Elektronika - studia i kariera

Elektronika - studia i kariera

Najwięcej kandydatów na studia wybiera informatykę jako kierunek kształcenia. Następne w rankingu są takie kierunki, jak psychologia, prawo czy zarządzanie. Sama elektronika zwykle plasuje się daleko poza pierwszą dziesiątką w takim zestawieniu. Jednak z elektroniką ściśle związane są takie kierunki jak automatyka, robotyka, elektrotechnika i telekomunikacja, które postrzegane są jako specjalizacje gwarantujące zatrudnienie. Z elektroniką wiążą się także nowe kierunki, powstałe na uczelniach dopiero w ostatnich latach, takie jak fotonika, inżynieria biomedyczna i inżynieria Internetu Rzeczy.

Wiele gałęzi przemysłu od dłuższego czasu boryka się z niedoborem specjalistów z zakresu elektroniki. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Studia powiązane z elektroniką nie są łatwe - w pierwszych latach jest dużo matematyki, potem dochodzą zajęcia w laboratoriach, które w kolejnych latach zajmują więcej czasu niż pozostałe zajęcia. Niemniej studia zapewniają przede wszystkim wiedzę, a specjalista elektronik musi mieć doświadczenie w konstruowaniu układów elektronicznych oraz programowaniu systemów wbudowanych.

Podczas wykładów, ćwiczeń i laboratoriów absolwenci uczą się przede wszystkim analizy obwodów elektrycznych, obsługi urządzeń pomiarowych i podstaw programowania. Jednak wiele zależy od uczelni, które prowadzą studia oraz od konkretnych kierunków i specjalizacji.

Elektronika

Celem studiów na kierunku elektronika jest kształcenie specjalistów, którzy będą potrafili projektować, budować i testować systemy elektroniczne, fotoniczne i informatyczne. Przeznaczenie takich aplikacji może być bardzo różnorodne, dlatego elektronik musi umieć zastosować je w wielu gałęziach nowoczesnego przemysłu oraz musi wiedzieć, jak je udoskonalać, poprawiać parametry lub zakresy pomiarowe i jakie technologie stosować do danych zagadnień.

Absolwent elektroniki ma szeroką wiedzę z zakresu elektroniki oraz teorii obwodów i sygnałów. Ponadto rozumie zagadnienia z zakresu fotoniki, fizyki oraz analizy matematycznej. Jednak kluczową umiejętnością jest łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi i współczesnymi zdobyczami techniki, takimi jak: systemy wbudowane, Internet Rzeczy, systemy mikroelektroniczne i mechaniczne. Absolwenci są dobrze przygotowani do założenia własnej firmy produkującej urządzenia elektroniczne, przyrządy pomiarowe lub świadczącej usługi z zakresu programowania systemów wbudowanych.

Automatyka i robotyka

Kształcenie na kierunku automatyka i robotyka ma na celu przygotowanie do metodycznego i zgodnego z dobrą praktyką inżynierską projektowania systemów automatyki i robotyki. Jest to kierunek interdyscyplinarny, na którym uzyskiwane jest wykształcenie z zakresu informatyki, elektroniki, algorytmów sterowania oraz robotyki. Wiedzę i umiejętności studenci zdobywają nie tylko podczas wykładów, ale przede wszystkim podczas prac laboratoryjnych i projektowych, często wykonywanych w grupach.

Kompetencje absolwenta to przede wszystkim umiejętność modelowania, identyfikacji, projektowania i implementacji algorytmów oraz praktyczna wiedza związana z aparaturą automatyki i robotyki, sterownikami programowalnymi (PLC), rozproszonymi systemami sterowania (DCS) oraz systemami nadzoru i zbierania danych (SCADA).

Inżynieria Internetu Rzeczy

Program studiów na kierunku inżynieria Internetu Rzeczy polega na kształceniu interdyscyplinarnym oraz na grupowej realizacji projektów. Pozwala to na wykształcenie i rozwój umiejętności miękkich, które są szczególnie cenione przez pracodawców - sprawnego zarządzania projektami, umiejętności pracy w zespole, umiejętności skutecznej komunikacji i poczucia współodpowiedzialności za projekty.

Technologie, które poznają studenci w trakcie nauki, to przede wszystkim systemy komunikacji bezprzewodowej i przewodowej, usługi i aplikacje Internetu Rzeczy, bazy danych i chmury obliczeniowe oraz mikrokontrolery i systemy wbudowane. Zdobyta wiedza pozwala na projektowanie, opracowywanie i uruchamianie sieci czujnikowych IoT różnego przeznaczenia, projektowanie i tworzenie oprogramowania systemów wbudowanych i oprogramowania dla systemów internetowych (backend i frontend). Dodatkowo absolwenci potrafią korzystać z technologii chmurowych do gromadzenia i analizy danych.

Elektronika i telekomunikacja

Kierunek elektronika i telekomunikacja pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrażania układów, urządzeń, systemów elektronicznych i informatycznych oraz sieci telekomunikacyjnych i usług bazujących na cyfrowym przetwarzaniu sygnałów. W ramach zajęć studenci uczą się programowania, algorytmów, struktur danych i cyfrowego przetwarzania sygnałów. Ponadto poznają działanie systemów operacyjnych i usług internetowych, projektują sieci komputerowe oraz wykonują pomiary z użyciem specjalistycznych przyrządów.

Absolwenci potrafią projektować i uruchamiać układy i systemy elektroniczne, w tym rozwiązania bazujące na mikrokontrolerach i systemach wbudowanych korzystające z usług internetowych. W swoich projektach stosują rozwiązania korzystające ze sztucznej inteligencji oraz analizy i przetwarzania obrazu.

Elektrotechnika

Jest to kierunek studiów, na którym dowiedzą się, jak jest wytwarzana energia elektryczna, w jaki sposób należy ją dystrybuować i jakie zjawiska fizyczne towarzyszą tym procesom. Zgłębiając te zagadnienia, absolwent studiów zyska wiedzę z zakresu energoelektroniki, metrologii elektrycznej, techniki wysokich napięć, sieci elektrycznych, energetyki odnawialnej, techniki oświetleniowej oraz analizy jakości energii elektrycznej. Ponadto pozna podstawy modelowania i komputerowych badań symulacyjnych oraz podstawy programowania sterowników PLC, mikroprocesorów i układów FPGA.

Miejsca pracy dla absolwentów czekają przede wszystkim w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych i zakładach produkcyjnych. Ponad 90% absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów.

Elektronika i fotonika

Fotonika staje się kluczową technologią zdobywania, przetwarzania i przesyłania informacji. Unia Europejska uznała fotonikę za jedną z sześciu kluczowych technologii, mających strategiczne znaczenie dla jej rozwoju. Już teraz jej zastosowanie jest bardzo szerokie, a ma szansę stać się dźwignią rozwoju dla kolejnych sektorów przemysłowych.

Fotonika znajduje zastosowanie w informatyce i telekomunikacji ale dotyczy, także przemysłu - w urządzeniach do laserowego cięcia, wiercenia czy grawerowania, medycyny - w nowoczesnych narzędziach chirurgicznych i sondach światłowodowych, czy fotowoltaiki - czyli produkcji wydajnych ogniw słonecznych. Otwiera również ogromne szanse rozwoju przed takimi dziedzinami jak: lotnictwo, obronność, robotyka, motoryzacja, budownictwo, przemysł wydobywczy czy kosmiczny, a także nowoczesne rolnictwo, leśnictwo oraz kosmetologia.

Uczelnie tworzą kierunki kształcenia z zakresu fotoniki powiązane z elektroniką. Laboratoria są wyposażone w zaawansowaną aparaturę technologiczną i pomiarową oraz odpowiednie narzędzia programistyczne. Pozwalają na realizację prac naukowych, badawczo-rozwojowych i zajęć dydaktycznych w obszarach elektroniki cyfrowej, analogowej, mikrofalowej oraz najbardziej zaawansowanych technologii mikro-, nanoelektronicznych oraz fotonicznych.

Program nauczania jest powiązany z różnymi dziedzinami nauki, w tym z matematyką, fizyką klasyczną, fizyką kwantową, fizyką pól i fal, techniką wielkiej częstotliwości i mikrofal oraz optoelektroniką. Ponadto studenci uczą się elektroniki, elektrotechniki, projektowania obwodów elektronicznych, programowania oraz pomiarów przy użyciu zaawansowanych urządzeń laboratoryjnych.

Inżynieria biomedyczna

Studiowanie tego kierunku jest ściśle związane z nowoczesną aparaturą pomiarową oraz systemami diagnostycznymi i terapeutycznymi bazującymi na technologiach teleinformatycznych, informatycznych i elektronicznych. Studenci uczą się działania sensorów stosowanych w inżynierii biomedycznej oraz posługiwania się odpowiednimi metodami i urządzeniami pomiarowymi w celu przeprowadzenia pomiaru parametrów systemu elektromedycznego lub biomechanicznego. Dodatkowo poznają metody i narzędzia komputerowe do projektowania systemów mechatronicznych stosowanych w inżynierii biomedycznej oraz wykonują prace z zakresu metod obrazowania medycznego i przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych. Zdobywają także umiejętności programowania w takich językach jak C, C++, Java oraz potrafią korzystać ze źródeł informacji technicznej i naukowej w celu dobrania podzespołów do projektowanego urządzenia/systemu elektromedycznego.

Na absolwentów czekają firmy eksploatujące i serwisujące aparaturę medyczną, szpitale i laboratoryjne placówki medyczne oraz firmy będące przedstawicielami dużych koncernów wytwarzających sprzęt medyczny.

Podsumowanie

Błyskawicznie rozwijająca się elektronika od dawna cierpi na brak wykwalifikowanych inżynierów. Takie firmy jak Renesas czy Sony otwarcie przyznają, że muszą otwierać zagraniczne filie badawczo-rozwojowe tam, gdzie dostępna jest wykwalifikowana kadra. Nieco lepiej jest w Europie Zachodniej, ale firmy takie jak NXP czy Infineon również cierpią na niedobory kadry technicznej.

W Polsce mamy relatywnie dużą liczbę uczelni technicznych, jednak studia techniczne są trudne i wymagają od studentów wielkiego wysiłku. Dlatego też w wielu krajach cieszą się coraz mniejszym zainteresowaniem. Natomiast elektronika jest pod tym względem jeszcze trudniejsza - nie wystarczy ukończyć studiów, potrzebne jest też doświadczenie w uruchamianiu najnowszych modułów i układów. Nowoczesne komponenty oferują konkurencyjne parametry i funkcje, ale minie wiele czasu, zanim staną się przedmiotem nauczania. Dlatego elektronik musi odznaczać się chęcią poznawania nowych technologii oraz musi mieć cierpliwość i determinację, które mogą być kluczowe przy wdrażaniu nowych rozwiązań.

Damian Sosnowski, EP

Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
czerwiec 2023

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik maj 2024

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio maj - czerwiec 2024

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka, Podzespoły, Aplikacje maj 2024

Automatyka, Podzespoły, Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna maj 2024

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich czerwiec 2024

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów