Magnetyczny czujnik prędkości i kierunku - VM821Q1 Quadrature Sensor

Magnetyczny czujnik prędkości i kierunku - VM821Q1 Quadrature Sensor

Układ scalony VM821Q1 do miniaturowy czujnik magnetyczny przeznaczony do współpracy z pierścieniem magnetycznym. Dzięki unikalnej konstrukcji ten jeden element pozwala na pomiar prędkości obrotowej, która jest proporcjonalna do częstotliwości impulsów na wyjściu, oraz pozwala określić kierunek obrotu, który jest zakodowany w przesunięciu faz sygnałów wyjściowych.

Czujnik Honeywell typu VM821Q1 został wyposażony w mostek AMR (Anisotropic Magnetoresistive) pozwalający uzyskać wyższą czułość i działa z większą szczeliną powietrzną niż typowe czujniki Halla.

Fotografia 1. Wygląd czujnika Honeywell typu VM821Q1

To pozwala na większą elastyczność projektowania i większe tolerancje montażowe. Czujnik został tak zoptymalizowany, że na sygnał wyjściowy nie ma wpływu „bicie” czy wibracje elementów mechanicznych lub nagłe zmiany szczeliny powietrznej. Jest niewrażliwy na wielkość bieguna magnesu i nie wymaga parowania czujnika z magnesem pierścieniowym. Działa w szerokim zakresie prędkości, temperatur i szczelin powietrznych. Typowa aplikacja układu i przebiegi wyjściowe zostały pokazane na rysunku 1.

Rysunek 1. Typowa aplikacja układu i przebiegi wyjściowe

Dokumentacja układu

Strona dystrybutora

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik styczeń 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio styczeń - luty 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje grudzień 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna styczeń 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich styczeń 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów