Konstrukcja czujnika bezprzewodowego. Zasilanie czujnika i ładowanie akumulatora za pomocą energii drgań

Konstrukcja czujnika bezprzewodowego. Zasilanie czujnika i ładowanie akumulatora za pomocą energii drgań
Pobierz PDF Download icon
Sensory bezprzewodowe są stosowane przede wszystkim w trudnodostępnych miejscach lub w aplikacjach, które wymagają użycia dużej liczby czujników - zbyt wielu, aby można je było połączyć w sieć za pomocą przewodów. W większości wypadków zasilanie takich czujników za pomocą baterii jest niepraktyczne. Można tu się posłużyć przykładami czujnika temperatury i czujnika HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning). Ten pierwszy może na przykład mierzyć i rejestrować temperaturę żywności w czasie transportu. Powinien on być zainstalowany w sposób uniemożliwiający dostęp, co wyklucza wymianę baterii i przewodową transmisję danych. Ten drugi powinien być zainstalowany w różnych miejscach instalacji klimatyzującej i przez to sensory mogą być rozmieszczone zbyt wysoko lub zbyt daleko, aby łatwo wymieniać w nich baterie. W takich aplikacjach wytwarzanie energii zasilającej w miejscu zainstalowania urządzenia może rozwiązać problem niedostępności źródła zasilnia.
Artykuł ukazał się w
Styczeń 2012
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon