X-Meter - ograniczanie mocy zamówionej energii elektrycznej

X-Meter - ograniczanie mocy zamówionej energii elektrycznej
Pobierz PDF Download icon
Urządzenie X-Meter firmy Energyteam to rejestrator danych oraz analizator parametrów sieci. Jednak w połączeniu z opcjonalnym wyposażeniem XM18 daje kompleksową możliwość uniknięcia przekroczeń mocy zamówionej, zakontraktowanej z dostawcą energii oraz przeprowadzenie optymalizacji jej nadmiaru. W takiej konfiguracji pełni funkcję "Strażnika Mocy" zamówionej.

Rysunek 1.

Pracę taką umożliwia algorytm, który precyzyjnie odłącza i załącza zestawy obciążeń (odbiorniki energii) poprzez szereg zarządzanych priorytetów.

Funkcja pomiarowa "Strażnika Mocy" może być realizowana na dwa różne sposoby: poprzez agregację impulsów zużytej energii z Licznika Rozliczeniowego lub przez pomiar przekładnikowy. Oba sposoby są równie skuteczne jednak w pomiarze przekładnikowym otrzymujemy również informacje o innych parametrach sieci (zniekształcenia, zapady itp.).

Ustawianie progów oraz priorytetów pozwala na aktywowanie każdego z czterech wyjść urządzenia X-Meter osobno. Jeżeli jednak okaże się, że do uniknięcia przekroczenia mocy zamówionej wymagane jest wyznaczenie więcej niż czterech grup odbiorników energii to możliwe jest zastosowanie kolejnych urządzeń X-Meter, które powiększą ilość stopni.

Czas uśredniania potrzebny do obliczenia mocy może być dowolnie ustawiany od 1 minuty do 60 minut (domyślnie 15 dla energetyki) - czas ten jest bazą dla prognozowania zużycia przez algorytmy urządzenia. Czas zegara wewnętrznego może być synchronizowany sygnałem z Licznika Rozliczeniowego lub z osobnego synchronizatora. W szczególnych wypadkach wystarczająca może okazać się synchronizacja z komputerem.

Rysunek 2.

Koncepcja modułu "Strażnika Mocy" firmy Energyteam pozwala również na konfigurowanie szczegółowych parametrów, które bezpośrednio wpływają na skuteczność pracy. Z ważniejszych warto wymienić:

  • czas pracy, czas cyklu, początkowy brak wrażliwości, margines bezpieczeństwa, taryfa itp.,
  • minimalny czas załączenia oraz wyłączenia (nie jest wymagana dodatkowa automatyka),
  • wymuszenie pracy oraz zatrzymania (praca obsługi, operatorów).

Taka szczegółowa parametryzacja pozwala na optymalną konfigurację i minimalizację ilości załączeń strażnika oraz ograniczenie do minimum czasu wyłączeń. Algorytm modułu "Strażnika Mocy" urządzenia X-Meter dzięki pełnej wiedzy na temat mocy odłączanych odbiorników, minimalnych czasów załączeń oraz wyłączeń jest w stanie bardzo precyzyjnie pilnować zużycia chwilowego pozbawiając przedsiębiorstwo dotkliwych kar za przekroczenia mocy zamówionej.

Rysunek 3.

Kolejnym ułatwieniem jest dedykowana aplikacja w programie Excel, która pozwala przygotować, zapisać oraz wysyłać konfigurację do dedykowanych urządzeń. Zarządzanie obciążeniem odbywa się za pomocą "metody prognozowania". Jeżeli nachylenie krzywej wyznaczonej poprzez zużycie energii na końcu czasu uśredniania (standardowo 15 min.) przecina wartość progową (wartość mocy zamówionej) to urządzenie zarządza automatycznymi odłączeniami poszczególnych stopni. Precyzyjny algorytm pozwala na maksymalne wykorzystanie zakontraktowanej mocy.

Odłączanie odbiorników następuje możliwie najpóźniej, ponieważ moduł wykonawczy posiada informację o ilości energii jaką może "odzyskać" z poszczególnych stopni. Taka praca bezpośrednio wpływa na niezawodność aplikacji. Stosowanie funkcji "wymuszenie pracy" zabezpiecza przedsiębiorstwo przed automatycznymi wyłączeniami jeżeli zarządzanie cyklem pracy nie dopuszcza do odłączenia w tym konkretnym momencie.

Ograniczanie mocy zamówionej jest koniecznością. Płacenie kar za przekroczenia to realne i wysokie koszty dla firmy. Instalacja urządzenia X-Meter z funkcją "Strażnika Mocy" to szybki zwrot z inwestycji oraz świadome zużywanie energii elektrycznej.

Bezpośrednim dystrybutorem kompleksowego rozwiązania jest firma Astat Sp. z o.o.

Jakub Jędrzejewski
Kierownik projektu
Astat Sp. z o.o.
tel. 668 325 725
j.jedrzejewski@astat.com.pl
www.astat.com.pl

Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
sierpień 2014
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik listopad 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio listopad - grudzień 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje listopad 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna listopad 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich grudzień 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów