Zostań w domu, zamów taniej!
Nie wychodź z domu i zamów online swoje ulubione pisma 20% taniej. Skorzystaj z kodu rabatowego: czytajwdomu

4-kanałowy konwerter USB-UART

4-kanałowy konwerter USB-UART
Pobierz PDF Download icon
Znana w naszym kraju firma FTDI jako pierwsza zaoferowała układy konwerterów USB-UART, które stały się bardzo popularne, zwłaszcza dzięki ich prostemu zastosowaniu i dostępności sterowników. Układy konwerterów USB-UART tejże firmy można spotkać w wielu dzisiejszych urządzeniach. Firma FTDI w dalszym ciągu rozwija gamę swoich układów i po układach Vinculum, zaoferowała układ 4-kanałowego konwertera USB-UART FT4232H. W swojej ofercie posiada również 2-kanałowy układ tego typu. W porównaniu do poprzednich układów, układ FT4232H jest już w pełni kompatybilny z USB 2.0, w którym prędkość transmisji wynosi do 480 Mb/s. Nowy układ FT4232H ma spore możliwości konfiguracyjne dostępnych w nim interfejsów. Dwa kanały mogą pracować nie tylko jako interfejsy RS232, ale również jako interfejsy I2C, JTAG, Bit-bang czy SPI.
61ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 3/2009 PODZESPOŁY Układ FT4232H Na rys. 1 pokazano schemat blokowy układu FT4232H. Kontroler składa się z bloków typowych dla interfejsu USB oraz dodatkowych czterech blo- ków UART/FIFO, z których dwa pierwsze mogą być 4-kanałowy konwerter USB-UART dodatkowokon?gurowanejakointerfejsyI2 C,JTAG, Bit-bang oraz SPI. Do zapamietania parametrów kontrolera FT4232 wymagana jest zewnętrzna pa- mięć EEPROM z interfejsem szeregowym SPI. Kon- troler jest także kompatybilny z USB 2.0 oraz USB 1.1. Każdy z kanałów UART może być skon?guro- wany do pracy w standardzie RS232, RS422 oraz RS485, których prędkość transmisji może wynosić do 12 Mb/s. Porty UART posiadają wszystkie linie sterujące przepływem danych. Jak dla poprzednich układów konwerterów ?rmy FTDI, producent ofe- ruje sterowniki do wszystkich systemów operacyj- nych. Dostępne są dwa typy sterowników. Pierwszy D2XX można wykorzystać do implementacji komu- nikacji z konwerterem do własnych programów sterujących z wykorzystaniem dostępnych bibliotek DLL, natomiast drugi emuluje wirtualny port COM, który można w prosty sposób wykorzystać z wielo- ma istniejącymi programami. Dostępne są biblioteki DLL zarówno dla interfejsu UART, jak i dla interfej- sów JTAB, SPI i I2 C układu konwertera. Sygnalizacja pracy kontrolera możliwa jest za pomocą dwóch wskaźników LED: TX i RX. Kontroler zasilany jest na- pięciem +3,3 V i ma wbudowany stabilizator 1,8 V dla rdzenia układu. Dostępny jest w obudowie 64 wyprowadzeniowej SMD typu LQFP lub LQFN. Podsumowanie Nowy kontroler TF4232H ?rmy FTDI znajdzie na pewno zastosowanie w wielu urządzeniach, podobnie jak jego poprzednicy. Polecany jest wszę- dzie tam, gdzie potrzebny jest więcej niż jeden interfejs UART sterowany z wykorzystaniem inter- fejsu USB. Dużą zaletą nowego kontrolera jest ko- munikacja z wykorzystaniem USB 2.0, czyli z pręd- kością do 480 Mb/s, czego brakowało poprzednim układom konwerterów. Dodatkowo układ posiada interfejsy JTAG, SPI i I2 C, które można przykładowo wykorzystać do budowy programatorów. Konwer- ter można skon?gurować na różne sposoby np. może posiadać cztery kanały UART (RS232, RS422 lub RS485) albo, np. jeden kanał JTAG, jeden kanał SPI i dwa kanały UART. Nowy kontroler ?rmy FTDI może również służyć jako kon?gurator układów programowalnych PLD/FPGA czy układ pośredni- czący w transmisji danych w wielu urządzeniach, w których wymagana jest komunikacja z kompu- terem PC. Marcin Wiązania, EP marcin.wiazania@ep.com.pl Znana w naszym kraju ?rma FTDI jako pierwsza zaoferowała układy konwerterów USB-UART, które stały się bardzo popularne, zwłaszcza dzięki ich prostemu zastosowaniu i dostępności sterowników. Układy konwerterów USB-UART tejże ?rmy można spotkać w wielu dzisiejszych urządzeniach. Firma FTDI w dalszym ciągu rozwija gamę swoich układów i po układach Vinculum, zaoferowała układ 4-kanałowego konwertera USB-UART FT4232H. W swojej ofercie posiada również 2-kanałowy układ tego typu. W porównaniu do poprzednich układów, układ FT4232H jest już w pełni kompatybilny z USB 2.0, w którym prędkość transmisji wynosi do 480 Mb/s. Nowy układ FT4232H ma spore możliwości kon?guracyjne dostępnych w nim interfejsów. Dwa kanały mogą pracować nie tylko jako interfejsy RS232, ale również jako interfejsy I2 C, JTAG, Bit-bang czy SPI. Rys. 1. Schemat blokowy układu FT4232H Dodatkowe informacje http://www.ftdichip.com Soyter Sp. z o.o. , Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16 05-080 Izabelin, tel. 022 752 82 55, fax. 022 722 05 50, handlowy@soyter.pl, www.soyter.pl
Artykuł ukazał się w
Marzec 2009
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik luty 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio marzec 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje luty 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna luty 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Praktyczny Kurs Elektroniki 2018

Praktyczny Kurs Elektroniki

24 pasjonujące projekty elektroniczne

Elektronika dla Wszystkich luty - marzec 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów