Zegar z budzikiem

Zegar z budzikiem
Pobierz PDF Download icon

Praktyczny zegar z funkcją budzenia. Wyposażono go w duży, czytelny wyświetlacz LED, o wysokości cyfry 27 mm, układ płynnej regulacji jasności świecenia zależnej od oświetlenia zewnętrznego oraz podtrzymanie pracy zegara po zaniku napięcia zasilającego. Całość mieści się w popularnej obudowie KM50. Rekomendacje: zegarek przyda się w roli domowego stróża czasu lub automatycznego włącznika urządzeń.

Rysunek 1. Schemat ideowy zegara

Schemat ideowy zegara pokazano na rysunku 1. Układ powinien być zasilany napięciem stałym o wartości 7...12 V doprowadzonym do złącza VCC. Dioda D1 stanowi zabezpieczenie przed niewłaściwą polaryzacją napięcia wejściowego, natomiast kondensatory C3...C8 pełnią rolę filtra zasilania. Napięcie zasilające jest podawane na stabilizator U1 typu 7805. Pracą zegara steruje mikrokontroler Atmega8, a jako zegar czasu rzeczywistego zastosowano układ scalony typu PCF8583. Komunikacja z układem odbywa się za pośrednictwem interfejsu I²C.

W urządzeniu zastosowano wyświetlacze ze wspólną anodą. Anody wyświetlaczy oraz anody diod LED są zasilane poprzez tranzystory T1...T6, natomiast katody bezpośrednio z portu mikrokontrolera poprzez rezystory ograniczające R4...R11.

Jako element sygnalizacyjny budzika zastosowano sygnalizator piezoakustyczny z generatorem sterowany za pomocą tranzystora T5. Równolegle z sygnalizatorem PIEZO wyprowadzono złącze OUT, dzięki któremu jest możliwe dołączenie do budzika układu wykonawczego w postaci przekaźnika, co pozwala np. na załączanie przez budzik dowolnego urządzenia elektrycznego, np. systemu audio.

Wykaz elementów

Rezystory:
R1...R3, R12...R18: 4,7 kΩ
R4...R11: 100 Ω
R19: 1 MΩ

Kondensatory:
C1: 22 pF
C2, C5...C7: 100 nF
C3, C8: 220 µF/25 V
C9: nie montować

Półprzewodniki:
D1: 1N4007
D2, D3: BAT43
T1...T6: BC557
U1: 7805
U2: ATmega8 (zaprogramowany)
U3: PCF8583P
LED1...LED4: wyświetlacz LED typu AS10016BMR-B
LED5, LED6: dioda LED, 3 mm, czerwona

Inne:
PH1: fotorezystor
Q1: kwarc zegarkowy 32768 Hz
BATT: bateria np. CR2032 z podstawką do druku
PIEZO: sygnalizator
OUT, VCC: złącze ARK2/5 mm
S1, S2: przycisk, wysoki
CON1: listwa goldpin 1×20, kątowa Obudowa KM50
Filtr czerwony do obudowy KM50
Gniazdo zasilania przykręcane do obudowy

Montaż i użytkowanie

Rysunek 2. Schemat montażowy zegara

Schemat montażowy zegara pokazano na rysunku 2. Składa się on z dwóch płytek drukowanych. Montaż jest typowy i nie powinien przysporzyć problemów. Po zmontowaniu należy połączyć płytki za pomocą listwy szpilek goldpin.

Obsługa zegara odbywa się za pomocą dwóch przycisków: S1 i S2. Po wciśnięciu S1 zostaje uruchomione menu zegara time, za pomocą którego ustawiamy aktualną godzinę. Kolejne, krótkie wciśnięcie przycisku S1 uruchamia menu alarmu "alarm", w którym ustawiamy godzinę załączenia budzika. Wybór zatwierdzamy za pomocą S2.

Po zatwierdzeniu wyboru na wyświetlaczu zacznie migać pierwsza cyfra. Wtedy można ustawić dziesiątki godzin za pomocą S2. Kolejne naciśnięcie S1 spowoduje miganie drugiej cyfry i za pomocą S2 można ustawić jednostki godzin. Kolejne dwa naciśnięcia S1 pozwolą ustawić minuty. W czasie ustawiania godzin i minut jest ustawiana zawsze tylko jedna cyfra. Kolejne, piąte naciśnięcie spowoduje powrót do normalnej pracy zegara (załączenie odmierzania czasu). Również dłuższa chwila bezczynności zakończy procedurę ustawiania.

Podczas pracy zegara dłuższe wciśnięcie S2 umożliwia włączenie/wyłączenie budzika. W momencie aktywacji budzika, na kilka sekund zostanie wyświetlona godzina jego uruchomienia. Stan budzika sygnalizuje kropka umieszczona przy cyfrze jedności minut. Jeśli budzik jest włączony, to dioda świeci.

Po uruchomieniu alarmu krótkie naciśnięcie dowolnego klawisza wyłącza go na czas około 5 minut (funkcja drzemki). Fakt ten jest sygnalizowany miganiem kropki przy cyfrze jedności minut. Po upływie 5-minutowej drzemki alarm zostanie uruchomiony ponownie. Wyłączenie alarmu i drzemki następuje po dłuższym wciśnięciu S2 lub po blisko półtoraminutowej bezczynności.

EB

Artykuł ukazał się w
Październik 2014
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon
Materiały dodatkowe
KIT do tego projektu
Zegar LED z budzikiem, AVT1832
Zegar LED z budzikiem, AVT1832
Układ praktycznego zegara z funkcją budzika. Wyposażony został w duży, czytelny wyświetlacz LED, układ płynnej regulacji jasności, zależnej od...
Zobacz w sklepie

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik listopad 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio listopad - grudzień 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje listopad 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna listopad 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich grudzień 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów