Generator dźwiękowy "Dub Siren"

Generator dźwiękowy "Dub Siren"
Pobierz PDF Download icon
Polecany dla DJów tworzących muzykę elektroniczną w różnych gatunkach jako uzupełnienie dźwiękowe w nagraniach lub na scenie muzycznej.

Rysunek 1. Schemat ideowy generatora efektów dźwiękowych

Schemat elektryczny (rysunek 1) składa się z trzech bloków. Pierwszy blok jest zbudowany na układzie czasowym NE555, który pełni rolę generatora wolnych przebiegów. Za prędkość "rotacji" są odpowiedzialne potencjometr VR1 i kondensator C1 oraz potencjometr logarytmiczny VR3 i kondensator C2. Potencjometr VR3 przy maksymalnej rezystancji powoduje wzrost szybkości rotacji.

Prędkość rotacji mieści się w zakresie od 20...75 Hz. Ta wartość jest przybliżona i wynika z tolerancji kondensatorów. Czas szybkości rotacji zostaje zmniejszony, gdy skręcimy potencjometr VR3, aby jego rezystancja zmalała do zera, wówczas otrzymamy prędkość rotacji w zakresie 0,02...3 Hz.

Głębię sygnału z generatora LFO sterujemy za pomocą potencjometru VR2, który jest dołączony do wtórnika napięciowego zbudowanego na wzmacniaczu operacyjnym US2 zastosowanego w celu dopasowania rezystancji potencjometru do oscylatora zbudowanego na US3.

Rysunek 2. Schemat montażowy generatora efektów dźwiękowych

Częstotliwość oscylatora zbudowanego z US3 mieści się w zakresie 110...2150 Hz. Wraz z dołączeniem kondensatora C5 do zsumowanych pojemności C3 i C4, zakres częstotliwości wynosi 30...300 Hz. Regulacja zakresu częstotliwości jest wspomagana potencjometrem VR5. Dodatkowo, szeregowo z tym potencjometrem włączono przełącznik dźwigienkowy SW2, którym możemy odłączać potencjometr VR5 i kondensator C5.

Na wyjściu US3 został dodany SW4 przełącznik dwuobwodowy dźwigienkowy, do którego zewnętrznych pinów połączonych "na krzyż" przylutowano diodę, a dwa piny środkowe dołączono do wejścia sterowania napięciowego (nóżka 5) i wyjścia układu NE555 (nóżka 3).

Dodanie diody LED w pętli sprzężenia powoduje sumowanie się napięć, gdy tylko zostanie przekroczony próg napięcia przewodzenia diody. Taka kombinacja powoduje skokowy zakres napięcia modulacji, co pozwala na uzyskanie oryginalnego, "zwariowanego" brzmienie naszej "dub siren". Dodatkowo, za rezystorem R6 jest włączony przełącznik SW5, którym wybieramy rodzaj dźwięku syreny.

Układ jest wyposażony w tzw. stop. Steruje się go za pomocą przycisku SW1, którego przytrzymanie wyłącza oba generatory, a puszczenie włącza.

Schemat montażowy pokazano na rysunku 2. Montaż jest typowy i nie wymaga omawiania. Generator jest zabezpieczony przed odwrotną polaryzacją zasilania za pomocą diody 1N4007. Powinien być zasilany z zasilacza stabilizowanego 9 VDC. Nie wymaga regulacji i działa od razu po zmontowaniu i włączeniu zasilania.

Piotr Łuciuk

Artykuł ukazał się w
Listopad 2014
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon
Materiały dodatkowe

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik maj 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio maj - czerwiec 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje kwiecień 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna maj 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich maj 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów