Eksperymenty z FPGA (15). FFT przepływowa i iteracyjna

Eksperymenty z FPGA (15). FFT przepływowa i iteracyjna
Pobierz PDF Download icon

W kilku ostatnich odcinkach zaimplementowaliśmy szybką transformatę Fouriera. Była ona zbudowana w formie „przepływowej” – każdy kolejny krok został zrealizowany w osobnym bloku logiki. Takie podejście zwiększa przepustowość. Jednak gdy dane spływają wolniej takie podejście prowadzi do marnowania dostępnych zasobów. Podejdziemy więc do problemu inaczej i zobaczymy jak możemy wykorzystać pojedynczą logikę kilkukrotnie tworząc coś co przy programowaniu nazwalibyśmy pętlą.

Nasza poprzednia implementacja FFT została schematycznie pokazana na rysunku 1. Do modułu napływają próbki w dziedzinie częstotliwości. Przepływają przez kolejne motylki, które są niemal identyczne. Różnią się długością opóźnienia oraz liczbą współczynników twiddle factor. Można jednak przyjąć, że wykonują one tą samą funkcję. Ma to nawet odzwierciedlenie w naszym kodzie, gdzie zostały wstawione za pomocą pętli for w bloku generate.

Rysunek 1. Przepływowa implementacja FFT

Możemy więc pójść za tą analogią i stworzyć pętlę, która nie zostanie rozwinięta do osobnych bloków sprzętowych, lecz zostanie wykorzysta tylko jeden fragment logiki. Takie podejście zostało zaprezentowane na rysunku 2. Nowym elementem jest tu pamięć RAM. Posłuży ona do wstępnego zebrania danych, a następnie do przechowywania wyników obliczeń cząstkowych. Potrzebna będzie jeszcze dodatkowa logika sterująca, która umożliwi odczytywanie i zapisywanie danych w odpowiednich miejscach pamięci.

Rysunek 2. Iteracyjna implementacja FFT

Spróbujmy więc (na początku dość zgrubnie) wyobrazić sobie jak będzie działał taki moduł. Jego uproszczony schemat został pokazany na rysunku 3. Mamy cztery wejścia. Pierwsze trzy dotyczą danych wejściowych. Są to kolejno sama próbka, jej adres oraz sygnał valid. Czwarte wejście to sygnał start, który rozpocznie przetwarzanie.

Rysunek 3. Schemat blokowy iteracyjnego FFT

Dane wejściowe trafiają na multipleksery. Jeżeli moduł jest w stanie spoczynku zostaną one zapisane pod wskazany adres w pamięci RAM. Na razie zakładamy, że jest to pamięć idealna: po wpisaniu adresu wynik natychmiast pojawia się na wyjściu. W rzeczywistości wymaga to najczęściej kilku cykli zegara. Jednak na razie nie będziemy się tym przejmować. Tak jak poprzednio przez N oznaczymy długość transformaty. Łatwo więc zaobserwować, że będziemy potrzebować pamięci, która przechowa N zespolonych próbek. Gdy zostanie ona wypełniona danymi blok FFT zostanie o tym poinformowany poprzez wejście start.

Na początku, żeby nie wchodzić w za dużo detali, blok który zarządza pracą nazwiemy kontroler i nie będziemy wnikać w jego implementację. Na razie ważne jest dla nas, że zapewni nam odpowiedni wybór źródła danych i zapis do pamięci. Zawiera on także dwa resetowane przy starcie liczniki. Pierwszy z nich, oznaczony jako i będzie zliczał przebiegi wewnętrznej pętli.

Przyjmuje on wartości od 0 do N. Drugi licznik odpowiada za obiegi zewnętrznej pętli. Oznaczymy go n. Będzie on przebiegał od 0 do log N.

Wyjście z pamięci trafia bezpośrednio na motylka. Jednak tym razem na wejściu i wyjściu ma on tylko po jednym przerzutniku. Jak pamiętamy poprzednio długość tych opóźnień była zależna od kroku transformaty. Moglibyśmy próbować zrobić podobnie dodając blok opóźnienia o zmiennej długości sterowanej przez licznik n. Jednak możemy być sprytniejsi i zaoszczędzić dość dużo przerzutników kosztem skomplikowania generatora adresu. Tym razem nie działamy przepływowo, więc wszystkie dane są dostępne od razu. Dlatego możemy po prostu tak dobierać kolejne adresy, żeby na wyjściu z pamięci zawsze mieć dwie kolejne próbki z pojedynczego „motylka”.

Drugi blok, który musimy zmodyfikować to generator współczynników „twiddle factor”. Tym razem będzie on musiał przyjmować oba współczynniki, zarówno górny jak i dolny. Także tu zastosujemy metodę tablicowania. Ale jak się okaże uzyskana tablica będzie identyczna jak w pierwszym motylku z przepływowego FFT. Po dokonaniu obliczeń dane trafiają z powrotem pod ten sam adres w pamięci z którego zostały odczytane. Trafiają też na wyjście, jednak sygnał valid pojawia się tylko przy ostatnim obiegu „pętli”. Odpowiada za to porównanie wartości n z log N – 1.

Generowanie adresu

Zastanówmy się teraz nad generowaniem kolejnych adresów spod których musimy odczytywać dane. Pomoże nam w tym rysunek 4.

Rysunek 4. Kolejność odczytów z pamięci dla FFT z N=4

Odczytamy z niego jakie dane są potrzebne do kolejnych obliczeń. Każdy pionowy wiersz odpowiada komórce pamięci. Załóżmy, że na początku dane do pamięci będziemy wpisywać po kolei: próbkę z chwili 0 pod adresem zero, z chwili 1 pod 1 i tak aż do N–1. Rozważymy przypadek N=16.

Zaczniemy od zerowej iteracji (n=0). Pierwszy motylek wykonuje operacje na próbce 0 i 8. Uzyskane wyniki zapisuje z powrotem pod te same adresy. Kolejny motylek wykorzystuje dane z pod 1 i 9 i tak aż do 7 i 15. Wszystkie kolejne wartości widzimy pierwszym wierszu (tabela 1).

Przejdźmy do n=1. Tutaj pierwszy motylek odczytuje dane spod adresów 0 i 4, następnie 1 i 5 i aż do 3 i 7. Widzimy, że teraz adresy z „dolnej połowy” nie mieszają się już z adresami z „górnej połowy”. Kolejna para to 8, 12 aż do 11, 15. W iteracji n=2 mamy już cztery gruby motylków, a na samym końcu adresy odczytujemy po kolei od 0 do 15.

Na pierwszy rzut oka kolejne wartości wydają się dość przypadkowe. Ale popatrzmy na tabelę 2, gdzie zostały zapisane w systemie dwójkowym. Gdy się im przyjrzymy zauważymy, że można opracować łatwy przepis na otrzymanie adresu na podstawie współczynników n, i. Otóż wystarczy przesunąć najmłodszy bit na pozycję N-1-n. Został on zaznaczony czerwoną czcionką.

Dokładnie tą ideę pokazuje tabela 3. Tutaj oznaczenie [], podobnie jak w SystemVerilogu oznacza numer bitu.

Twiddle factor

Najpierw przypomnijmy znany nam już wzór na kolejne współczynniki:

 (1)

Widzimy więc, że możemy skracać i oraz n jak zwykły ułamek. Jak pamiętamy dla zerowej iteracji potrzebujemy współczynniki od . Jednak korzystając z wzoru (1) możemy wszystkie współczynniki sprowadzić do tych z n=16. Okazuje się, że kolejny krok używa podzbiór współczynników z poprzedniego, ale wykorzystuje tylko parzyste współczynniki.

Dzięki temu możemy użyć tylko jednej, wspólnej tablicy.

Wróćmy do naszego szczególnego przypadku N=16. W tabeli 4 pokazano jakie wartości są potrzebne dla kolejnych współczynników n, i. Ponieważ każdy motylek potrzebuje dwóch próbek, więc do wyboru współczynniki nie używamy najmłodszego bitu zmiennej i. Dlatego w tabeli pojawia się i modulo 2. Po chwili analizy możemy zapisać potrzebny adres jako:

Czyli skreślamy najmłodszy bit współczynnika i, a następnie uzyskany wynik przesuwamy o n pozycji w prawo.

Podsumowanie

W tym odcinku dowiedzieliśmy się jak za pomocą pamięci RAM można implementować „pętle” w układzie FPGA. Przygotowaliśmy także podstawowe bloki iteracyjnego FFT. W następnym odcinku dowiemy się więcej na temat dostępnej w układzie Intel MAX10 blokowej pamięci RAM oraz przetestujemy nową wersję procesora FFT.

Rafał Kozik
rafkozik@gmail.com

Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
luty 2021
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik sierpień 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio lipiec - sierpień 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje lipiec 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna sierpień 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich sierpień 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów