Liniowy sterownik LED 3 W

Liniowy sterownik LED 3 W

Zaprezentowany sterownik pozwala na zasilanie łańcucha lub pojedynczej białej diody LED o mocy do 3 W (12 V/400 mA). Oprócz stabilizacji i regulacji prądu umożliwia płynne załączanie i wyłączanie diody, a cała aplikacja zawiera zaledwie kilka elementów.

Podstawowe parametry:
 • zasilanie łańcucha lub pojedynczej białej diody LED o mocy do 3 W,
 • umożliwia płynne załączanie i wyłączanie LED,
 • umożliwia regulację jasności świecenia LED,
 • napięcie zasilania 12 V (ale możliwy zakres wynosi 6…45 V).

Sterownik został zbudowany na bazie układu IS32LT3120 firmy ISSI, którego schemat wewnętrzny został pokazany na rysunku 1. Układ zawiera programowane źródło prądowe z regulacją.

Rysunek 1. Schemat wewnętrzny układu IS32LT3120

Wartość prądu ustawiana jest zewnętrznym rezystorem a blok płynnego załączania i wyłączania LED współpracuje z przyciskiem chwilowym. Układ IS32LT3120 zawiera dwa identyczne bloki mogące dostarczyć do 200 mA lub po połączeniu równoległym do 400 mA. Napięcie zasilania układu powinno mieścić się w zakresie 6...45 V.

Budowa i działanie

Schemat ideowy układu został pokazany na rysunku 2. W modelu oba kanały układu U1 połączone są równolegle, co umożliwia dostarczenie prądu o wartości do 400 mA. Układ zaprojektowany jest do napięcia zasilania 12 V i typowej diody LED 3 W. Po przeliczeniu mocy strat możliwe jest dopasowanie do posiadanej diody lub łańcucha w szerokim zakresie zasilania.

Rysunek 2. Schemat ideowy sterownika

W modelu źródła prądowe OUT1 i OUT2 połączone są równolegle. Potencjometrem RV regulowana jest jasność diody LED, poprzez zmianę prądu wyjściowego. Prąd określa wartość rezystora podłączonego do wyprowadzenia ISET, który określony jest wzorem I=2000/(RV+R1) i powinien zawierać się w zakresie 10...100 kΩ.

Przycisk SW służy do załączenia lub wyłączenia LED, wejścia aktywujące kanały EN1 i EN2 połączone są razem dla jednoczesnego sterowania obu źródeł prądowych. Wbudowany filtr eliminuje skutki ewentualnego drgania styków. Rezystor R1 określa czas rozjaśniania i ściemniania diody, czas wynosi t=R1·2,5 µS dla R1 z zakresu 100...600 kΩ.

Układ zasilany jest poprzez złącze PWR, dioda podłączona jest do złącza LED. Złącze CTRL umożliwia podłączenie zewnętrznego przełącznika i potencjometru, w tym przypadku nie montujemy ich na płytce.

Montaż i uruchomienie

Układ zmontowany jest na niewielkiej dwustronnej płytce drukowanej. Jej schemat został pokazany na rysunku 3. Montaż nie wymaga opisu, należy tylko poprawnie przylutować pad termiczny U1.

Rysunek 3. Schemat płytki PCB wraz z rozmieszczeniem elementów

Pierwsze uruchomienie warto wykonać zasilając układ z zasilacza laboratoryjnego z ograniczeniem prądu. Po podłączeniu LED, należy sprawdzić działanie przycisku i wartości prądu LED przy zmianie RV.

Adam Tatuś
adam.tatus@ep.com.pl

Wykaz elementów:
Rezystory:
 • R1: 220 kΩ SMD1206 1%
 • R2: 10 kΩ SMD1206 1%
 • RV: 100 kΩ potencjometr montażowy
Kondensatory:
 • C1: 0,1 µF SMD1206
 • CE1 47 µF/35 V
Półprzewodniki:
 • U1: IS31LT3120-GRLA (SO8TP)
Inne:
 • CTRL: złącze PH 3 pin 2 mm (opcjonalnie)
 • LED, PWR: złącze śrubowe DG 3,5 mm 2 pin
 • SW: przycisk chwilowy 6×4,5 mm
Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
kwiecień 2021
DO POBRANIA
Materiały dodatkowe

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik listopad 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio listopad - grudzień 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje listopad 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna listopad 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich listopad 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów