Czujnik spektrum światła widzialnego

Czujnik spektrum światła widzialnego

Sensor AS7262 umożliwia wyznaczenie spectrum światła widzialnego na podstawie pomiaru 6 podzakresów – barw. Pozwala zmierzyć i scharakteryzować źródło światła lub zbadać, jak dany materiał pochłania lub odbija światło o określonych długościach fali. Dostępny jest w postaci gotowego modułu z niezbędnymi elementami i interfejsem I2C.

Moduł z czujnikiem spektrum AS7262 działa w zakresie światła widzialnego: 450...650 nm. Pomiary wykonywane są dla 6 barw o długości fali świetlnej: 450, 500, 550, 570, 600 i 650 nm (rysunek 1).

Rysunek 1. Podzakresy widma światła widzialnego mierzone przez czujnik

Dodatkowo wyposażony został w dwie diody LED, które odpowiadają za oświetlenie badanej powierzchni. Dokumentacja wraz z biblioteką i przykładami w języku Python dostępna jest w repozytorium GitHub.

Rysunek 2. Podstawowa aplikacja czujnika

Czujnik wymaga dołączenia pamięci SPI Flash, zawierającej oprogramowanie firmware (rysunek 2), która jest już u mieszczona na płytce modułu. Komunikacja odbywa się poprzez interfejs I2C, adres modułu to 0x49. Wymaga zasilania w zakresie 3...6 V i ma wymiary: 19×21×4 mm.


Strona producenta układu

Biblioteka i przykłady oprogramowania

Strona dystrybutora

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik wrzesień 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio wrzesień - październik 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje wrzesień 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna wrzesień 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich wrzesień 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów