bazowa
Pobierz PDF Download icon

Przedstawiona płyta bazowa do modułu ADAU1466_SOM_I2C umożliwia szybkie zapoznanie się z możliwościami procesora DSP w realnej aplikacji.

Podstawowe parametry:
 • Stereofoniczny przetwornik A/C z generatorem taktującym (96 kHz/24 bity, SN>80 dB).
 • Dwa stereofoniczne przetworniku C/A (192 kHz/24 bity).
 • Dwa złącza portów szeregowych I2S (1×IN/1×OUT).
 • Dwa złącza GPIO – A/C.
 • Złącze interfejsu I2C slave.
 • Stabilizator napięcie 3,3 V.
 • Peryferia GPIO: potencjometr, przycisk i przełącznik suwakowy do zadawania stanów GPIO.

Schemat ideowy moduł ADAU1466_SOM_MB pokazano na rysunku 1. Sygnał analogowy podlegający obróbce doprowadzony jest do gniazda IN. Po filtracji dolnoprzepustowej w U2 (AD8606), doprowadzony jest do przetwornika U1 typu CS5340. Przetwornik współpracuje z generatorem sygnału zegarowego X1 o częstotliwości 12,288 MHz. Układ U1 jest skonfigurowany w trybie master, tj. jest źródłem sygnałów zegarowych LRI1/BCI1 dla szeregowego portu wejściowego DSP. Dane z przetwornika A/C są dostępne w Sigma Studio na wejściu pod adresem 16/17. Zasilania 3,3 V przetwornika dostarcza stabilizator LDO typu ADM7160.

Rysunek 1. Schemat ideowy płyty bazowej ADAU1466_SOM_MB

Cyfrowy sygnał wejściowy w standardzie I2S na przykład, z konwertera I2S/USB z poziomem napięć 3,3 V może być doprowadzony do złącza „I2S” (LRI/BCI/SDI0) w Sigma Studio dostępny jest na wejściu pod adresem 0/1.

Za konwersję sygnałów cyfrowych odpowiadają przetworniki C/A (U4, U5) typu PCM5102A. Sygnały wyjściowe są dostępne na złączach OUT1, OUT2 pod adresami 32/33 dla OUT2 i 40/41 dla OUT1. V Wyjściowy port szeregowy jest dostępny jest na złączu I2SO, a w Sigma Studio pod adresem 0/1.

Wbudowany w płytkę DSP port S/PDIF w trybie wejściowym jest pozbawiony sztywnego adresu, ze względu na konieczność konwersji ASRC, jego dane dostępne są na wyjściu konwertera ASRC najczęściej pod adresem 0/1. Port wyjściowy S/PDIF ma odpowiadający mu blok o adresach 0/1.

Na płytce umieszczono potencjometr RV1, którego suwak doprowadzony jest do ADC3. Pin MP7 po konfiguracji jako wejście umożliwia odczyt stanu przełącznika suwakowego SW1 lub przycisku chwilowego PB1.

Całość uzupełnia stabilizator U7 (ADP3338 3.3), zasilany z napięcia 5 V doprowadzonego do złącza USB lub PWR. Dioda LD1 sygnalizuje jego obecność. Zasilanie przez port USB z ładowarki lub portu USB komputera jest rozwiązaniem tylko na czas uruchamiania programu, w docelowej aplikacji warto zadbać o nieco lepszy zasilacz, aby nie pogarszać parametrów szumowych układu.

Schemat ideowy płytki bazowej pokazano na rysunku 2. Wykonana ją jako dwustronną, na drodze kompromisu pomiędzy cenę i osiąganymi parametrami. Ze względu na prototypowy tryb użytkowania kompromis jest akceptowalny.

Rysunek 2. Schemat montażowy płyty bazowej ADAU1466+SOM_MB

Montaż jest typowy i nie wymaga opisywania. Ze względu na pobór prądu płytka nagrzewa się i konieczne jest zapewnienie cyrkulacji powietrza wokół stabilizatora i modułu DSP. Zakres napięcia zasilania powinien mieścić się w przedziale 4…6 V/1 A.

W ostatniej, trzeciej części artykułu przedstawiona zostanie przykładowa aplikacja umożliwiająca zapoznanie się z obsługą i oprogramowaniem modułu.

Adam Tatuś, EP

 

(SMD 0805, 1%)

Wykaz elementów:
Rezystory: (SMD 0805/1%)
 • R2, R21: 10 kV
 • R3, R5: 91 V
 • R4, R6: 634 V
 • R7…R12: 100 kV
 • R13…R16, R18, R20: 470 V
 • R17: 2,2 kV
 • RP1: 22 V (drabinka CRA06S08)
 • RV1: 22 kV (potencjometr)
Kondensatory: (SMD 0805)
 • C1: 10 nF
 • C2, C4, C6…C9, C11, C18, C21, C24, C25, C28, C31…C33, C36: 100 nF
 • C3, C5, C10: 1 mF
 • C12, C14: 470 pF
 • C13, C15, C22, C23, C26, C27: 2,2 nF
 • C16, C17: 4,7 mF
 • C19, C20, C29, C30: 2,2 mF
 • C34, C35: 10 mF
 • CE1, CE10: 100 mF (SMD „B”)
 • CE2, CE3, CE6…CE9: 10 mF (SMD „A”)
 • CE4, CE5: 22 mF (elektrolit.)
Półprzewodniki:
 • LD1: dioda LED (SMD 0805)
 • U1: CS5340-CZZ (SSOP16)
 • U2: AD8606ARZ (SO8)
 • U3: ADM7160AUJZ-3.3 (SOT-23-5)
 • U4, U5: PCM5102A (SSOP20)
 • U7: ADP3338-33 (SOT-223)
Inne:
 • 119A80A00R02)
 • FB1…FB11: 600 V (dławik BLM21BB750SN1D)
 • I2C, I2SI, I2SO, IOA, IOB: złącze SIP4, R=2,54 mm
 • IN.OUT1, OUT2: gniazdo Mini Jack stereo 3,5 mm
 • PB1: DTSML3 (przycisk SMD)
 • PWR: złącze DG381-3.5-2
 • SW1: przełącznik suwakowy MSS-2235
 • USB: złącze USB A MICRO SMD
 • X1: generator 12,288 MHz (3,3 V; 3,2 mm×2,5 mm)
Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
grudzień 2018
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik maj 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio maj - czerwiec 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje kwiecień 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna maj 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich maj 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów