Generator przebiegów z programowanym skanowaniem częstotliwości

Generator przebiegów z programowanym skanowaniem częstotliwości

Układ AD5932 to generator przebiegów oferujący dodatkowo funkcję skanowania częstotliwości. Dzięki wbudowanemu przetwarzaniu cyfrowemu, umożliwia lepszą kontrolę kształtu sygnału i częstotliwości oraz generuje zsyntetyzowane analogowe lub cyfrowe przebiegi z zaprogramowaną skokową zmianą częstotliwością.

Układ umożliwia generowanie każdej częstotliwości w zakresie do 25 MHz przez określony czas, a następnie przechodzi do kolejnej zaprogramowanej częstotliwości w zakresie skanowania. Czas, przez jaki urządzenie wyprowadza określoną częstotliwość, jest również konfigurowany. Układ automatycznie zmienia częstotliwość lub alternatywnie częstotliwość jest zmieniana zewnętrznie przez pin CTRL. Na końcu zakresu układ generuje ostatnią częstotliwość, aż do zresetowania. Wyposażony jest w wyjście analogowe VOUT oraz wyjście cyfrowe poprzez pin MSBOUT. Wewnętrzny schemat blokowy został pokazany na rysunku 1.

Rysunek 1. Wewnętrzny schemat blokowy układu AD5932

Ponieważ profile częstotliwości są wstępnie zaprogramowane, ciągłe cykle zapisu są eliminowane, uwalniając w ten sposób cenne zasoby mikrokontrolera sterującego. Przebiegi rozpoczynają się od znanej fazy i są zwiększane w sposób ciągły w fazie, co umożliwia łatwe określenie przesunięć fazowych. Zużywając tylko 6,7 mA, układ AD5932 zapewnia wygodne rozwiązanie o niskim poborze mocy do generowania przebiegów.

Dokumentacja: https://bit.ly/3t4eocy

Strona producenta: https://bit.ly/3qG8ehh

Strona dystrybutora: https://bit.ly/30zuU8j

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik maj 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio maj - czerwiec 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje kwiecień 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna maj 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich maj 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów