Mimo sprzeciwów USA, Huawei dostarczy sprzęt 5G dla Wielkiej Brytanii

Mimo sprzeciwów USA, Huawei dostarczy sprzęt 5G dla Wielkiej Brytanii

Rząd Wielkiej Brytanii sprecyzował rolę dostawców wysokiego ryzyka, biorąc w szczególności pod uwagę Huaweia realizującego budowę infrastruktury sieci 5G. Pomimo nacisku ze strony rządu Stanów Zjednoczonych, który wpisał chińskiego giganta na czarną listę dostawców, członek departamentu brytyjskiego - Sally Morgan, zezwoliła na to, aby Huawei mógł dostarczyć do 35% sprzętu dla krajowych operatorów sieci 5G.

Zarządzenie ws. dostawców wysokiego ryzyka zostało obarczone zastrzeżeniami, które wykluczają ich z realizacji budowy infrastruktury krajowej o wysokim stopniu bezpieczeństwa. Podjęta decyzja jest kompromisem między zobowiązaniem rządu do poprawy łączności w Wielkiej Brytanii a obawami dotyczącymi bezpieczeństwa wokół Huaweia, które w szczególności dotyczą ryzyka wycieku do chińskiego rządu wrażliwych danych.

Rząd Wielkiej Brytanii zapewnił, że priorytetem podjętej decyzji będzie bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo sojuszu Five Eyes, a także nie powinno to wpłynąć na zdolność kraju w przekazywaniu poufnych danych wywiadowczych.

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego (GCHQ - Government Communications HeadQuarters) przeprowadziło analizę pod kątem technicznym i bezpieczeństwa rozwiązań chińskiego dostawcy. W wyniku tego na Huaweia zostały nałożone ograniczenia związane z budową sieci dostępu radiowego (RANs - Radio Access Networks). Rząd ma nadzieje, że obniży to stopień ryzyka związanego z bezpieczeństwem.

Ponadto Sally Morgan przedstawiła zestaw czynników, na podstawie których rząd oceni dostawców w celu ustalenia stopnia ryzyka.

Brane pod uwagę czynniki to:
- strategiczna pozycja lub znaczenie dostawcy w brytyjskiej sieci;
- skala działania dostawcy w innych sieciach telekomunikacyjnych, zwłaszcza jeśli jest on nowy na brytyjskim rynku;
- poziom niezawodności rozwiązań dostawcy pod względem technicznym i ciągłości dostaw do brytyjskich operatorów;
- wewnętrzne regulacje bezpieczeństwa dostawcy i ryzyko podejmowania przez niego działań sprzecznych z prawem brytyjskim.

źródło: Electronics Weekly

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik wrzesień 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio wrzesień - październik 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje wrzesień 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna wrzesień 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich wrzesień 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów