Systemy dla Internetu Rzeczy (13). Zestaw CC26x2R1 LaunchPad

Systemy dla Internetu Rzeczy (13). Zestaw CC26x2R1 LaunchPad
Pobierz PDF Download icon
Postęp w dziedzinie układów komunikacji bezprzewodowej jest bardzo szybki. Dotyczy to także rodziny procesorów komunikacyjnych rodziny CC13xx/CC26xx firmy Texas Instruments. Obecnie pojawiły się pierwsze układy z serii CC26x2. Nie jest dostępna dokumentacja nowego układu CC2652R1F ale pojawił się już zestaw startowy SimpleLink CC26x2 wireless MCU LaunchPad Development Kit (LAUNCHXL-CC26X2R1) z tym układem. Już teraz uzyskaliśmy moduły serii przedprodukcyjnej i możemy zaprezentować rezultaty pierwszych testów.

Autor dziękuje panu Marcinowi Paszkiewiczowi, szefowi polskiego oddziału firmy Texas Instruments, za udostępnienie modułów sprzętowych CC26X2R1 LaunchPad.

---

Wielordzeniowy procesor CC2652R1F typu SOC (System on Chip) rodziny CC26xx o firmy Texas Instruments jest przeznaczony dla komunikacji bezprzewodowej w pasmie ISM 2,4 GHz. Należy on do platformy SimpleLink MCU Platform [1]. Platforma integruje układy scalone, moduły uruchomieniowe, środowisko programowe Code Composer Studio (CCS), pakiety programowe Software Development Kit (SDK), pakiety przykładowych projektów programowych (witryna TIREX), oraz warsztaty praktyczne (SimpleLink Academy) [8]. Całość jest optymalizowana pod kątem tworzenia projektów dla Internetu Rzeczy. Szerszy opis narzędzi programowych platformy SimpleLink został zamieszczony w artykule w EP12/2017 [S12].

Układy CC2652R1F mają nowy rdzeń główny ARM Cortex-M4F (zamiast Cortex-M3) oraz powiększoną pamięć Flash do 352 kB (zamiast 128 kB) oraz pamięć RAM do 80 kB (zamiast 28 kB) [9]. Jest to bardzo duża zmiana jakościowa (rysunek 1). Nowy rdzeń ma bardzo rozbudowane mechanizmy sprzętowe debugowania i śledzenia.

Rdzeń Sensor Controller też ma powiększoną dwukrotnie pamięć RAM (4 kB), dodano sprzętowy układ mnożenia z akumulacją, dynamiczne sterowanie poborem mocy, zwiększono liczbę liczników do trzech oraz umożliwiono sprzętowe sterowanie transmisją SPI [2]. Układ scalony CC2652R1 obsługuje protokoły komunikacyjne standardu IEEE 802.15.4 (Thread/ZigBee) oraz Bluetooth 5 low Energy [4].

Zestaw startowy CC26x2R1 LaunchPad

Zestaw startowy SimpleLink CC26x2 wireless MCU LaunchPad Development Kit (LAUNCHXL-CC26X2R1 może być wyposażony w różne układy scalone [5]:

  • CC2642R1 LaunchPad – zawiera układ scalony CC2642R1 (obsługa standardu Bluetooth 5 low energy).
  • CC2652R1 LaunchPad – zawiera układ scalony CC2652R1 (obsługa standardu IEEE 802.15.4 (Thread i Zigbee) oraz Bluetooth 5 low energy).

Cała elektronika zestawu CC26x2R1 LaunchPad jest umieszczona na jednej wielowarstwowej płytce drukowanej. Jest ona zorganizowana w taki sam sposób, jak inne płytki zestawów z układami scalonymi serii CC13xx/26xx jak CC2650 LaunchPad i CC1310 LaunchPad.

Płytka jest podzielona na dwie części: u góry płytki jest emulator sprzętowy standardu XDS110 oraz układ monitora mocy a na dole układ scalony CC26x2R1F (rysunek 2). Patrząc od góry, na płytce znajduje się złącze USB micro. Do niego może być dołączony komputer PC lub ładowarka USB. Emulator standardu XDS110 został zrealizowany z wykorzystaniem procesora komunikacyjnego TM4C129 (Tiva). Procesor ten zapewnia obsługę pełnego łącza emulacyjnego JTAG procesora CC26x2R1F. Do układu dołączone są dwie diody LED sygnalizujące aktywność komunikacyjną. Dodatkowo do układu dołączone są sygnały procesora CC26x2R1F łącza standardu UART. Drajwer programowy na komputerze PC udostępnia dwa kanały emulatora oraz dwa kanały danych – wirtualnego łącza UART (VCOM).

Regulator 3,3 V, dołączony do gniazdka USB, dostarcza zasilanie do emulatora i procesora. W tej części znajduje się także układ monitorowania pobieranej mocy „EnergyTrace HDR” z rezystorem 1 V, wzmacniaczem pomiarowym INA118 oraz 24b przetwornikiem A/C. Obecnie (12.2017) nie ma jeszcze dostępu do dokumentacji i opisu tego układu.

W środku płytki znajduje się poziomy szereg zwor, które pozwalają na rozłączenie połączenia pomiędzy emulatorem i procesorem. Na złączach J1…J4 jest udostępnionych trzydzieści (wszystkie) wyprowadzeń wejścia-wyjścia (GPIO) układu scalonego CC26x2R1F oznaczane „DIOxx”, gdzie xx-numery od 01 do 30 oraz sygnały łącza JTAG i sygnał reset („LPRST”) [2]. Sposób dołączenia pokazano na rysunku 3. Dodatkowo, na dole płytki są umieszczone dwa potrójne złącza z wyprowadzoną masą „GND” oraz zasilaniem „3,3 V” oraz „5 V” (nieużywane na płytce).

Do wyprowadzenia DIO7 układu scalonego CC26x2R1F jest dołączona poprzez zworę zielony LED. Do wyprowadzenia DIO6 jest dołączona poprzez zworę czerwony LED. Do wyprowadzenia DIO13 jest poprzez rezystor dołączony przycisk SW1 „BTN-1” (po lewej stronie płytki). Do wyprowadzenia DIO14 jest poprzez rezystor dołączony przycisk SW2 „BTN-2” (po prawej stronie płytki). Na górze płytki jest umieszczony przycisk SW3 „Reset’ dołączony do wejścia RESET_N układu scalonego CC26x2R1F. Umożliwia on wykonanie sprzętowego restartu procesora.

Na samym dolej jest umieszczona antena wykonana na płytce drukowanej. Antena pozwala na pracę w paśmie 868 MHz ISM (Europa) oraz 915 MHz ISM (USA). Na płytce jest zamontowane złącze radiowe (typu uSMA(JSC), żeńskie 50 V). Umożliwia ono dołączenie anteny zewnętrznej. Płytka jest dopuszczona do użytkowania na terenie Unii Europejskiej i firma Texas Instruments udostępnia certyfikat zgodności [6].

Do układu scalonego CC26x2R1F są dołączone, umieszczone na płytce, rezonatory kwarcowe: główny o częstotliwości 48 MHz, dla zegara RTC 32,768 kHz. Pamięć Flash 8 Mbit (o bardzo małym poborze mocy) jest obsługiwana poprzez 4-przewodowe łącze SPI.

Pakiet programowy SIMPLELINK-CC26X2-SDK

Dla procesorów komunikacyjnych rodziny CC26x2 przeznaczony jest pakiet programowy SimpleLink CC26x2 SW Development Kit including Thread stack [9]. Obecnie (początek 12.2017) dostępna jest wersja przedprodukcyjna 0.95.00.14 (05-Oct-17). W tej wersji pakietu programowego SimpleLink CC26x2 nie ma obsługi standardu Bluetooth 5 low energy. Oznacza to, że w wersji końcowej mogą zajść spore zmiany.

Plik instalacyjny pakietu SimpleLink CC26x2 SDK można pobrać ze strony SIMPLELINK-CC26X2-SDK: SimpleLink CC26x2 SW Development Kit including Thread stack [9]. Wymagane jest logowanie do portalu myTI (https://my.ti.com) oraz uzyskanie U.S. Government export approval. Link do strony pobrania pliku instalacyjnego zostanie po akceptacji przysłany na podany adres e-mail.

Wymagane środowisko programowe:

  • TI Code Composer Studio: CCS-7.03.00.
  • TI Code Generation Tools for ARM: 16.09.04.LTS.
  • XDCTools: 3.50.03.33.
  • Plik pobrany: simplelink_cc26x2_sdk_0_95_00_14.exe (ok. 100 MB).

W trakcie instalowania jest tworzony folder C:tisimplelink_cc26x2_sdk_0_95_00_14. Dokumentacja jest zapisywana w folderze docs. Plik startowy dokumentacji to Documentation_Overview.html. Dokumentacja ma organizację podobną jak w innych pakietach SDK platformy SimpleLink. Dokumentacja zawiera rozszerzony opis stosu OpenThread oraz stosu TI 15.4.  W ścieżce C:tisimplelink_cc26x2_sdk_0_95_00_14sourcetiboardsCC26X2R1_LAUNCHXL znajduje się plik Board.html z opisem zestawu startowego CC26x2R1 LaunchPad oraz krótkim opisem używanych w projektach przykładowych zasobów sprzętowych. Jest też lista sprzętowych modułów rozszerzeń (Booster Pack) które można dołączać do zestawu oraz projekty z ich obsługą. Na końcu jest lista modułów peryferyjnych układu scalonego zastosowanych w projektach przykładowych biblioteki sterowników z ich krótkim opisem. W ścieżce C:tisimplelink_cc26x2_sdk_0_95_00_14examplesrtosCC26X2R1_LAUNCHXL zamieszczone są przykładowe projekty z zastosowaniem stosu OpenThread, stosu TI 15.4, biblioteki sterowników oraz systemu TI-RTOS.

Obecnie (początek 12.2017) nie jest dostępne instalowanie pakietu SimpleLink CC26x2 SDK poprzez witrynę TI Resource Explorer [8] oraz poprzez okno Resource Explorer w programie Code Composer Studio [7].

Wtyczka programowa SimpleLink Zigbee SDK Plugin

Do pracy ze stosem Zigbee trzeba ze strony pakietu programowego SIMPLELINK-CC26X2-SDK: SimpleLink CC26x2 SW Development Kit including Thread stack [9] pobrać i zainstalować wtyczkę programową Zigbee SDK Plugin. Wymagane jest osobne logowanie do portalu myTI (https://my.ti.com) oraz uzyskanie U.S. Government export approval. Obecnie (początek 12.2017) dostępna jest wersja przedprodukcyjna 0.95.00.18 (10-Nov-17).

Plik pobrany: simplelink_zigbee_sdk_plugin_0_95_00_18.exe (ok. 30 MB). W trakcie instalowania tworzony jest folder C:tisimplelink_zigbee_sdk_plugin_0_95_00_18.

Wtyczka zawiera wszystko potrzebne do tworzenia aplikacji, z narzędziami, stosem, dokumentacją, przykładowymi projektami kodem źródłowym [9].

Prosto z pudełka

Podobnie jak w wielu portalach społecznościowych zobaczmy jak nowy zestaw „wychodzi z pudełka” (początek 12.2017). Zestaw CC26x2R1 LaunchPad jest zapakowany w pudełko większe niż poprzednie zestawy platformy SimpleLink (rysunek 4). Jest to związane z większym rozmiarem następnego nowego zestawu CC1352R1 LaunchPad. Jego opis już można zobaczyć w pliku Board.html w ścieżce C:tisimplelink_cc26x2_sdk_0_95_00_14sourcetiboardsCC1352R1_LAUNCHXL pakietu programowego SIMPLELINK-CC26X2-SDK. Nalepka na pudełku podaje typ, wersję sprzętową i programową (rysunek 4). Wewnątrz pudełka znajdziemy (rysunek 5):

Płytkę drukowaną zestawu CC26x2R1 LaunchPad Rev 0.2.0 zapakowaną w folię antystatyczną (folia przewodząca – uważać na możliwe zwarcia po doprowadzeniu zasilania do płytki).

Opis CC26X2R1 LaunchPad Quick Start Guide (jedna kartka) [5].

Kabel USB A – USB micro.

Płytka jest zaopatrzona w plastykowe nóżki z zatrzaskami dla łatwego ich zdejmowania (rysunek 6). Znacznie ułatwia to jej użytkowanie i uniknięcie zwarć na leżących na stole metalowych elementach. Zastosowany na płytce układ scalony procesora ma oznaczenia XCC2652R1F, co oznacza, że jest to egzemplarz wersji przedprodukcyjnej (rysunek 7). Często te egzemplarze są (prawie) identyczne jak wersja produkcyjna. Jednak czasami niektóre funkcjonalności takich układów pracują źle, błędnie lub wcale. Na dolnej powierzchni płytki (rysunek 8) jest nadruk typu płytki oraz nalepka z informacjami o wersjach:

Płytki drukowanej: Rev: 0.2.0.

Oprogramowania wpisanego do procesora: FW Rev. 1.0.

Jednak nigdzie na pudełku i na płytce nie ma informacji, która wersja procesora została zastosowana. Aby to rozstrzygnąć trzeba patrzeć na nadruk na układzie scalonym zastosowanego procesora.

Po dołączeniu płytki zestawu CC26x2R1 LaunchPad kable USB do komputera PC nowy sprzęt zostaje wykryty i rozpoczyna się instalowanie sterowników (rysunek 9). Jest bardzo istotne, aby poczekać na zakończenie tego instalowania (rysunek 10).

Po pomyślnym zainstalowaniu sterowników zestaw udostępnia w komputerze dwa kanały związane z emulatorem sprzętowym klasy XDS110 oraz dwa szeregowe porty UART: użytkownika i dodatkowy (danych), jak na rysunku 11.

I tu pojawia się problem. W dostępnych opisach nie jest nigdzie powiedziane, jakie oprogramowanie jest wpisane do procesora. Dołączenie, podobnie jak w poprzednich zestawach platformy SimpleLink, programu terminala PuTTY do portu użytkownika (115200 8N1) nie pokazuje żadnej aktywności komunikacyjnej.

Oprogramowanie użytkowe

W pakiecie programowym SimpleLink Zigbee SDK Plugin duży nacisk jest położony na wspomaganie pracy z zastosowaniem stosu Thread [9]. Jest sporo opisów i udostępnionych projektów użytkowych. W platformie SimpleLink jest to nowy temat. Jednak jest on duży i wymaga osobnego omówienia.

Drugim tematem jest praca z zastosowaniem standardu IEEE 802.15.4. I tu są znane z poprzednich pakietów SDK projekty: Sensor, CollectorCoprocessor [10]. Dają one podstawę do stworzenia całej sieci komunikacyjnej.

Importowanie projektów

Uruchom program CCSv7. Dwukliknij na jego ikonę. Najlepszym sposobem importowania projektów z lokalnie zainstalowanego pakietu SDK jest użycie w środowisku CCS lokalnego okna TI Resorce Explorer.

Wybierz z menu View ’ Resorce Explorer Classic.

Kliknij na odnośnik Configure Resource Explorer to discover examples, documentation and generates a resource package.

W oknie Package Configuration kliknij na przycisk Add.

Wybierz ścieżkę C:tisimplelink_cc26x2_sdk_0_95_00_14 i kliknij na przycisk OK

W oknie Package Configuration kliknij na linię simplelink_cc26x2_sdk_0_95_00_14 i kliknij na przycisk OK.  

Poczekaj na utworzenie bazy projektów przykładowych udostępnianych przez ten pakiet SDK.

Projekt sensor_2_49_cc26x2lp

W lewym panelu okna TI Resorce Explorer rozwiń ścieżkę

simplelink_cc26x2_sdk_0_95_00_14 ’ examples ’ rtos ’ CC26X2R1_LAUNCHXL ’ ti154stack ’ sensor_cc26x2_2_4g ’ tirtos ’ ccs ’ sensor_2_4g_cc26x2lp

Dalej jest już bardzo prosto, należy wykonać pokazane w prawym panelu cztery kroki (rysunek 12).

Krok 1 – Importowanie

Kliknij na odnośnik Step1: Import the example project into CCS. Po zaimportowaniu projektu startuje proces indeksacji. Trzeba spokojnie poczekać na jego zakończenie. Ale i to może być za mało. Pierwszy przebieg indeksacji kończy się ostrzeżeniem o nieznalezionej ścieżce dostępu. I statuuje drugi przebieg indeksacji który kończy się pomyślenie. Należy koniecznie poczekać na zakończenie tych prac. Niestety, nie ma jawnej informacji o zakończeniu. Ale próby podjęcia działań przed zakończeniem indeksacji kończą się katastrofą.

Po poprawnym zakończeniu kroku zostaje pokazany zielony znaczek na prawo od linii kroku 1.

Próby uruchomienia oprogramowania SensorCollector „z pudełka” się nie powiodły… Pomogło sięgnięcie do warsztatu Sensor and Collector – TI 15.4-Stack Project Zero z pakietu SimpleLink Academy 1.14.02 for SimpleLink CC13x0 SDK 1.50 [12] jako część pakietu SimpleLink CC13x0 SDK v.1.50.00.08 [10]. Warsztaty SimpleLink™ Academy to źródło bardzo istotnych informacji w formie opisowej i szkoleniowej [11].

W pliku config.h projektu Sensor jest zdefiniowany typ obsługiwanego pasma radiowego i tryb transmisji. Okazało się, że domyślnie wybrana była opcja NONE (rysunek 13). Dostępne definicje są zamieszczone w pliku api_mac.h (rysunek 14). Należy wybrać pasmo 868 MHz z transmisją 50 kb/s (rysunek 15). Liczba „863” odnosi się do częstotliwości początku pasma. A 868 MHz to środek tego pasma.

W instrukcji warsztatu Sensor and Collector – TI 15.4-Stack Project Zero pokazują też jak wybrać określone kanały pasma [12]. W projektach SensorCollector pakietu SIMPLELINK-CC26X2-SDK maska kanałów jest ustawiona na wybór kanałów 11 do 14 (rysunek 16) [9]. Jest to bardzo dobre ustawienie do rozpoczęcia pracy.

Krok 2 – Budowanie projektu

Kliknij na odnośnik Step 2:Build the imported project. W oknie Save and Launch kliknij OK. I cierpliwie czekaj – może to trwać dosyć długo.

Krok 3 – Definiowanie konfiguracji sprzętowej

Nic nie trzeba robić, w tym projekcie jest to już gotowe.

Krok 4 – Debugowanie

Najpierw trzeba zestaw CC2652R1 LaunchPad dołączyć kablem USB-A microUSB do gniazdka USB komputera.

W oknie Menadżer Urządzeń należy upewnić się, że zostały instalowane drajwery systemowe (rys. 10).

Dopiero teraz kliknij na odnośnik Step4: Debug the imported project.

Lecz nie należy się spodziewać rozpoczęcia od razu pracy z zestawem. Nasz zestaw został wyprodukowany w Norwegii we Wrześniu 2017. Od tego czasu już było aktualizowane oprogramowanie firmowe (FW). Dlatego najpierw zostanie pokazana plansza z ostrzeżeniem (rysunek 17) a pod spodem druga (rysunek 18).

Kliknij na przycisk Update pierwszej planszy (rys. 17). Odczekaj.

Kliknij na przycisk Update drugiej planszy (rys. 18). Odczekaj.

W oknie trzeciej planszy kliknij na przycisk Cancel (rysunek 19).

W oknie czwartej (ostatniej) planszy kliknij na przycisk OK (rysunek 20).

Może się pojawić informacja (Windows 10), że trzeba restartować system aby zmiany zostały wprowadzone. Nie jest to prawdą. Po zamknięciu ostatniej planszy CCS powróci do perspektywy CCS Edit.

Kliknij na przycisk Debug .

Skutek jest taki sam jak kliknięcie na odnośnik czwartego kroku. Tylko tym razem z powodzeniem. Kod projektu sensor_2_4g_cc26x2lp zostanie wpisany do procesora CC2652R1F.

Kliknij na przycisk Resume . Program rozpocznie pracę.

Stany połączenia urządzenia są zdefiniowane w strukturze Jdllc_states_t w pliku jdllc.h (Joining Device Logical Link Controller). Na listingu 1 pokazano, jak do oryginalnego kodu zostały dodane w komentarzach numery pozycji, tak jak są one pokazywane w informacjach wyświetlanych z oknie terminala aplikacji Sensor.

Zakończ sesję debugową projektu sensor_2_4g_cc26x2lp. Użyj czerwonej, kwadratowej ikonki Terminate .

Odłącz zestaw CC2652R1 LaunchPad od gniazdka USB komputera.

Oznacz zestaw jako Sensor, np. kawałkiem kartki samoprzylepnej.

Projekt collector_2_49_cc26x2lp

Dołącz drugi zestaw CC2652R1 LaunchPad kablem USB-A microUSB do gniazdka USB komputera.

W oknie Menadżer Urządzeń upewnij się, że zostały instalowane drajwery systemowe (rys. 10).

W lewym panelu okna TI Resorce Explorer rozwiń ścieżkę simplelink_cc26x2_sdk_0_95_00_14 ’ examples ’ rtos ’ CC26X2R1_LAUNCHXL ’ ti154stack ’ collector_cc26x2_2_4g ’ tirtos ’ ccs ’ collector_2_4g_cc26x2lp. Importowanie, budowanie, debugowanie i uruchamianie projektu Collector przebiega tak samo jak to było powyżej pokazane w przypadku projektu Sensor.

Zamknij program CCSv7.

Odłącz drugi zestaw CC2652R1 LaunchPad od gniazdka USB komputera.

Oznacz zestaw jako Collector, np. kawałkiem kartki samoprzylepnej.

Aplikacja Sensor

Podstawowe informacje o projekcie Sensor pakietu SimpleLink CC26x2 SDK są umieszczone w pliku README.html w ścieżce C:tisimplelink_cc26x2_sdk_0_95_00_14examplesrtosCC26X2R1_LAUNCHXLti154stacksensor. W projekcie i opisie stosowane są inne nazwy diod LED i przycisków niż w opisie na płytce zestawu CC2652R1 LaunchPad. Są to nazwy symboli, i tak: przycisk Board_BUTTON0 – to lewy BTN-1, przycisk Board_BUTTON1 – to prawy BTN-2, dioda Board_LED0 – to lewa dioda red, dioda Board_LED1 – to prawa dioda green.

W celu obserwowania pracy aplikacji Sensor Collector należy zastosować aplikację terminala, np. PuTTY.

Zestaw CC2652R1 LaunchPad z aplikacją Sensor dołącz kablem USB-A microUSB do gniazdka USB komputera.

W oknie Menadżer Urządzeń sprawdź numer portu COMx dla kanału Aplication/User UART.

Wystartuj aplikację terminala PuTTY i dołącz port szeregowy COMx z prędkością transmisji ustawioną na 115200.

Przyciśnij przycisk Reset na płytce z aplikacją Sensor.

W projekcie Sensor jest zdefiniowany symbol AUTO_START. Po włączeniu zasilania zestawu CC2652R1 LaunchPad aplikacja Sensor od razu automatycznie rozpoczyna pracę i przechodzi do stanu 1. Pojawia się napis „TI Sensor” i w następnej linii „State Changed:” oraz numer stanu (rysunek 21).

Dalsze działanie zależy od pracy węzła Collector.

Aplikacja Collector

Zestaw CC2652R1 LaunchPad z aplikacją Collector dołącz kablem USB-A microUSB do gniazdka USB komputera.

W oknie Menadżer Urządzeń sprawdź (drugi) numer portu COMxx dla kanału Aplication/User UART.

Wystartuj aplikację terminala PuTTY i dołącz port szeregowy COMxx z prędkością transmisji ustawioną na 115200.

Przyciśnij przycisk Reset na płytce z aplikacją Collector.

Po włączeniu zasilania zestawu CC2652R1 LaunchPad aplikacja Collector od razu automatycznie rozpoczyna pracę. Zaczyna świecić się lewa czerwona dioda LED i wyświetlany jest komunikat: TI Collector, Started, Channel: 11 (rys. xx).

Gdy nie ma działających w sieci układów (typu Sensor):

Przyśnięcie prawego przycisku BTN-2 powoduje przejście do stanu: Czerwona dioda LED zaczyna powoli błyskać i wyświetlany jest komunikat: PermitJoin-ON. Siec jest otwarta na dołączanie nowych układów.

Ponowne przyśnięcie prawego przycisku BTN-2 powoduje przejście do stanu: Czerwona dioda LED zaczyna świecić w sposób ciągły i wyświetlany jest komunikat: PermitJoin-OFF (rysunek 22). Sieć jest zamknięta na dołączanie nowych układów.

Typowo, gdy zostanie wykryty węzeł typu Sensor jest on dołączany do sieci. Wyświetlany jest napis „Joined:” i numer węzła. W następnej linii wyświetlany jest napis „Sensor” i krótki adres.

W testowanej aplikacji Collector została dodana linia wyświetlania transmitowanej przez węzeł Sensor temperatury (rysunek 23). Prawa zielona dioda LED błyska przy każdej transmisji danych. I wyświetlane są nowe przetransmitowane dane.

Aplikacja Sensor po pomyślnym dołączeniu do sieci przechodzi do stanu 3 (rysunek 24). Lewa, czerwona dioda LED świeci w sposób ciągły. Prawa zielona dioda LED błyska przy każdej transmisji danych. Przyciśnięcie na płytce aplikacji Collector lewego przycisku BTN-1 powoduje przełączenie świecenia lewej czerwonej dioda LED na płytce aplikacji Sensor. Pierwsze przyciśnięcie przycisku powoduje jej zgaszenia a drugo przyciśnięcie przycisku powoduje jej ponowne zapalenie.

Po wystartowaniu połączenia sieciowego prawe zielone diody LED na obu płytkach błyskają jednocześnie. Jednak po ok. 3 godzinach zaczynają błyska naprzemiennie. Zachowując synchronizację czasową przełączania. Pierwsze pomysły dotyczące przyczyn idą w kierunku dryftu czasowego. Jest to ciekawe zjawisko wskazujące na jakiś problem sieci, którym warto się głębiej zająć.

Obecnie (początek 12.2017) opis projektów CollectorSensor w plikach Readme.html pakietu SimpleLink CC26x2 SDK dotyczy zestawów CC1310/50 LaunchPad z pakietem SIMPLELINK-CC13X0-SDK. Nie do końca odpowiada on stanowi faktycznemu. Podłączenie modułu rozszerzeń „Sharp Memory LCD BoosterPack (430BOOST-SHARP96)” pokazało brak wyświetlania. Pomimo działania tego modułu z zestawami poprzedniego pakietu SDK.

Wniosek jest taki, że trzeba poczekać na następną wersję pakietu SDK.

Nowe możliwości

Ale już dziś jest sporo innych nowych możliwości oferowanych przez nowy rdzeń ARM Cortex M-4. EnergyTrace oraz EnergyTrace++ Technology to narzędzia analizy zasilania dedykowane dla układów z bardzo małą mocą. Dotychczas były dostępne dla układów rodziny MSP432. Teraz już są dostępne dla układów rodziny CC26x2. Próby pokazują, że coś działa. Wygląda bardzo zachęcająco. Ale na razie opis jest zbyt skąpy.

Henryk A. Kowalski
Zdjęcia: Piotr T. Kowalski

Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
styczeń 2018
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik sierpień 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio lipiec - sierpień 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje lipiec 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna sierpień 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich sierpień 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów