Implementacja funkcji Screen Mirroring na platformach SoMLabs VisionSOM-6ULL oraz Raspberry Pi

Implementacja funkcji Screen Mirroring na platformach SoMLabs VisionSOM-6ULL oraz Raspberry Pi
Pobierz PDF Download icon

W ostatnich miesiącach miałem przyjemność wziąć udział w nietechnicznym szkoleniu, gdzie prowadzący zdecydował się użyć Raspberry Pi jako niewielkiego i energooszczędnego  zamiennika typowego komputera PC. Podczas prezentacji pojawiła się potrzeba przeniesienia na rzutnik informacji z telefonu prowadzącego – czy problem ten można rozwiązać w sposób czysto programowy, bez użycia dodatkowych konwerterów sprzętowych? Spróbujemy znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Kiedy 8 lat temu zaczęły pojawiać się pierwsze informacje prasowe, dotyczące komputera jednopłytkowego Raspberry Pi, został on okrzyknięty pogromcą typowych komputerów PC w zastosowaniach biurowych i edukacyjnych. Pomimo, że szumnie ogłaszana rewolucja nie nastąpiła, to komputer Raspberry Pi mocno wpisał się w najnowszą historię informatyki i jest obecnie coraz częściej spotykany w standardowym użyciu, nawet przez osoby niezwiązane zawodowo z systemami wbudowanymi.

W artykule omówię dwa proste sposoby realizacji funkcjonalności Screen Mirroring, czyli przesłania i wyświetlenia zawartości ekranu urządzenia mobilnego na zewnętrzny ekran stacjonarny. Do realizacji zadania użyję telefonu z systemem Android oraz dwóch komputerów jednopłytkowych – wydajny pod kątem aplikacji multimedialnych Raspberry Pi 4, oraz przystosowany głównie do zadań kontrolnopomiarowych, zestaw SoMLabs VisionSOM6ULL [1], z energooszczędnym procesorem NXP i.MX6ULL. Wybór dwóch różnych platform sprzętowych pozwoli na dobór różnych rozwiązań programowych, dopasowanych pod kątem możliwości oferowanych przez sprzęt – od prostych wywołań z pakietu funkcji dostarczanych przez projekt GStreamer [2], aż do kompilacji otwartoźródłowego i funkcjonalnego projektu scrcpy [3].

VisionSOM6ULL i GStreamer

Proces implementacji funkcji realizującej Screen Mirroring rozpoczniemy od platformy VisionSOM6ULL, z przeznaczonym dla niej wyświetlaczem LCD oraz modułem wyposażonym w gniazdo karty pamięci SD. Pomimo, że procesory i.MX6ULL nie mają wyspecjalizowanych układów sprzętowych do dekodowania strumieni wideo i wsparcia dla grafiki 2D/3D (co przekłada się na znacznie niższy koszt procesora w porównania do lepiej wyposażonych układów z rodziny i.MX), nie uniemożliwia to jednocześnie implementacji wydajnej obsługi przesyłania i dekodowania obrazu – operacja ta wymaga jednak od użytkownika systemu nieco więcej zabiegów programowych w procesie przygotowania systemu.

Prace nad projektem rozpoczynamy od przygotowania karty z systemem operacyjnym Linux. Producent komputera – firma SoMLabs – na stronach Wiki swojego produktu dostarcza użytkownikowi wsparcia w postaci gotowych obrazów z dystrybucją Debian oraz opisem budowy obrazów, z użyciem takich narzędzi jak Buildroot oraz Yocto. Zastosuję gotowe obrazy systemu, z dystrybucją Debian w wersji Stretch (na stronie producenta udostępniono również nowszą wersję dystrybucji – Debian Buster – z wbudowaną obsługą przeznaczonego wyświetlacza LCD).

Przygotowanie karty SD rozpoczynamy od pobrania obrazu systemu. W środowisku Linux operację tę można zrealizować poleceniem:

wget http://ftp.somlabs.com/debian-stretch-visionsom-6ull.img.xz

Po pobraniu pliku rozpakujmy jego zawartość za pomocą narzędzia unxz:

unxz debian-stretch-visionsom-6ull.img.xz

Po rozpakowaniu pliku możemy przystąpić do wgrania obrazu systemu na kartę microSD. Jedną najprostszych metod zapisania obrazu z pliku jest wykorzystanie linuksowego narzędzia dd.

sudo dd if=./debian-stretch-visionsom-6ull.img of=/dev/sdX bs=4M oflag=dsync

Po wgraniu obrazu na kartę do konsoli systemu możemy się zalogować, wykorzystując wbudowany w płytę bazową VisionCBSTD konwerter UARTUSB oraz dowolny program emulatora terminalu:

picocom -b 115200 /dev/ttyUSBX

Po otwarciu połączenia należy zalogować się na konto użytkownika root (bez hasła):

Debian GNU/Linux 9 localhost.localdomain ttymxc0
localhost login: root
root@localhost:~#

Wraz z obrazem systemu Debian Stretch firma SoMLabs dostarcza użytkownikowi wygodne środowisko konfiguracji i kompilacji jądra systemu oraz plików Device Tree. Środowisko to zostało zbudowane w oparciu na narzędziach Qemu oraz chroot, co pozwala na uruchomienie na komputerze PC (np. x86) nienatywnych plików wykonywalnych (np. dla architektury ARM) w standardowy dla plików natywnych sposób, tj. ./program. Do poprawnego działania środowiska w dystrybucji Ubuntu niezbędna jest uprzednia instalacja pakietów qemu, binfmt-

support oraz qemu-user-static:
apt-get install qemu binfmt-support qemu-user-static

Pobranie, rozpakowanie i uruchomienie (w tym wykonanie operacji chroot, zmieniającej katalog główny) kompletnego środowiska:

wget http://ftp.somlabs.com/somlabs-visionsom-6ull-debian-rootfs-qemu.tar.xz
sudo tar xf somlabs-visionsom-6ull-debian-rootfs-qemu.tar.xz
sudo ./somlabs-debian/chtoolchain

Po uruchomieniu skryptu chtoolchain źródła systemu Linux są dostępne w katalogu /home/developer/source/kernel/linux-rel_imx_4.1.15_2.1.0_ga. Dla uproszczenia dalszego opisu przejdźmy do katalogu z kodem źródłowym:

cd /home/developer/source/kernel/linux-rel_imx_4.1.15_2.1.0_ga

W kolejnym kroku, do katalogu arch/arm/configs należy skopiować domyślną konfigurację jądra (plik visionsom-6ull-linux_defconfig), udostępnioną przez producenta płytki:

cp ../../somlabs-dts-1.0/visionsom-6ull-linux_defconfig arch/arm/configs/

W odróżnieniu od najnowszej wersji obrazu systemu Debian (Buster) dla płytki VisionSOM, opis Device Tree (w postaci pliku arch/arm/boot/dts/somlabs-visionsom-6ull.dts) w obrazie Debian Stretch nie zawierał pełnego wsparcia dla przeznaczonego dla niego ekranu LCD. Aby poprawnie uruchomić wyświetlacz, niezbędne jest zatem pobranie i zaaplikowanie dodatkowej łatki:

wget http://wiki.somlabs.com/images/c/cd/Enable-tft-lcd.zip
unzip Enable-tft-lcd.zip
patch arch/arm/boot/dts/somlabs-visionsom-6ull.dts ./enable-tft-lcd.patch

W tak przygotowanym środowisku konfiguracja i kompilacja jądra oraz opisu Device Tree może zostać zrealizowana za pomocą następujących poleceń:

make ARCH=arm visionsom-6ull-linux_defconfig
make ARCH=arm menuconfig
make -j4 ARCH=arm zImage
make ARCH=arm somlabs-visionsom-6ull.dtb

Pliki wynikowe powyższych kompilacji:

arch/arm/boot/zImage
arch/arm/boot/dts/somlabs-visionsom-6ull.dtb

powinny zostać skopiowane do katalogu /boot na karcie SD z obrazem systemu. Po podłączeniu wyświetlacza oraz kabla Ethernet (połączenie z siecią Internet będzie niezbędne do instalacji i konfiguracji kolejnych pakietów oprogramowania – operacje te zostaną przeprowadzone bezpośrednio na systemie docelowym) płytka jest gotowa do dalszych działań.

Zanim przejdziemy do działań związanych bezpośrednio z dekodowaniem i wyświetlaniem obrazu z urządzenia mobilnego, należy rozwiązać problem „przechwycenia” takiego obrazu.

Pierwszą z opcji jest wykorzystanie gotowych rozwiązań, np. w postaci standardu Miracast, wspieranego przez największych producentów urządzeń mobilnych. Niestety implementacja takich rozwiązań może być niezwykle czasochłonna i/lub wymagać odpowiednich certyfikatów. Alternatywnym rozwiązaniem jest przygotowanie własnej aplikacji dla systemu Android, która wykorzystując udostępnione dla programistów MediaProjection API [4] – umożliwiające przechwytywanie zawartości ekranu – odpowiednio skompresuje i wyśle dane do komputera jednopłytkowego.

Takie rozwiązanie, choć zapewniające pełną swobodę w wyborze kompresji obrazu czy protokołu komunikacji, wymaga od programisty pewnego doświadczenia z systemem Android oraz językami Java lub Kotlin. Czy można ten problem rozwiązać znacznie prościej? Można, wykorzystując do tego celu narzędzie ADB (Android Debug Bridge) [5], przeznaczone do komunikacji i zarządzania urządzeniami Android z poziomu komputera PC. Program ADB został udostępniony dla wszystkich najpopularniejszych systemów operacyjnych (Windows, Linux, macOS), jednak ze względu na swój konsolowy interfejs nie znajduje on zastosowania w powszechnym użytku. Oprócz szeregu funkcji związanych z kopiowaniem plików, instalacją pakietów APK czy odczytem logów systemowych, program ADB udostępnia również możliwość wykonania zrzutów oraz przechwycenia zawartości ekranu urządzenia mobilnego – i właśnie ta opcja zostanie wykorzystana do realizacji postawionego zadania.

Instalacja pakietu ADB na module VisionSOM6ULL z systemem Debian sprowadza się wyłącznie do jednego wywołania narzędzia apt:

sudo apt install adb

Aby nawiązać komunikację z telefonem Android, niezbędne jest uprzednie odblokowanie na urządzeniu „Opcji programisty” oraz włączenie „Debugowania USB”. Włączenie opcji programisty realizowane jest poprzez siedmiokrotne kliknięcie opcji „Numer wersji” (lub „Numer kompilacji”) w ustawieniach telefonu – rysunek 1.

Rysunek 1. Odblokowanie „Opcji programisty” na urządzeniu mobilnym

Po odblokowaniu opcji programisty, włączenia trybu debugowania oraz połączeniu telefonu z modułem VisionSOM6ULL za pomocą kabla USB, możemy podjąć próbę sprawdzenia statusu połączenia pomiędzy urządzeniami. W tym celu, w konsoli użytkownika wpisujemy polecenie adb devices, które wyświetli identyfikatory wszystkich urządzeń z systemem Android podłączonych do komputera.

root@somlabs:~# adb devices
List of devices attached
ce091719631fe12f01 device

W przypadku wystąpienia problemów z nawiązaniem połączenia warto sprawdzić komunikaty wyświetlane na ekranie telefonu, które mogą wymagać potwierdzenia podpisu cyfrowego urządzenia lub udzielenia stosownych zezwoleń.

Do przechwycenia zawartości ekranu wykorzystamy polecenie adb shell screenrecord w postaci:

adb shell screenrecord --output-format=h264 --bit-rate 2M --size 800x480 -

Tym samym strumień wyjściowy zostanie poddany kompresji w formacie H264, przepływność danych jest ustawiona na wartość 2 Mbit/s (domyślna wartość 20 Mbit/s znacznie przekracza możliwości płynnej dekompresji obrazu), a rozdzielczość obrazu dopasowana do podłączonego wyświetlacza. Ostatnim z argumentów polecenia jest nazwa pliku wyjściowego, do którego na bieżąco będzie zapisywany przechwytywany obraz. Ostatni argument ma wartość „-”, co oznacza, że strumień wyjściowy będzie bezpośrednio zapisywany na standardowe wyjście.

Próba uruchomienia tak zdefiniowanego polecenia zakończy się wyłącznie wyświetleniem szeregu nieczytelnych znaków – uzyskane dane muszą zostać przekazane do odpowiedniego dekodera.

Do zdekodowania strumienia wyjściowego wykorzystany zostanie pakiet GStreamer, którego kompleksowa instalacja w systemie może zostać zrealizowana za pomocą poleceń:

root@somlabs:~# apt-get install gstreamer1.0-x gstreamer1.0-tools
root@somlabs:~# apt-get install gstreamer1.0-plugins-good
root@somlabs:~# apt-get install gstreamer1.0-plugins-bad
root@somlabs:~# apt-get install gstreamer1.0-libav

Poprawność instalacji pakietów weryfikujemy komendą:

root@somlabs:~# gst-launch-1.0 videotestsrc ! fbdevsink

która wyświetli na dołączonym ekranie prosty wzór testowy – fotografia 1.

Fotografia 1. Wyświetlenie wzoru testowego z wykorzystaniem funkcji Gstreamer

Aby wspomóc procesor i.MX6ULL w operacjach związanych z grafiką i multimediami (wyświetlanie ekranu testowego, jak na fotografii 1, realizowane jest w pełni programowo), niezbędne będzie zainstalowanie dodatkowych wtyczek dla pakietu GStreamer, dostarczanych i rozwijanych przez NXP. Zestaw wtyczek rozwijanych w ramach projektu gstreamer-imx [6] zawiera między innymi wsparcie dla sprzętowego modułu PXP (Pixel Processing Unit), wspomagającego operacje związane z przetwarzaniem obrazów 2D, konwersją przestrzeni kolorów, skalowaniem, itd. Zainstalujmy zatem w systemie pakiety i zależności niezbędne do poprawnej kompilacji projektu gstreamer-imx:

root@somlabs:~# apt-get install build-essential autoconf libtool
root@somlabs:~# apt-get install wget python pkg-config
root@somlabs:~# apt-get install libgstreamer1.0-dev
root@somlabs:~# apt-get install libgstreamer-plugins-base1.0-dev

Kolejny krok stanowi pobranie źródeł projektu:

root@somlabs:~# git clone git://github.com/Freescale/gstreamer-imx.git
Cloning into ‘gstreamer-imx’...
remote: Counting objects: 4349, done.
remote: Total 4349 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 4349
Receiving objects: 100% (4349/4349), 1.91 MiB | 1.35 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (3129/3129), done.

Do kompilacji gstreamer-imx niezbędne jest zainstalowanie w systemie plików nagłówkowych jądra Linux, które dla obrazu Debian Stretch są udostępnione w postaci pakietu DEB wraz z opisanym na wstępie artykułu plikiem somlabs-visionsom-6ull-debian-rootfs-qemu.tar.xz:

root@somlabs:~# dpkg -i linux-headers-4.1.15_4.1.15-1_armhf.deb

Listing 1. Przebieg procesu konfiguracji i kompilacji projektu gstreamer-imx

root@somlabs:~# cd gstreamer-imx

root@somlabs:~/gstreamer-imx# ln -s /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/gstreamer-1.0/ /usr/lib/gstreamer-1.0

root@somlabs:~/gstreamer-imx# ./waf configure --prefix=/usr --kernel-headers=/usr/src/linux-headers-4.1.15/include
Setting top to : /root/gstreamer-imx
Setting out to : /root/gstreamer-imx/build
Checking for ‘gcc’ (C compiler) : /usr/bin/gcc
Checking for compiler switch -O2 : yes
...
checking for linux/pxp_device.h : yes
PxP elements will be built
checking for linux/fb.h and the IPU header linux/ipu.h : yes
IPU elements will be built
Checking for ‘libimxvpuapi >= 0.10.3’ : not found
could not find installed imxvpuapi library - VPU elements will not be built
...
‘configure’ finished successfully (25.634s)

root@somlabs:~/gstreamer-imx# ./waf
Waf: Entering directory `/root/gstreamer-imx/build’
[ 1/35] Compiling src/common/canvas.c
[ 2/35] Compiling src/common/fd_object.c
[ 3/35] Compiling src/common/phys_mem_allocator.c
...
[34/35] Symlinking build/src/compositor/libgstimxcompositor.so
[35/35] Symlinking build/src/common/libgstimxcommon.so
Waf: Leaving directory `/root/gstreamer-imx/build’
‘build’ finished successfully (1m45.921s)

root@somlabs:~/gstreamer-imx# ./waf install
Waf: Entering directory `/root/gstreamer-imx/build’
+ install /usr/lib/libgstimxcommon.so.0.13.0
+ symlink /usr/lib/libgstimxcommon.so (to libgstimxcommon.so.0.13.0)
+ symlink /usr/lib/libgstimxcommon.so.0 (to libgstimxcommon.so.0.13.0)
+ install /usr/lib/pkgconfig/gstimxcommon.pc
...
Waf: Leaving directory `/root/gstreamer-imx/build’
‘install’ finished successfully (0.584s)

Projekt gstreamer-imx wykorzystuje do procesu konfiguracji i kompilacji narzędzie Waf – pełny przebieg tego procesu pokazano na listingu 1. Po zakończonym procesie instalacji lista wtyczek dla projektu GStreamer, powinna zostać poszerzona m.in. o wtyczkę imxpxpvideosink (listing 2).

Listing 2. Sprawdzenie wtyczki imxpxpvideosink projektu GStreamer

root@somlabs:~/gstreamer-imx# gst-inspect-1.0 imxpxpvideosink
Factory Details:
Rank primary + 1 (257)
Long-name Freescale PxP video sink
Klass Sink/Video
Description Video output using the Freescale PxP API
Author Carlos Rafael Giani <dv@pseudoterminal.org>


Element Properties:
name : The name of the object
flags: readable, writable
String. Default: "imxpxpvideosink0"
parent : The parent of the object
flags: readable, writable
Object of type "GstObject"

System jest już wyposażony w komplet narzędzi programowych. Poprawność działania wtyczek pakietu gstreamer-imx możemy w prosty sposób przetestować, wyświetlając na ekranie fragment dowolnego filmu testowego (fotografia 2):

wget http://craftymind.com/factory/html5video/BigBuckBunny_640x360.mp4
gst-launch-1.0 filesrc location=BigBuckBunny_640x360.mp4 ! decodebin ! imxpxpvideosink use-vsync=true

Fotografia 2. Wyświetlenie filmu testowego z wykorzystaniem wtyczki imxpxpvideosink

Aby zdekodować i wyświetlić na ekranie obraz generowany przez polecenie adb shell screenrecord, połączymy polecenia adb oraz gst-launch za pomocą operacji potoku „|”, a jako źródło strumienia wejściowego dla GStreamer wskażemy standardowe wejście (fdsrc fd=0):

adb shell screenrecord --output-format=h264 --bit-rate 4M --size 800x480 - | gst-launch-1.0 fdsrc fd=0 ! decodebin ! imxpxpvideosink

Efekt działania powyższego polecenia pokazuje fotografia 3.

Fotografia 3. Funkcja Screen Mirroring zbudowana z wykorzystaniem pakietów ADB oraz Gstreamer

Zaprezentowana metoda nie jest pozbawiona wad, a jakość przesyłanego obrazu musiała zostać obniżona ze względu na ograniczenia, wynikające z dostępnych zasobów sprzętowych.

Niemniej jednak pozwala ona na szybkie przesłanie zawartości ekranu telefonu do komputera z system Linux. Nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania po stronie urządzenia mobilnego, a całość operacji jest realizowana za pomocą jednego polecenia. W przypadku większości dystrybucji systemu Linux nie jest również wymagane instalowanie żadnego dodatkowego oprogramowania po stronie komputera. Wspierany sprzętowo pakiet GStreamer jest instalowany domyślnie w większości dystrybucji, a zaprezentowana metoda może zostać również z powodzeniem wykorzystana na standardowych komputerach klasy PC z procesorami x86/x64.

Raspberry Pi i projekt scrcpy

Świat miłośników oprogramowania otwartoźródłowego nie znosi pustki, więc kwestią czasu było pojawienie się alternatywnych rozwiązań dla komercyjnego projektu Miracast czy niskopoziomowych rozwiązań, jakim jest przedstawione wcześniej. Jednym z takich otwartych projektów jest program scrcpy, który do realizacji zadania wykorzystuje narzędzie ADB (przesyłanie danych i zdarzeń) oraz natywną aplikację dla systemu Android do przechwytywania i kompresji obrazu. Projekt dość intensywnie wykorzystuje funkcje dostarczane poprzez interfejs ADB, oferując tym samym nie tylko proste przesyłanie obrazu, ale i obsługę wejścia (sterowanie telefonem z poziomu myszki i klawiatury na lustrzanej projekcji) czy instalację pakietów APK poprzez system Drag&Drop.

Aplikacja jest dostępna dla systemów Windows, Linux oraz macOS, jednak nie jest dostarczana w postaci gotowych pakietów dla platformy ARM – użytkownik musi samodzielnie wykonać kompilację kodu źródłowego. Ponieważ projekt scrcpy do dekodowania strumienia danych wykorzystuje biblioteki z projektu ffmpeg (libav), które na platformie i.MX6ULL nie mają sprzętowego wsparcia (całość obliczeń realizowania jest w sposób programowy i nie pozwala to uzyskać satysfakcjonujących wyników), do kompilacji i uruchomienia projektu zostanie wykorzystany komputer Raspberry Pi 4, którego moc obliczeniowa jest w zupełności wystarczająca do wygodnego korzystania z funkcji oferowanych przez scrcpy.

Po pobraniu i wgraniu na kartę SD obrazu systemu Raspberry Pi OS (wcześniej znanego pod nazwą Raspbian), proces przygotowania platformy rozpoczynamy od aktualizacji oprogramowania:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Przypominam, że projekt scrcpy wykorzystuje funkcje oferowane przez narzędzie ADB, zatem kolejny krok stanowi zainstalowanie brakujących pakietów oraz zależności niezbędnych do kompilacji programu:

sudo apt install adb meson libavformat-dev libsdl2-dev

Pobranie kodu źródłowego scrcpy za pomocą narzędzia git:

git clone https://github.com/Genymobile/scrcpy.git

Wraz z kodem źródłowym aplikacji dla systemów Windows i Linux udostępniany został kod aplikacji dla systemu Android, której zadaniem jest przechwycenie i przesłanie obrazu.

Ponieważ aplikacja jest niezależna od architektury, na jaką wykonujemy kompilację programu klienta, deweloperzy umożliwili uproszczenie etapu konfiguracji i kompilacji projektu poprzez udostępnienie gotowych plików APK:

cd scrcpy
wget https://github.com/Genymobile/scrcpy/releases/download/v1.14/scrcpy-server-v1.14

Aby wykorzystać gotowe pliki APK w procesie konfiguracji kodu, za pomocą argumentu prebuilt_server wskazujemy pobrany w uprzednim kroku plik dla systemu Android:

meson x --buildtype release --strip -Db_lto=true -Dprebuilt_server=scrcpy-server-v1.14

Kompilacja źródeł umieszczonych w folderze „x”:

ninja -Cx

Zakończony proces kompilacji umożliwia nam bezpośrednie uruchomienie programu – bez potrzeby instalacji plików wynikowych:

./run x

Rysunek 2. Funkcja Screen Mirroring realizowana przez projekt scrcpy na platformie Raspberry Pi

Efekt uruchomienia aplikacji scrcpy pokazuje rysunek 2. Dodatkowo, program dostarcza również szeregu opcji konfiguracyjnych, związanych z ustawieniami rozdzielczości, przepływności, konfiguracją okna oraz umożliwia wygaszenie ekranu urządzenia mobilnego. Pełną listę opcji konfiguracyjnych uzyskamy po wydaniu polecenia:

./run x --help

Wykorzystując platformę Raspberry Pi, warto również przetestować alternatywne rozwiązania – będące modyfikacją metody wykorzystanej dla płytki VisionSOM6ULL – podmieniając pakiet Gstreamer na wspierany sprzętowo odtwarzacz multimedialny omxplayer:

adb shell screenrecord --output-format=h264 --bit-rate 2M --size 800x480 - | omxplayer --no-keys -r pipe:0 -o hdmi

Łukasz Skalski
contact@lukasz-skalski.com

Przypisy:
[1] https://bit.ly/3oD7OIG
[2] https://bit.ly/3jzbU0y
[3] https://bit.ly/2ToBquH
[4] https://bit.ly/3dYXCp1
[5] https://bit.ly/3ku9zFq
[6] https://bit.ly/3kyULFB

Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
grudzień 2020
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik maj 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio maj - czerwiec 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje kwiecień 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna maj 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich maj 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów