Minizasilacz do płytek stykowych

Minizasilacz do płytek stykowych
Pobierz PDF Download icon

Zasilacz został zbudowany na bazie układu PAM2306AYPxx firmy Diodes Inc., który integruje podwójny sterownik PWM dla przetwornicy obniżającej wraz z elementami wykonawczymi i zabezpieczającymi. Ułatwia to skonstruowanie zasilacza dwunapięciowego o parametrach ustalanych doborem wersji układu przy zachowaniu niewielkich rozmiarów aplikacji.

Podstawowe parametry:
 • zasilany z typowej ładowarki USB 5 V/1 A,
 • dostarcza dwóch niezależnych napięć o wartościach ustalonych typem zastosowanego układu,
 • napięcia wyjściowe z zakresu 1,2…3,3 V, przy obciążalności do 400 mA w każdym z kanałów,
 • miniaturowa konstrukcja.

Schemat wewnętrzny jednego z dwóch torów układu PAM2306AYPxx firmy Diodes Inc. został pokazany na rysunku 1.

Rysunek 1. Schemat wewnętrzny układu PAM2306AYPxx (za notą Diodes)

Jest to kompletna przetwornica obniżająca napięcie. Dodatkowo każdy z kanałów przetwornicy ma niezależne wejście aktywujące ENx, które oprócz załączenia przetwornicy może posłużyć do realizacji sekwencji pojawiania się napięć wyjściowych.

Budowa i działanie

Schemat zasilacza został pokazany na rysunku 2. Napięcie 5 V z ładowarki poprzez złącze USB typu micro doprowadzone jest do wejścia przetwornicy U1 typu PAM2306AYPKE o ustalonych napięciach wyjściowych na 3,3 V i 1,8 V (wersja KE). Napięcia wyjściowe oraz napięcie zasilania dostępne są na złączu PWR.

Rysunek 2. Schemat minizasilacza

Elementy R1 i C3 oraz R2 i C4 ustalają opóźnienie pojawiania się napięć wyjściowych. Próg załączenia ENx ustalony jest na 1,5 V, wyłączenia na 0,3 V. Wartości elementów modelu ustalają sekwencję pojawiania się napięć od najwyższego do najniższego (5 V, 3,3 V, 1,8 V). Kondensatory C1, C2, C5, C6 odsprzęgają zasilanie.

Montaż i uruchomienie

Układ zmontowany jest na niewielkiej dwustronnej płytce drukowanej, której schemat został pokazany na rysunku 3. Montaż nie wymaga opisu, należy tylko poprawnie przylutować pad termiczny U1.

Rysunek 3. Schemat płytki PCB z rozmieszczeniem elementów

Przetwornica nie wymaga uruchamiania, po podłączeniu do ładowarki należy tylko pod obciążeniem sprawdzić poprawność napięć wyjściowych. Jeżeli aplikacja wymaga innych napięć wyjściowych, należy zastosować odpowiedni podtyp układu PAM2306 zgodnie z tabelą 1.

Tabela 1. Kodowanie wartości napięć xx układu PAM2306AYPxx
K H G E C B A
3,3 V 2,8 V 2,5 V 1,8 V 1,5 V 1,2 V ADJ

Wartość napięcia wyjściowego dla każdego z wyjść kodowana jest na dwóch ostatnich pozycjach oznaczenia PAM2306AYPxx. Przykładowo dla napięć 1,5 V/1,2 V należy zastosować układ PAM2306AYPCB. Układ w wersji z napięciem wyjściowym ustawianym dzielnikiem rezystorowym PAM2306AYPAA nie jest zgodny z płytką i nie może być zastosowany.

Adam Tatuś, EP

Wykaz elementów:
Rezystory:
 • R1: 10 kΩ SMD0603 1%
 • R2: 22 kΩ SMD0603 1%
Kondensatory:
 • C1, C2, C5, C6: 22 µF/10 V SMD0805
 • C3, C4: 0,1 µF SMD0603
Półprzewodniki:
 • U1: PAM2306AYPKE (WFDN12L)
Inne:
 • FB1: dławik ferrytowy 600 R/100 mA SMD0805
 • L1, L2: 4,7 µH WE-MAPI4020 (WE 74438356047, ew. DJNR4018)
 • PWR: złącze SIP6, 2,54 mm
 • USB: gniazdo USB Micro SMD
Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
maj 2021
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon
Materiały dodatkowe

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik wrzesień 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio wrzesień - październik 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje wrzesień 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna wrzesień 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich wrzesień 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów