Przejściówka USB na 4×UART

Przejściówka USB na 4×UART
Pobierz PDF Download icon
Podczas uruchamiania urządzeń z komunikacją szeregową, jeden interfejs UART to zbyt mało, a używanie kilku konwerterów jest niezbyt wygodne. Ten projekt rozwiązuje problem.

Opisywany moduł wykorzystuje układ FTDI4232 będący konwerterem USB na cztery UART. Porty szeregowe pracują w standardzie napięciowym 3,3 V i tolerują 5 V, co wystarcza do większości zastosowań np. podczas współpracy z Xbee, Raspberry Pi, MSP430.

Rysunek 1. Schemat ideowy konwertera USB_4UART

Rysunek 2. Schemat montażowy konwertera USB_4UART

Schemat konwertera USB_4UART pokazano na rysunku 1. Przy jego projektowaniu szczególny nacisk położono na uzyskanie jak najmniejszych wymiarów, dlatego aplikacja FT4232 (U3) jest uproszczona do niezbędnego minimum. Aplikację uzupełniają stabilizator napięcia U1 (3,3 V), pamięć konfiguracji U2 oraz rejestr U4 odpowiedzialny za sygnalizowanie stanu transmisji każdego z portów UART. Dioda LD1 sygnalizuje obecność zasilania. Adapter jest zasilany z portu USB i nie wymaga oddzielnego zasilacza.

Konwerter zmontowano na niewielkiej, dwustronnej płytce drukowanej, której schemat montażowy pokazano na rysunku 2. Montaż jest typowy i nie wymaga opisu.

Rysunek 3. Prawidłowo zainstalowany moduł konwertera

Rysunek 4. Konfiguracja FTDI4232

Po poprawnym montażu i podłączeniu do komputera PC, w przypadku systemu Windows drivery instalowane są automatycznie (rysunek 3). Po prawidłowym zainstalowaniu należy skonfigurować układ FTDI4232 za pomocą oprogramowania FT_Prog (rysunek 4) ustawiając drivery portów szeregowych w trybie VCP (powinien być ustawiony domyślnie) zwiększając zakres pobieranego prądu z USB do 500 mA i wydajność I/O do 8 mA. Przykładowy szablon ustawień układu jest dołączony do dokumentacji (plik USB_4UART.xml).

Adam Tatuś, EP

Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
marzec 2015
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon
Materiały dodatkowe

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik wrzesień 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio wrzesień - październik 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje wrzesień 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna wrzesień 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich wrzesień 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów