Prosta kamera termowizyjna na bazie matrycy IR typu AMG88xx

Prosta kamera termowizyjna na bazie matrycy IR typu AMG88xx

Do pomiaru temperatury potrzebny jest termometr, który wymaga bezpośredniego kontaktu z powierzchnią badanego obiektu. Czasami jest wygodniej i bezpieczniej wykonać pomiar zdalnie, rejestrując emitowane promieniowanie podczerwone. Jeśli czujnik potrafi odebrać promieniowanie pochodzące z wielu punktów jednocześnie, to powstaje mapa rozkładu temperatur, która bardzo przypomina efekt działania kamery termowizyjnej.

Czujnik AMG88xx o handlowej nazwie Grid-EYE jest 64. punktową matrycą do pomiaru temperatury poprzez rejestrację promieniowania podczerwonego IR. AMG88xx przypomina układ scalony z metalowym korpusem, w którym umieszczono na górnej powierzchni kwadratową soczewkę. Wygląd czujnika zamontowanego na płytce modułu pokazano na fotografii 1.

Fotografia 1. Widok modułu z czujnikiem AMG88xx

Schemat blokowy czujnika zamieszczono na rysunku 2.

...
Aby kontynuować czytanie wykup Prenumeratę
Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
styczeń 2020
Zobacz też