Osobliwości kompilatora AVR-GCC i mikrokontrolerów AVR (2)

Osobliwości kompilatora AVR-GCC i mikrokontrolerów AVR (2)
Pobierz PDF Download icon
Kompilator AVR GCC jest chętnie stosowany do kompilowania programów dla mikrokontrolerów AVR. Jak każdy kompilator ma swoje wady i zalety. Specyfika kompilatorów może być istotna, gdy program ma działać szybko lub zajmować mało miejsca w pamięci. Bałagan w definicjach rejestrów czy ich funkcjonalność zmieniana przez producenta w niektórych typach procesorów nie ułatwia pisania programów.

Zacznę od banalnej sprawy, ale może być to istotne przy kompilowaniu programów dla ATTiny. Praktycznie zawsze funkcja main jest pętlą nieskończoną i dlatego warto ją zadeklarować w postaci void main(void) __attribute__((noreturn));. Dzięki atrybutowi noreturn oszczędzamy pamięć Flash na rozkazy push i pop. W moim programie były to 32 bajty. Jeśli mikrokontroler ma 1 kB pamięci, to 32 B stanowią ponad 3% pojemności pamięci. Nie jest to wiele, ale może nas uchronić przed wymianą „małego” mikrokontrolera na droższy, „większy” model. Pewnym mankamentem zadeklarowania main jako void jest ostrzeżenie, że main nie zwraca int. Jeśli natomiast zadeklarujemy ją jako int (zajętość Flash nie ulegnie zmianie), to ostrzeżenie o braku return. Gdy damy return, to ostrzeżenie, że funkcja zwraca wartość, a jest zadeklarowana jako noreturn.

Odliczenie do zera

Liczyć od 0 do jakiejś wartości czy od wartości do 0? W assemblerze sprawa jest oczywista – odliczać do zera, a w C? Sprawdźmy, od 0 do 8:

for(x=0; x<8; x++)
{
    PORTE ^= 1;
      8c6: 90 e0       ldi   r25,  0x00; 0
      8c8: 21 e0       ldi   r18,  0x01; 1
      8ca: 8e b1       in    r24,  0x0e; 14
      8cc: 82 27       eor   r24,  r18
      8ce: 8e b9       out   0x0e, r24 ; 14
      8d0: 9f 5f       subi  r25,  0xFF; 255
      8d2: 98 30       cpi   r25,  0x08; 8
      8d4: d1 f7       brne  .-12     ; 0x8ca <IrqWdg+0x8>

A teraz od 8 do 0:

for(x=8; x!=0; x--)
{
    PORTE ^= 1;
      8c6: 98 e0       ldi   r25,  0x08; 8
      8c8: 21 e0       ldi   r18,  0x01; 1
      8ca: 8e b1       in    r24,  0x0e; 14
      8cc: 82 27       eor   r24,  r18
      8ce: 8e b9       out   0x0e, r24; 14
      8d0: 91 50       subi  r25,  0x01; 1
      8d2: d9 f7       brne  .-10     ; 0x8ca <IrqWdg+0x8>

Różnica niewielka – 8 rozkazów zamiast 7 („nadmiarowy” rozkaz oznaczono na czerwono) to niewiele, ale pętla w wersji „2” ma o jeden rozkaz mniej, przez co wykona się szybciej, co może mieć duże znaczenie, gdy jest wykonywana w krytycznych czasowo przerwaniach. Na zielono zaznaczono „dziwny” rozkaz odejmij 255 (0xFF), a miało być zwiększanie wartości. Kompilator często stosuje takie sztuczki, bo w danej sytuacji kod jest krótszy, szybszy, a wynik ten sam.

Pętle for, while, do-while

Która pętla jest szybsza, for, while, do-while? Odpowiedź poniżej:

for( x=0; x<8; x++)
{
     8c4: 90 e0       ldi  r25, 0x00
     8c6: 21 e0       ldi  r18, 0x01
     8c8: 8e b1       in   r24, 0x0e
     8ca: 82 27       eor  r24, r18
     8cc: 8e b9       out  0x0e, r24
     8ce: 9f 5f       subi r25, 0xFF
     8d0: 98 30       cpi  r25, 0x08
     8d2: d1 f7       brne .-12     ; 0x8c8 <IrqWdg+0x6>

 

x = 0;
while( x++<8 )
{
     8c4: 90 e0       ldi  r25, 0x00
     8c6: 21 e0       ldi  r18, 0x01
     8c8: 03 c0       rjmp .+6      ; 0x8d0 <IrqWdg+0xe>
     8ca: 8e b1       in   r24, 0x0e
     8cc: 82 27       eor  r24, r18
     8ce: 8e b9       out  0x0e,r24
     8d0: 9f 5f       subi r25, 0xFF
     8d2: 99 30       cpi  r25, 0x09
     8d4: d1 f7       brne .-12     ; 0x8ca <IrqWdg+0x8>

 

x=0;
do
{
     8c4: 90 e0       ldi  r25, 0x00
     8c6: 21 e0       ldi  r18, 0x01
     8c8: 8e b1       in   r24, 0x0e
     8ca: 82 27       eor  r24, r18
     8cc: 8e b9       out  0x0e, r24
     8ce: 9f 5f       subi r25, 0xFF
     8d0: 99 30       cpi  r25, 0x09
     8d2: d1 f7       brne .-12     ; 0x8c8 <IrqWdg+0x6>

W tym przypadku pętle for i do while wygenerowały kod o tej samej długości. Pętla do while jest przydatna, gdy chcemy, aby wykonała się co najmniej raz, natomiast while może nie wykonać się nigdy (warunek jest sprawdzany przed realizacją pętli). Różnica pomiędzy while a do while polega na wykonaniu na początku skoku (kolor czerwony) do procedury sprawdzania warunku. Operacje na porcie znajdują się na żółtym tle.

Pętla nieskończona

W programach dla mikrokontrolerów bardzo często używamy pętli nieskończonych, aby CPU kręcił się w pętli również po zakończeniu realizacji zadania, ponieważ zwykle nie mamy do dyspozycji systemu operacyjnego, który zadba o stabilność systemu po zakończeniu pracy aplikacji.

Zwykle są stosowane trzy rodzaje pętli nieskończonych – for(;;), while (1) oraz do…while(0). To, która pętla jest używana, zwykle zależy po prostu od stylu programowania. A która pętla nieskończona jest wykonywana szybciej? Przyjrzyjmy się ich rozwinięciom w asemblerze.

for( ;; )
{
    PORTE ^= 1;
     8c4: 91 e0       ldi   r25, 0x01 ; 1
     8c6: 8e b1       in    r24, 0x0e ; 14
     8c8: 89 27       eor   r24, r25
     8ca: 8e b9       out   0x0e, r24 ; 14
     8cc: fc cf       rjmp  .-8         ; 0x8c6 <IrqWdg+0x4>

while( true )
{
    PORTE ^= 1;
     8c4: 91 e0       ldi   r25, 0x01 ; 1
     8c6: 8e b1       in    r24, 0x0e ; 14
     8c8: 89 27       eor   r24, r25
     8ca: 8e b9       out   0x0e,r24 ; 14
     8cc: fc cf       rjmp  .-8         ; 0x8c6 <IrqWdg+0x4>

do
{
     PORTA ^= 1;
     8c4: 91 e0       ldi   r25, 0x01 ; 1
     8c6: 82 b1       in    r24, 0x02 ; 2
     8c8: 89 27       eor   r24, r25
     8ca: 82 b9       out   0x02, r24 ; 2
     8cc: fc cf       rjmp  .-8       ; 0x8c6 <IrqWdg+0x4>

Jak łatwo zauważyć, we wszystkich trzech sytuacjach kod wygenerowany przez kompilator wygląda tak samo.

Przesunięcia

Jaki program w języku asemblera wygeneruje kompilator GCC na podstawie następującej sekwencji poleceń?

Static nsigned char w1, w2, w3, w4;
long w=0x11223344;
w1 = w;
w2 = w >> 8;
w3 = w >> 16;
w4 = w >> 24;

Czy zostaną użyte rozkazy przesunięć, które wszak znajdują się na liście poleceń realizowanych przez CPU mikrokontrolera AVR? Przekonajmy się.

w1 = w;
     8c6: 84 e4         ldi   r24, 0x44 ; 68
     8c8: 80 93 1f 03   sts   0x031F, r24

w2 = w >> 8;
     8cc: 83 e3         ldi   r24, 0x33 ; 51
     8ce: 80 93 36 03   sts   0x0336, r24

w3 = w >> 16;
     8d2: 82 e2         ldi   r24, 0x22 ; 34
     8d4: 80 93 1d 03   sts   0x031D, r24

w4 = w >> 24;
     8d8: 81 e1         ldi   r24, 0x11 ; 17
     8da: 80 93 38 03   sts   0x0338, r24

Generowanie przebiegu prostokątnego

Generując przebieg prostokątny na wyjściu mikrokontrolera, możemy skorzystać między innymi z następujących sekwencji poleceń:

PORTx ^= _BV(Px);
PORTx ^= _BV(Px);

lub

PORTx |= _BV(Px);
PORTx &= ~_BV(Px);

Który z nich pozwoli na wygenerowanie przebiegu z większą częstotliwością? Przyjrzyjmy się wynikowi pracy kompilatora GCC w asemblerze.

while( true )
{
    PORTA ^= _BV(PA2);
    PORTA ^= _BV(PA2);
}

     8c6: 91 e0       ldi   r25, 0x01 ; 1
     8c8: 82 b1       in    r24, 0x02 ; 2
     8ca: 89 27       eor   r24, r25
     8cc: 82 b9       out   0x02, r24 ; 2
     8ce: fc cf       rjmp  .-8       ; 0x8c8 <poligon+0x2>

while( true )
{
    PORTA |= _BV(PA2);
    PORTA &= ~_BV(PA2);
}

     8c6: 12 9a       sbi   0x02, 2 ; 2
     8c8: 12 98       cbi   0x02, 2 ; 2
     8ca: fd cf       rjmp  .-6     ; 0x8c6 <poligon>

A tak z ciekawości, jak skompiluje się poniższy program?

PORTA = 0;
while( false )
{
    PORTG |= _BV(PA2);
    PORTG &= ~_BV(PA2);
}
PORTA = 255;

Oto wynik pracy kompilatora w języku asembler.

PORTA = 0;
     8c6: 12 b8       out   0x02, r1 ; 2

A oto kolejny przykład:

{
    //PORTA ^=1;
    PORTG |= _BV(PA2);
    PORTG &= ~_BV(PA2);
}

PORTA = 255;
     8c8: 8f ef       ldi   r24, 0xFF ; 255
     8ca: 82 b9       out   0x02, r24 ; 2
}

Czegoś jakby brakuje – fragmentu zaznaczonego na czerwono. Dlaczego? Ponieważ warunek nigdy nie będzie wykonany. Ponadto, może zdziwić wynik kompilacji PORTA = 0; do postaci out 0x02, r1, bez wcześniejszego załadowania R1 wartością „0”. Wynika to z faktu, że w R1 jest przechowywana wartość 0 (w sekcji .init2 rejestr ten jest zerowany rozkazem eor r1,r1). Jeśli funkcja zmienia stan tego rejestru (np. w wyniku wykonania rozkazu mul), musi go wyzerować najpóźniej przed wyjściem z funkcji. Z tego powodu (możliwość zmiany zawartości r1 przez funkcję) w przerwaniu ten rejestr należy zachować na stosie i wyzerować, bo nie ma gwarancji, że będzie miał wartość 0. Przy wyjściu z przerwania r1 należy przywrócić.

Sławomir Skrzyński, EP

Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
maj 2017
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik lipiec 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio lipiec - sierpień 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje lipiec 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna lipiec 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich sierpień 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów