Amazon Alexa. Instalowanie i obsługa głośnika Echo Dot

Amazon Alexa. Instalowanie i obsługa głośnika Echo Dot
Pobierz PDF Download icon
W artykule poświęconym asystentce głosowej Alexa zaprezentujemy produkowany przez firmę Amazon głośnik Echo Dot. Opiszemy sposób skonfigurowania głośnika i instalacji umiejętności Skills oraz praktyczne przykłady użycia wbudowanej w głośnik asystentki głosowej Alexa.

Głośnik Echo Dot to najmniejszy z głośników produkowanych przez firmę Amazon. Wyglądem i wymiarami przypomina krążek do hokeja (rysunek 1). Głośnik jest zasilany przewodowo. Obsługuje transmisję bezprzewodową Wi-Fi w standardach 802.11a/b/g/n (2,4 GHz/5 GHz). Głośnik przystosowano do odtwarzania mowy. Jeśli chcemy uzyskać lepsze parametry odtwarzania dźwięku, Echo Dot musi współpracować z zewnętrznym zestawem muzycznym (wyjście AUX, komunikacja Bluetooth). W trybie normalnej pracy pozostaje w uśpieniu i nie przesyła żadnych danych do serwisów Amazona. Żeby obudzić głośnik, należy wypowiedzieć słowo aktywacyjne „Alexa” lub wcisnąć przycisk na obudowie. Wówczas możemy rozpocząć komunikację głosową z Alexą. Mowa jest przesyłana do serwisów Amazona. W chmurze Amazona jest uruchamiany algorytm rozpoznawania mowy. Jeśli to, co powiedzieliśmy do Alexy, zostanie poprawnie rozpoznane, rozpoczyna się realizacja polecenia. W wypadku niektórych poleceń na przykład, jeśli zadaliśmy pytanie, przygotowywana jest informacja zwrotna. Odpowiedź jest przesyłana do naszego głośnika, który głosem asystentki Alexa informuje nas o wykonaniu polecenia. Przykłady komunikacji z Alexą zamieszczono w tabeli 1.

Dodatkowo, głośnik Echo Dot ma zaimplementowaną funkcję pracy w topologii kraty. Dzięki temu możemy w domu umieścić kilka głośników, które będą ze sobą współpracowały – odpowie nam ten głośnik, który będzie umieszczony najbliżej nas.

Jeśli nie mamy Echo Dot a chcemy przetestować działanie asystentki głosowej Alexa, to możemy skorzystać z symulatora internetowego. Symulator jest dostępny pod adresem echosim.io. Aby moc korzystać z symulatora, należy posiadać konto w serwisie Amazon. Po zalogowaniu się możemy używać Alexy w wersji internetowej.

Konfiguracja

Urządzenia serii Echo z wbudowaną asystentką Alexa możemy konfigurować za pomocą aplikacji Amazon Alexa działającej na telefonach komórkowych oraz przy użyciu strony internetowej alexa.amazon.com. Aplikacja Amazon Alexa jest dostępna do pobrania wyłącznie dla użytkowników z terenu USA. Pozostaje nam zatem skorzystanie ze strony internetowej alexa.amazon.com. W tym celu, na komputerze z dostępem do sieci bezprzewodowej Wi-Fi uruchamiamy przeglądarkę internetową i wpisujemy adres konfiguratora alexa.amazon.com. Uruchomiony zostanie okno logowania do serwisu Amazon Alexa (rysunek 2). Wprowadzamy adres e-mail oraz hasło do konta w serwisie amazon.com i potwierdzamy. Nie mamy jeszcze dodanego urządzenia do naszego konta, więc automatycznie jest uruchamiany instalator urządzeń serii Echo (rysunek 3). W kolejnym kroku wybieramy rodzaj urządzenie z serii Echo, które będziemy instalowali. W naszym wypadku jest to Echo Dot (rysunek 4). Następnie wybieramy język, w którym będziemy komunikowali się z asystentką głosową Alexa. Dostępne opcje to: język angielski w wersji amerykańskiej lub brytyjskiej oraz niemiecki. Przy instalacji wybrałem komunikację z Alexą w języku angielskim w wersji amerykańskiej (rysunek 5). W kolejnym kroku przechodzimy do konfiguracji połączenia urządzenia Echo Dot z siecią bezprzewodową Wi-Fi (rysunek 6).

Najpierw musimy uruchomić Echo Dot w trybie pracy Access Point. W tym celu dołączamy urządzenie do zasilania i czekamy, aż obudowa głośnika zacznie świecić się w kolorze pomarańczowym (rysunek 7). Uruchomienie Echo Dot w trybie pracy Access Point może potrwać około minuty. Jeśli po tym czasie tryb pracy Access Point nie zostanie aktywowany (obudowa w kolorze innym niż pomarańczowy), to należy przez ponad 5 sekund przytrzymać przycisk funkcyjny na obudowie (rysunek 9). Następnie, należy poczekać na uruchomienie Echo Dot w trybie pracy Access Point. W momencie gdy urządzenie Echo Dot zacznie pracować w trybie Access Point odnajdujemy utworzony punkt dostępowy (nazwa SSID: AMAZON-XXX, gdzie XXX to dowolny ciąg cyfr) i łączymy się z urządzeniem (rysunek 9). Po połączeniu z głośnikiem Echo Dot  wybieramy sieć Wi-Fi, z której będzie korzystać urządzenie. Z listy dostępnych sieci Wi-Fi wybieramy tę właściwą (rysunek 10a) i wprowadzamy hasło zabezpieczające sieci (rysunek 10b). Po zatwierdzeniu konfiguracji głośnik Echo Dot uzyskuje połącznie z siecią internetową. Automatycznie rozpoczyna się aktualizacja oprogramowania urządzenia. Po jej zakończeniu jesteśmy pytani o konfigurację głośników (rysunek 11). Dostępne opcje to zewnętrzny głośnik AUX i Bluetooth oraz głośnik wbudowany w Echo Dot. W testowanym urządzeniu wybraliśmy użycie wbudowanego głośnika.

Wybór głośnika kończy instalację urządzenia Echo Dot. Następnie jest nam prezentowany film instruktażowy pokazujący możliwości asystentki głosowej Alexa (rysunek 12a) oraz zestaw przykładowych poleceń, które możemy wypowiedzieć do urządzenia (rysunek 12b i 12c). Po zakończeniu prezentacji potwierdzamy ukończenie instalacji urządzenia Echo Dot (rysunek 13), po czym jesteśmy przenoszeni do panelu konfiguratora Amazon Alexa.

Wygląd konfiguratora prezentuje rysunek 14. Korzystając z konfiguratora, możemy zarządzać serwisami z muzyką, filmami, książkami. Madamy dostęp do listy zakupów, listy rzeczy do zrobienia oraz alarmów i przypomnień. Możemy zarządzać umiejętnościami Skills oraz konfigurować serwisy zarządzania inteligentnym domem. Strona konfiguratora pozwala na zarządzanie i konfigurowanie wszystkich funkcji asystentki głosowej. Jest również centrum wiedzy o używanych przez nas serwisach oraz o funkcjach i możliwościach asystentki głosowej Alexa.

Umiejętności (Skills)

Funkcjonalność asystentki głosowej Alexa można zwiększyć poprzez instalacje umiejętności Skills. Liczba dostępnych umiejętności to ponad 19 tysięcy. Umiejętnościami możemy zarządzać za pomocą konfiguratora. Wybieramy zakładkę Skills oraz odnajdujemy umiejętności, które chcemy dodać (rysunek 15). Aby ułatwić wyszukiwanie umiejętności, podzielono je na kategorie (wiadomości, muzyka i audio, podróże i transport, jedzenie i napoje, zakupy, sport, pogoda, edukacja, interaktywne gry, inteligentny dom, itd.). Po wybraniu umiejętności jest prezentowany jej opis oraz lista komend do obsługi. Instalowanie umiejętności polega na użyciu przycisku włącz/enable (niektóre umiejętności wymagają dodatkowej konfiguracji, np.: zakupy, zamówienia, płatności, lokalizacja itp.).

Zainstalowane umiejętności Skills dostępne są w zakładce Your Skills. Możemy konfigurować istniejące usługi, dodawać nowe oraz usuwać już zainstalowane.

Podsumowanie

W kolejnym artykule poświęconym asystentce głosowej Alexa zaprezentujemy, w jaki sposób tworzyć własne umiejętności Skills. Oprogramujemy interaktywny quiz, który będzie mógł być użyty do wspomagania nauczania języka angielskiego wśród dzieci.

Łukasz Krysiewicz, EP

(Uwaga: aby przeczytać cały artykuł i zobaczyć wszystkie rysunki - pobierz go w formcie PDF)

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Przykłady komunikacji z asystentką Alexa

Muzyka i książki

C: Alexa, turn on [radio station] !
C: Alexa, play [song name] !
C: Alexa, read [book name] from Kindle.
C: Alexa, read [audiobook name] from Audible.

np. FOX FM
Integracja z Amazon Music, Pandora, TuneIn, Spotify Premium, Kindle, Audiable

Alarmy i przypomnienia

C: Alexa, wake me up at 7 in the morning.
C: Alexa, set a [cook] timer for 20 minutes.
Q: Alexa, how much time is left on the [cook] timer?
C: Alexa, remind me to go to doctor tomorrow.
Q: Alexa, what reminders do I have today?

Ustaw budzik
Ustaw zegar
Sprawdź zegar
Ustaw przypomnienie
Sprawdź przypomnienia

Lista zakupów i rzeczy do zrobienia

C: Alexa, add eggs to my shopping list.
Q: Alexa, what’s on my shopping list?
C: Alexa, add [buy EP newspaper] to my to-do list.

Tworzenie listy zakupów
Sprawdzenie listy zakupów
Tworzenie listy „to do”

Informacje

Q: Alexa, will it rain today?
Q: Alexa, will I need an umbrella today?
Q: Alexa, what was the score of the [team] game?
Q: Alexa, what’s the news?

O pogodzie (należy ustawić lokalizację)
O sporcie
Informacje ze świata

Pytania i odpowiedzi

Q: Alexa, Wikipedia: [subject].
Q: Alexa, tell me more.
Q: Alexa, how many people live in America?
Q: Alexa, what’s 100 dollars in Euros?

Hasła z Wikipedii
Rozszerzona definicja
Pytania ogólne
Obliczenia matematyczne

Umiejętności Skills

C: Alexa, open [skill name].
C: Alexa, enable [skill name]!
C: Alexa, disable [skill name]!.

Ponad 19 tys. umiejętności

Zakupy

C: Alexa, order cat food.
C: Alexa, where’s my stuff?
C: Alexa, buy [song or album] by [artist].
C: Alexa, buy this song.

Ze sklepu Amazon
Monitoring wysyłki
Zakupy z Amazon Music
Nawet podczas słuchania

Inteligentny dom

C: Alexa, turn on the lights.
C: Alexa, raise the temperature 1 degree.
C:  Alexa, lock my back door.
C: Alexa, turn off the TV.
C: Alexa, close the window in the kitchen.

Wymagają instalacji umiejętności Skills oraz integracji z urządzeniami sterującymi ( żarówki, termostaty, zamki, itd. )

Dzwonienie i wysyłanie wiadomości

C: Alexa, call [name].
C: Alexa, end the call.
C: Alexa, answer the call.
C: Alexa, message [name].
C: Alexa, play messages.

Możemy dzwonić i wysyłać wiadomości do innego użytkownika Echo Dot

a na terenie USA  na numer telefonu usługi są bezpłatne

Rozrywka i żarty

Q: Alexa, tell me a joke.
A: [What’s worse than finding a worm in your apple? Finding half a worm.]
Q: Alexa, are you skynet?
A: I have nothing to do with Skynet, don’t worry.
Q: Alexa, how are babies made?
A: Er, ummm, that’s a question for mommy or daddy!
Q: Alexa, who is your boss?
A: Well, I’m here just for you! So you’re probably the boss.
Q: Alexa, do you have any brothers or sisters?
A: I’m part of the Amazon family

Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
wrzesień 2017
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik maj 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio maj - czerwiec 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje kwiecień 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna maj 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich maj 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów