Tester rezystancji

Tester rezystancji
Pobierz PDF Download icon
W przemysłowej praktyce pomiarowo-kontrolnej najczęściej nie są potrzebne liczbowe wyniki pomiaru lecz informacje, czy mierzone wielkości mieszczą się w założonych granicach tolerancji. Także w wielu układach czujnikowych zamiast wskaźników analogowych lub cyfrowych wystarcza sygnalizacja optyczna pokazująca, czy kontrolowana wielkość utrzymuje się w normie.
74 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 2/2009 NOTATNIK KONSTRUKTORA Przedstawiony na rys. 1 układ mostkowy służy do takiego uproszczonego sprawdzania rezystancji RX . Załóżmy, że rezystancja RX może różnić się od wzorcowej RN o procentową war- tość t dodatnią lub ujemną (np. dla tolerancji ?2% t=2). Wtedy największa dopuszczalna rezystancja RX max =RN (1+t/100), a najmniejsza RX min =RN (1?t/100). W mostku wg rys. 1 stosu- nek rezystancji RX max /RN =(R2 +R3 )/R1 i po zmianie rezystancji RX >RX max na RX
Artykuł ukazał się w
Luty 2009
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik wrzesień 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio wrzesień - październik 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje wrzesień 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna wrzesień 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich wrzesień 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów