Roboty potrzebują ludzi

Roboty potrzebują ludzi

Jak wynika z raportu Manpower Group zatytułowanego "Humans Wanted: Robots Need You", postępująca automatyzacja doprowadzi do zwiększenia zatrudnienia. Manpower twierdzi, że 87% z 19 tys. pracodawców ankietowanych w 44 krajach planowało zwiększenie liczebności siły roboczej w wyniku automatyzacji. Tylko 9% pracodawców było zdania, że automatyzacja może prowadzić do redukcji miejsc pracy.

W ciągu najbliższych dwóch lat 41% ankietowanych firm zautomatyzuje część zadań produkcyjnych, a 24% spośród nich stworzy nowe miejsca pracy. To o sześć punktów procentowych więcej niż w grupie firm, które nie planują automatyzować procesów.

W raporcie Manpower stwierdzono duże zapotrzebowanie na umiejętności informatyczne - 16% firm oczekuje zwiększenia zatrudnienia w działach IT, to pięć razy więcej niż tych, które w tym zakresie spodziewają się spadku. Badanie ankietowe wykazało, że 84% pracodawców zamierza do roku 2020 szkolić pracowników w zakresie nowych umiejętności; w 2011 roku podobne plany miało 21% pracodawców.

Ponadto wzrost zatrudnienia przewidywany jest wszędzie tam, gdzie wymagane są typowo ludzkie umiejętności, jak przywództwo, komunikacja, prowadzenie negocjacji czy możliwości adaptacyjne.

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik luty 2024

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio marzec - kwiecień 2024

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka, Podzespoły, Aplikacje luty 2024

Automatyka, Podzespoły, Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna luty 2024

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich marzec 2024

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów