Płytka bazowa dla Raspberry Pi Pico

Płytka bazowa dla Raspberry Pi Pico
Pobierz PDF Download icon

Rodzina Raspberry doczekała się płytki z własnym mikroprocesorem RP2040 wyposażonym w dwa rdzenie Cortex M0+ uzupełnione bogatymi peryferiami. Zaprezentowana płytka ułatwia szybkie połączenie Pi Pico z popularnymi czujnikami i różnymi elementami wykonawczymi.

Podstawowe parametry:
 • umożliwia bezpośrednie podłączenie czujników i elementów wykonawczych w standardzie Grove zgodnych z napięciem 3,3 V,
 • zawiera zewnętrzne źródło napięcia odniesienia 3 V typu LM4040, umożliwiające zwiększenie dokładności przetwarzania wbudowanego przetwornika ADC,
 • pozwala na zasilanie płytki Pico napięciem stałym z zakresu 6…30 V.

Płytka Pi Pico wykonana jest w formie modułu z podstawowymi wyprowadzeniami na dwóch rzędach 20-pinowych szpilek o rozstawie 700 milsów. Funkcje poszczególnych wyprowadzeń modułu zostały pokazane na rysunku 1. Dzięki rastrowi 100 milsów, bez udziwnień znanych z Arduino, możliwe jest bezpośrednie zastosowanie Pico m.in. w płytkach stykowych. Jednak znacznie wygodniej jest użyć płytki bazowej, która oprócz powielenia wszystkich sygnałów Pico, umożliwia bezpośrednie podłączenie czujników i elementów wykonawczych w standardzie Grove zgodnych z napięciem 3,3 V. Dodatkowo na płytce znajduje się zasilacz o szerokim zakresie napięć wejściowych, umożliwiający zasilanie Pico napięciem stałym z zakresu 6...30 V.

Rysunek 1. Funkcje poszczególnych wyprowadzeń płytki Pi Pico

Budowa i działanie

Schemat płytki bazowej został pokazany na rysunku 2. Zasilanie może pochodzić z wbudowanego w płytkę Pico złącza USB lub może zostać podłączone poprzez złącze śrubowe VM (dopuszczalny zakres napięcia wynosi 6...30 V). Transil DZ1 zabezpiecza układ LTC3630 przed odwrotnym podłączeniem i przepięciami z linii zasilania. Napięcie wyjściowe przetwornicy U2 ustalone jest na 5 V, a obciążalność wynosi ok. 200 mA.

Na złącza szpilkowe IO1 i IO2 wyprowadzone są wszystkie sygnały z płytki Pico, złącze PS dubluje zasilania VBUS (bezpośrednio z gniazda USB), VSYS (z wbudowanych przetwornic). Dioda D1 STPS2L40 oraz D1 MBR120 z płytki Pico umożliwiają zasilanie niezależnie od źródła VM/USB, bez dodatkowych przełączników. Jeżeli używamy tylko i wyłącznie zasilania z USB, możliwe jest zwarcie wewnętrznej diody MBR120 poprzez założenie zwory na wyprowadzenia VBUS/VSYS złącza PS, co podniesie nieco sprawność układu zasilania Pico. Dopuszczalne jest także zasilanie bateryjne (1,8...5,5 V) po doprowadzeniu napięcia baterii do wyprowadzeń VSYS/GND złącza PS.

Rysunek 2. Schemat płytki bazowej

Do złączy czujników typu Grove doprowadzone są wszystkie sygnały GPIO pogrupowane parami wraz z zasilaniem V33 z wbudowanej w Pico przetwornicy. Przycisk RESET podłączony do wyprowadzenia RUN umożliwia restart mikroprocesora RP2040. Układ uzupełnia filtr zasilania V33A dla części analogowej na elementach C3, C4, FB oraz zewnętrzne źródło napięcia odniesienia 3 V typu LM4040 (U1), umożliwiające zwiększenie dokładności przetwarzania wbudowanego przetwornika ADC. Aby wykorzystać napięcie odniesienia z U1, należy połączyć zworą sygnały AREF złączy IO2 i AREF.

Montaż i uruchomienie

Moduł zmontowany jest na niewielkiej dwustronnej płytce drukowanej, której schemat wraz z rozmieszczeniem elementów został pokazany na rysunku 3. Montaż nie jest skomplikowany i nie wymaga szczegółowego opisu, a gotowa płytka wymaga tylko sprawdzenia poprawności napięć. Po podłączeniu źródła zasilania należy sprawdzić obecność napięcia 5 V z przetwornicy U2 na kondensatorze CE2. Po włożeniu modułu Pico do gniazda M1 należy sprawdzić napięcia zasilające czujniki, które powinno wynosić 3,3 V, ±5%.

Rysunek 3. Schemat płytki PCB wraz z rozmieszczeniem elementów

Podczas montażu warto wyróżnić grupy sygnałów zasilania, wejść analogowych, cyfrowych oraz transmisji różnokolorowymi listwami kołkowymi. Ułatwia to szybkie i bezbłędne połączenia ze współpracującymi układami. Zamiennie ze złączami typu 110990030, zgodnymi ze standardem Grove, mogą być stosowane złącza JST PH 2.00 mm.

Adam Tatuś
adam.tatus@ep.com.pl

Wykaz elementów:
Rezystory:
 • R5: 180 kΩ SMD0603 Razystor 1%
Kondensatory:
 • C1, C2, C5…C7: 0,1 µF/50 V SMD0603
 • C3, C4: 1 µF/25 V SMD0603
 • C8: 2,2 µF/100 V SMD1210
 • C9: 10 µF/10 V SMD0805
 • CE1: 100 µF/50 V elektrolityczny low ESR SMD
 • CE2, CE3: 100 µF/10 V tantalowy SMC
Półprzewodniki:
 • D1: STPS2L40U dioda Schottky'ego SMB
 • DZ1: SM6T39A transil SMB
 • U1: LM4040BIM3-3.0 (SOT-23)
 • U2: LTC3630EMSE (MSOP16)
Inne:
 • L1: 33 µH/0,9 A dławik SMD DE0704-33
 • FB: dławik SMD0603 BLM18PG121SH1D
 • AREF: listwa SIP1 2,54 mm
 • A01, A12, D22, D23, D45, D67, D89, D1011, D1213, D1415, D1617, D1819, I2C, UART: złącze Grove proste
 • IO1, IO2: listwa SIP20 2,54 mm męska
 • M1: listwa SIP20 2,54 mm żeńska
 • PS: listwa SIP3 2,54 mm
 • RESET: rzycisk smd B3U-1000P
 • VM: złącze śrubowe DG381-3.5-2
Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
maj 2021
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon
Materiały dodatkowe

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik maj 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio maj - czerwiec 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje kwiecień 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna maj 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich maj 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów