Jak zapobiegać lukom w zabezpieczeniach swoich urządzeń?

Jak zapobiegać lukom w zabezpieczeniach swoich urządzeń?

Liczba ataków na urządzenia IoT rośnie, a deweloperzy muszą zachować szczególną czujność podczas tworzenia produktu i planowania jego całego cyklu życia. Wszystko po to, aby upewnić się, że urządzenia mają taki poziom zabezpieczeń, który pozwoli chronić prywatność i wrażliwe dane użytkowników końcowych.

Zagrożenia bezpieczeństwa urządzeń IoT

Szyfrowanie danych oraz zabezpieczenie przed oprogramowaniem ransomware to dwa sposoby na bezpośrednią ochronę urządzeń IoT.

Szyfrowanie przesyłanych danych

Warto zwrócić szczególną uwagę na szyfrowanie danych po to, aby cyberprzestępcy nie byli w stanie sklonować urządzenia i dokonać ataku typu man-in-the-middle, którego efektem jest możliwość uzyskania dostępu do wrażliwych danych użytkownika. Dodatkową ochronę należy zapewnić także kluczowi, za pomocą którego wykonywane jest szyfrowanie – w tym celu należy wykorzystać mechanizm bezpiecznego przechowywania.

Użytkownicy mogą także wykorzystywać sieci VPN do szyfrowania przesyłanych przez siebie danych, zachowania większej prywatności i zmiany adresu IP. Istnieje wiele narzędzi typu „moje IP”, które pozwala na bieżąco kontrolować swój aktualny adres IP i dzięki temu uniknąć przypisania do urządzenia wyłącznie jednego, stałego IP, które może zostać łatwo namierzone przez hakerów.

Zabezpieczenie przed oprogramowaniem ransomware

Trudno jest zabezpieczyć się przed plagą oprogramowania ransomware, a połączone ze sobą przez WiFi lub Ethernet urządzenia IoT pozwalają uzyskać dostęp do jeszcze większej ilości danych. Podczas ataku ransomware dane zostają zaszyfrowane kluczem atakującego, a ofiara musi zapłacić za to, aby uzyskać taki klucz i odzyskać swoje dane. Jedną z konsekwencji takiego ataku jest np. wyciek danych lub uszczerbek na reputacji firmy, która stała się ofiarą.

Niektóre z najczęściej stosowanych sposobów na zabezpieczenie się przed ransomware jest tworzenie kopii zapasowych kluczowych danych firmy, które następnie są przechowywane w różnych lokalizacjach, stosowanie uwierzytelniania wielopoziomowego, wdrażania planu reagowania na incydenty i zapobieganie rozprzestrzenianiu się ataku oprogramowania ransomware na wiele systemów?

Bezpieczeństwo podczas uruchamiania urządzenia

Warto zachować szczególną uwagę w momencie uruchamiania urządzenia, podczas którego pełną kontrolę nad systemem mają programy ładujące. Jeśli pamięć masowa, w której są przechowywane, nie będzie odpowiednio zabezpieczona, hakerzy mogą wykorzystać tę słabość i wykorzystać exploity, na przykład do wykradania poufnych danych użytkowników lub zainstalowania złośliwego oprogramowania na ich urządzeniach. System powinien więc uniemożliwić uruchamianie nieautoryzowanych obrazów, a łańcuch zaufania powinien obejmować cały system po to, aby upewnić się, że nie występują niechronione obszary narażone na atak.

Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) to publiczny słownik zagrożeń i luk w zabezpieczeniach zarejestrowanych w systemie. Warto mieć świadomość typowych luk, które mogą narazić urządzenia IoT na ryzyko. Według danych dotyczących luk w zabezpieczeniach opublikowanych w serwisie Statista, tylko w 2022 r. użytkownicy odkryli ponad 25 tysięcy nowych powszechnych luk w zabezpieczeniach i narażeniach na zagrożenia (CVE) w zakresie bezpieczeństwa IT. To najwyższa odnotowana dotąd liczba zagrożeń wykryta w jednym roku. W pierwszym kwartale 2023 r. odkryto już ponad 7 tysięcy zagrożeń. Bez wątpienia CVE są jednym z najważniejszych źródeł informacji na temat potencjalnych słabych stron produktu IoT. Na tej podstawie można szybko zidentyfikować lukę, ocenić ją i naprawić.

Usuwanie luk w zabezpieczeniach oprogramowania IoT

Już na wstępnym etapie rozwoju oprogramowania można wytypować pewne błędy, które mogą wprowadzić luki w zabezpieczeniach. Typowanie takich błędów może odbywać się za pomocą różnych metod testowania (analizy kodu, testy penetracyjne). Dużo łatwiej jest kontrolować prosty i czysty kod niż wielkie bazy, pełne kodów ładujących się „na wszelki wypadek”. Warto przygotować plan lub harmonogram naprawczy, który pomoże podjąć zaplanowane działania i pomoże reagować na luki w zabezpieczeniach, np. w regularnej publikacji poprawek do wdrożonych produktów.

Aktualizacja produktu

Jeśli urządzenie IoT będzie już w użyciu, a na jaw wyjdą luki w zabezpieczeniach, konieczne będzie wdrożenie odpowiedniej aktualizacji produktu, najlepiej w formie długofalowej strategii, obejmującej kilka lat użytkowania produktu. Proces wdrażania aktualizacji bezprzewodowych (OTA) powinien być przystosowany do obsługi kilkudziesięciu tysięcy urządzeń IoT, które obecnie są wdrażane na dużą skalę. Warto pamiętać, że niektóre z nich mogą pracować zdalnie, z ograniczoną łącznością.

Zmniejszenie prawdopodobieństwa zakłóceń i przestojów

Urządzenia IoT powinny działać w gwarantowanym umową okresie dostępności. Im większy jest ekosystem, który wspiera działania połączonych ze sobą urządzeń, tym większe ryzyko awarii któregoś z komponentów. Jest wiele części, które wymagają zarządzania, a które są związane z łącznością między Internetem a produktem (aplikacje, usługi internetowe itp.).

Niedostępność systemów może mieć poważny wpływ na bezpieczeństwo, dlatego zadaniem deweloperów jest zmniejszenie prawdopodobieństwa zakłóceń i przestojów w działaniu urządzeń. W tym celu warto przeanalizować wdrożenie procedur umożliwiających zdalne rozwiązywanie problemów z urządzeniem, testowanie różnych scenariuszy i zastosowanie listy kontrolnej. Do kwestii, które może zawierać lista kontrolna, warto zaliczyć posiadanie kopii zapasowych i wcześniejsze testy przywracania z nich danych, wprowadzenie planu ciągłości biznesowej, ewentualną skalowalność ekosystemu w razie zwiększonych obciążeń lub testowanie metod przełączania awaryjnego.

Audyt zabezpieczeń

Jednym z ostatnich kroków jest przeprowadzenie skrupulatnej oceny ryzyka wystąpienia zagrożeń na urządzeniach IoT. W tym celu należy ocenić stan zabezpieczeń pod kątem błędów wdrożeniowych, konfiguracji i ewentualnych luk w zabezpieczeniach. Do sprawdzenia jest także kontrola dostępu i łączności, bezpieczeństwo sieci czy zarządzanie kluczami szyfrowania. Podczas tego procesu coraz ważniejsze stają się takie kroki, jak tworzenie spisu materiałów typu open source, których komponenty są wszechobecne w urządzeniach IoT.

Podsumowanie: dbanie o ochronę urządzeń IoT

Cyberprzestępcy są w stanie skutecznie zagospodarować każdą lukę w zabezpieczeniach. Ryzyko dla jednej ze stron daje możliwości drugiej stronie. Urządzenia IoT dają użytkownikom wiele możliwości, dlatego warto skupić się na reagowaniu na nowe zagrożenia i wdrażać nowe sposoby na radzenie sobie z nimi. Praktycznie każdy produkt IoT można zdalnie aktualizować o nowe funkcje, poprawki i zabezpieczenia, a to z kolei pomoże zadbać o niezawodność urządzeń oraz spokój ducha i lojalność klientów.

we współpracy z PRConsultancy

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik luty 2024

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio marzec - kwiecień 2024

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka, Podzespoły, Aplikacje luty 2024

Automatyka, Podzespoły, Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna luty 2024

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich marzec 2024

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów