Bez programowania Androida. Projekt z użyciem BLE i aplikacji mobilnej (1)

Bez programowania Androida. Projekt z użyciem BLE i aplikacji mobilnej (1)
Pobierz PDF Download icon

W artykule zaprezentowano proces powstawania urządzenia elektronicznego, działającego z interfejsem mobilnym na ekranie smartfona. Co ciekawe, tworzenie projektu nie wymagało tworzenia aplikacji dla systemu Android – graficzny interfejs użytkownika jest budowany i obsługiwany przez samo urządzenie.

Dlaczego smartfon?

Rozwój techniki mikroprocesorowej, technologii radiowej i internetowej doprowadził nas do miejsca, w którym małe, trzymane w dłoni urządzenie z ekranem może stać się niemal całym światem. Widzimy to na ulicach i przystankach, w autobusach i tramwajach, parkach, placach zabaw, szkołach i biurach. W smartfonach połączonych w globalną sieć jest rozrywka, nauka, kultura, kontakty społeczne, wiedza, współzawodnictwo, biznes, spotkania towarzyskie, dyskusje polityczne itd. A bezkresne morze aplikacji dryfujących na maszynach serwerowych tylko czeka na pobranie, zainstalowanie i wypróbowanie. W opisanym projekcie zastosujemy ten cudowny produkt ewolucji...

Pomysł i założenia

Zbudujemy rejestrator temperatury i wilgotności, ale nie taki, ot... zwyczajny. Nasze urządzenie będzie niezwykłe, ponieważ wyposażymy je w wiele unikalnych cech zmiksowanych w jeden wielofunkcyjny produkt. Rejestrator będzie:

 • bezprzewodowy, co oznacza, że może pracować w takim miejscu, które jest poza zasięgiem wzroku. Standardowe termometry i higrometry muszą być widoczne, w przeciwnym razie oczywiście, nie odczytamy wskazania, czy to z wyświetlacza numerycznego, czy słupka cieczy w kapilarze;
 • posiadał graficzny interfejs na ekranie smartfona, na którym czytelnie wyświetlane zostaną wszystkie informacje;
 • potrzebował do pracy bardzo małe ilości energii, tak aby możliwe było zasilenie go nawet z baterii pastylkowej CR2032;
 • wyposażony w interfejs Bluetooth Low Energy służący do zestawiania bezprzewodowego połączenia ze smartfonem lub tabletem;
 • mierzył aktualną temperaturę i wilgotność z dużą dokładnością;
 • wyświetlał dobową średnią, maksymalną oraz minimalną temperaturę i wilgotność;
 • podawał średnią, maksymalną i minimalną temperaturę oraz wilgotność z ostatnich siedmiu dni;
 • wyświetlał średnią, maksymalną oraz minimalną temperaturę i wilgotność zarejestrowaną od chwili włączenia zasilania;
 • podawał liczbę dni, które upłynęły od startu procesu pomiarowego;
 • mierzył i wyświetlał napięcie baterii/akumulatora, aby możliwe było określenie stanu źródła energii.

Najpierw narzędzia

Skoro mamy już pomysł i ogólne założenia, możemy przystąpić do określenia potrzebnych podzespołów i narzędzi. Ponieważ nasze urządzenie opiera się na energooszczędnej technologii Bluetooth Low Energy (BLE), konieczne jest zastosowanie kompatybilnego chipu. Wybierzmy jeden z nordyckiej rodziny NRF51. Pomiar temperatury i wilgotności zrealizujemy sensorem SHT20. Będzie odpowiedni, ponieważ dysponuje interfejsem I2C oraz wysoką dokładnością pomiarów przy zachowaniu reżimu energooszczędności. W trybie uśpienia pobiera typowo 0,15 µA, a podczas pracy 300 µA. Pomiar wilgotności względnej dostępny jest z typową dokładnością ±3% RH w szerokim zakresie temperatur od 20 do 80°C. W przedziale od 0 do 100°C błąd pomiaru nie przekracza 5% RH.

Rysunek 1. Fragment dokumentacji układu SHT20 pokazujący jego najważniejsze parametry

Szczegóły zostały pokazane na rysunku 1. Warto wspomnieć, że sensor ten pracuje w pełnym zakresie wilgotności względnej, od 0% do 100% RH. Typowa dokładność pomiaru temperatury wynosi ±0,3°C w przedziale od 5 do 60°C. W pełnym przedziale od –40 do 120°C typowy błąd pomiaru jest nie większy niż ±0,75°C. Dokładne dane zostały pokazane na rysunku 2.

Rysunek 2. Fragment dokumentacji układu SHT20 pokazujący jego parametry w pełnym zakresie temperatury

Przystępując do realizacji rozwiejmy tajemnicę – jak to możliwe, że nie pisząc ani jednej linii kodu aplikacji mobilnej wyświetlimy dane pomiarowe na ekranie smartfona lub tableta.

Bez pisania aplikacji na Androida

Opracowując elektroniczny produkt współpracujący bezprzewodowo z urządzeniem mobilnym (smartfon, tablet), standardowo mamy do wykonania dwa główne elementy:

 1. samo urządzenie, najczęściej wyposażone w radiowy interfejs komunikacyjny: bluetooth lub Wi-Fi;
 2. aplikację instalowaną w systemie operacyjnym urządzenia mobilnego.

Takie sztampowe podejście jest dość czasochłonne i generuje wysokie koszty realizacji projektu, ponieważ poza wykonaniem samego produktu, każdorazowo konieczne jest zaprojektowanie i zaimplementowanie odpowiedniej aplikacji mobilnej. Spróbujmy zoptymalizować ten proces pomijając drugi jego etap. Zamiast projektować i tworzyć całą aplikację mobilną od zera, użyjemy uniwersalną – BBMobile dla systemu Android, która pozwoli zbudować i obsłużyć graficzny interfejs użytkownika za pomocą tekstowych komend.

Rysunek 3. Sposób dołączenia modułu BBMobile do płytki Arduino UNO

Pozostałe do wykonania prace podzielimy na dwa etapy:

 • zaprojektowanie interfejsu graficznego oraz komunikacji z nim przy pomocy płytki UNO (rysunek 3) bądź NANO (rysunek 4), kompatybilnej z Arduino IDE oraz modułu BBMobile (jego parametry zostały pokazane na rysunku 5);
 • przeniesienie zaprojektowanych rozwiązań na ostateczną platformę hardware’ową.
Rysunek 4. Sposób dołączenia modułu BBMobile do płytki Arduino NANO
Rysunek 5. Fragment dokumentacji modułu BBMobile
Listing 1. Kod programu testowego BBMobile_Ardu_Retransmitter.ino

//--------------------------------------------------
// main code here, to run repeatedly
//--------------------------------------------------
void loop()
{
 i++ ;

 // read from Monitor Port and send to BBMobile Port:
 if (MON_SERIAL.available()) {
   int inByte = MON_SERIAL.read();
   BBM_SERIAL.write(inByte);
 }

 // read from BBMobile Port and send to Monitor Port:
 if (BBM_SERIAL.available()) {
   int inByte = BBM_SERIAL.read();
   MON_SERIAL.write(inByte);
 }

 // LED blinking
 if(i ==4000) digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW) ;  //-turn the LED off
 if(i > 20000)
 {
   i =0 ;
   digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  //-turn the LED on
 }
}

Do projektowania interfejsu mobilnego wykonujemy następujące czynności:

 1. Uruchamiamy Arduino IDE i otwieramy szkic BBMobile_Ardu_Retransmitter.ino. Szkic można pobrać np. z witryny www.bbmagic.net;
 2. Programujemy płytkę UNO lub NANO. Uruchomiony program kopiuje dane pomiędzy dwoma portami szeregowymi. Wszystko co pojawi się na sprzętowym porcie BBM_SERIAL wysyłane jest na programowy port MON_SERIAL i odwrotnie. Główna część tego programu została zaprezentowana na listingu 1;
 3. W Arduino IDE uruchamiamy Serial Monitor (wybierając Tools → Serial Monitor lub naciskając Ctrl+Shift+M). Konieczne jest wybranie ustawień w prawym dolnym rogu: Both NL&CR oraz 9600 baud, tak jak zostało to pokazane na rysunku 6. W oknie zobaczymy powitalny komunikat oraz kolejno pojawiające się kropki informujące o oczekiwaniu na komunikację z modułem BBMobile;
 4. Teraz podłączamy moduł tak, jak pokazano na rysunku 3 lub rysunku 4. Ponieważ BBMobile zasilany jest z pinów kontrolera (pin 4: GND, pin 5: VCC), bezpiecznej jest najpierw załadować program, a dopiero potem podłączyć moduł. Po jego wykryciu w oknie natychmiast pojawi się komunikat taki, jak na rysunku 7;
 5. Wpisanie do górnego okna Serial Monitora komendy <hello i naciśnięcie ENTER przetestuje komunikację z modułem. W odpowiedzi dostaniemy przyjazne >HI (rysunek 7);
 6. Na smartfonie (z Bluetooth w wersji minimum 4.0) instalujemy i uruchamiamy aplikację BBMobile. System Android wymaga włączenia usługi lokalizacji (jeśli nie jest włączona), aby możliwe było skanowanie w poszukiwaniu urządzeń Bluetooth Low Energy;
 7. Po uruchomieniu aplikacji dotykamy przycisku START w prawym górnym rogu ekranu i wybieramy z listy urządzenie o nazwie BBMobile tak, jak pokazuje to rysunek 8;
 8. Po chwili połączenie BLE zostanie zestawione, a w głównym oknie Serial Monitora pojawił się nowy komunikat taki, jak na rysunku 9. Komunikat >CON informuje o nawiązaniu połączenia i po kropce zawiera sześciobajtowy adres urządzenia z którym zestawiono komunikację.
Rysunek 6. Konfiguracja monitora portu szeregowego
Rysunek 7. Potwierdzenie komunikacji z modułem
Rysunek 8. Uruchomienie aplikacji BBMobile
Rysunek 9. Informacja o zestawieniu połączenia

Od tej chwili wszystkie komendy wpisane do górnego paska w oknie Serial Monitora zostaną przesłane wprost do aplikacji BBMobile, która będzie je wykonywała. W ten sposób możemy budować i kontrolować interfejs na ekranie smartfona za pomocą prostych, tekstowych poleceń. Przystępujemy zatem do prac projektowych.

Pierwszy interfejs mobilny

Jeśli połączenie z aplikacją mamy zestawione to główne okno Serial Monitora wygląda podobnie jak to z rysunku 9. Pora teraz na zbudowanie pierwszego interfejsu mobilnego za pomocą kilku prostych, tekstowych poleceń.

Listing 2. Kod JSON opisujący pierwszy interfejs

1 {"ty":"lout","or":"V","cs":[
2 {"ty":"Textview","te":"\nRH T\nRejestrator","tc":"255,0,255","ts":"50","tf":"03"},
3 {"ty":"Textview","te":"\nTo jest projekt bez pisania aplikacji mobilnej","tc":"80,80,80","ts":"30"},
4 {"ty":"Textview","w":"5"}]}

Skopiujmy kod JSON (JavaScript Object Notation) widoczny na listingu 2 i wklejmy go do górnego paska Serial Monitora naciskając prawy przycisk myszy i wybierając Paste lub Wklej. Naciskamy ENTER i jeśli wklejony kod nie zwierał błędów, to w głównym oknie Serial Monitora pojawi się komunikat $ok potwierdzający przyjęcie danych. Ekran smartfona powinien wyglądać podobnie jak ten, pokazany na rysunku 10.

Rysunek 10. Wygląd pierwszej aplikacji mobilnej

Przesłany kod JSON jest definicją najprostszego chyba interfejsu zawierającego tylko dwa elementy. Są to nieedytowalne pola tekstowe TextView, które wyświetlają napisy. Nie będziemy tutaj teraz dokładnie analizować składni kodu JSON. Wiele informacji na ten temat można znaleźć pod adresem https://bit.ly/2SvnrGc.

Skoro wiemy już, że komunikacja z aplikacją BBMobile działa wyśmienicie, to możemy dodać do tego prostego interfejsu kolejne elementy. Nieco bardziej rozbudowany kod zawiera listing 3.

Listing 3. Kod JSON rozbudowujący pierwszy interfejs

1 {"ty":"lout","or":"V","cs":[
2 {"ty":"Textview","te":"\nTemperatura","tc":"0,0,0","ts":"40"},
3 {"ty":"Textview","n":"t","te":"20,1 C","tc":"0,0,0","ts":"50","tf":"02"},
4 {"ty":"Textview","te":"\nWilgotno\u015B\u0107","tc":"0,0,0","ts":"40"},
5 {"ty":"Textview","n":"h","te":"52 %","tc":"0,0,0","ts":"50","tf":"02"},
6 {"ty":"Textview","w":"5"}]}

Znajdują się tu już cztery kontrolki TextView ułożone wertykalnie (jedna pod drugą). Kontrolki zdefiniowane w liniach 3 i 5 (wyświetlające wartości temperatury i wilgotności) otrzymały swoje nazwy, odpowiednio: ”t” i ”h”. Nadanie kontrolkom unikalnych nazw jest konieczne, aby możliwe było późniejsze zmienianie wyświetlanej przez nie treści.

Zwróćmy uwagę, że w czwartej linii kodu polskie znaki w słowie „Wilgotność” zostały zakodowane za pomocą podanych wprost wartości unicode. Takie rozwiązanie spowoduje poprawne ich wyświetlanie niezależnie od tego, jakiego edytora tekstu będziemy używać do przygotowania kodu JSON.

Wklejmy zatem gotowy kod do górnego paska Serial Monitora. Aplikacja mobilna wygląda teraz tak, jak pokazano na rysunku 11.

Rysunek 11. Wygląd aplikacji mobilnej wyświetlającej parametry

Wpiszmy kolejne polecenie: $set,t:te="19,8 C" zatwierdzając klawiszem ENTER i jeszcze kolejne $set,h:te="48 %" (oczywiście ENTER na końcu). Łatwo zauważyć, że komendy te zmieniają wyświetlane wartości temperatury i wilgotności. Można je połączyć w jedno polecenie, które będzie wyglądało tak: $set,t:te="19,8 C",h:te="48 %".

Ten interfejs mógłby już sprostać obsłużeniu bezprzewodowego termometru i higrometru. No, może wskazane byłoby jeszcze uatrakcyjnienie go jakąś grafiką.

Listing 4. Kod JSON zmieniający wygląd interfejsu

1 {"ty":"lout","or":"V","img":"3","cs":[
2 {"ty":"Textview","te":"\nTemperatura","tc":"250,250,250","ts":"40"},
3 {"ty":"Textview","n":"t","te":"20,1 C","tc":"250,250,250","ts":"50","tf":"02"},
4 {"ty":"Textview","te":"\nWilgotno\u015B\u0107","tc":"250,250,250","ts":"40"},
5 {"ty":"Textview","n":"h","te":"52 %","tc":"250,250,250","ts":"50","tf":"02"},
6 {"ty":"Textview","w":"5"}]}

W linii pierwszej listingu 4 polecenie "img":"3" wybiera grafikę o numerze porządkowym 3 jako obrazek tła.

Rysunek 12. Wygląd aplikacji mobilnej ze mienionym tłem i kolorem czcionki

Konieczna okazała się też zmiana koloru czcionki wyświetlanego tekstu, z poprzednio użytego czarnego (składowe R, G, B = 0, 0, 0) na nieco jaśniejszy (składowe R, G, B = 250, 250, 250). Efekt zmian został pokazany na rysunku 12.

Horyzontalne kontrolki dla wartości min i max

Zakładamy, że projektowane urządzenie będzie zapamiętywało wartości minimalne i maksymalne temperatury oraz wilgotności, zatem interfejs należy jeszcze nieco rozbudować. Sprawdźmy, czy dobrym pomysłem będzie użycie do tego celu horyzontalnego (jedna obok drugiej) ułożenia kontrolek. Oczywiście nie wszystkich, lecz tylko tych, które wskazują te same wielkości. Efekt wizualny tego pomysłu, tym razem zaprezentowany na obróconym o 90 stopni ekranie smartfona, pokazuje rysunek 13.

Rysunek 13. Wygląd aplikacji mobilnej rozbudowanej o wskazywanie wartości maksymalnych i minimalnych

Implementację tego rozwiązania pokazuje kod JSON z listingu 5.

Listing 5. Kod JSON dodający do aplikacji wyświetlanie wartości maksymalnych i minimalnych

1 {"ty":"lout","or":"V","cs":[
2 {"ty":"Textview","te":"Temperatura","tc":"0,0,0","bg":"0,255,0","ts":"30"},
3 {"ty":"lout","or":"H","cs":[
4 {"ty":"Textview","n":"tm","te":"19,21 C","tc":"150,0,150","ts":"30","tf":"02"},
5 {"ty":"Textview","n":"t","te":"20,12 C","tc":"0,0,0","ts":"50","tf":"02"},
6 {"ty":"Textview","n":"tx","te":"23,85 C","tc":"150,0,150","ts":"30","tf":"02"}]},
7 {"ty":"Textview","tc":"0,0,0","ts":"30"},
8 {"ty":"Textview","te":"Wilgotno\u015B\u0107","tc":"0,0,0","bg":"0,255,0","ts":"30"},
9 {"ty":"lout","or":"H","cs":[
10 {"ty":"Textview","n":"hm","te":"45 %","tc":"150,0,150","ts":"30","tf":"02"},
11 {"ty":"Textview","n":"h","te":"55 %","tc":"0,0,0","ts":"50","tf":"02"},
12 {"ty":"Textview","n":"hx","te":"59 %","tc":"150,0,150","ts":"30","tf":"02"}]},
13 {"ty":"Textview","w":"5"}]}

Opisuje on sześć głównych elementów interfejsu graficznego. Są to:

 1. kontrolka wyświetlająca napis „Temperatura” (linia 2);
 2. layout układający w swoim wnętrzu horyzontalnie (jedna obok drugiej) trzy kontrolki (linie od 3 do 6). Wyświetlają one wartości temperatury: minimalną, aktualną i maksymalną;
 3. puste pole tekstowe podnoszące czytelność interfejsu (linia 7);
 4. kontrolka wyświetlająca napis „Wilgotność” (linia 8);
 5. drugi layout horyzontalny zawierający w swoim wnętrzu trzy kontrolki (linie od 9 do 12), tym razem wyświetlające wartości wilgotności: minimalną, aktualną i maksymalną;
 6. puste pole tekstowe podnoszące czytelność interfejsu (linia 13).

Ta odsłona interfejsu jest już dość blisko celu, który określiliśmy na starcie. Wydaje się, że cyfry są zbyt duże, co uniemożliwi czytelne ich wyświetlenie w pionowej orientacji ekranu. Po prostu nie mieszczą się w jednym, poziomym wierszu i utworzą kolejną linię, co mocno obniży funkcjonalność interfejsu. Popracujemy nad tym w kolejnej części publikacji i zorganizujemy też sterowanie interfejsem.

Mariusz Żądło

Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
czerwiec 2021
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon
Materiały dodatkowe

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik maj 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio maj - czerwiec 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje kwiecień 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna maj 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich maj 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów