Programowany przekaźnik czasowy

Programowany przekaźnik czasowy
Pobierz PDF Download icon
Nasz programowany przekaźnik czasowy to układ cyklicznego przełącznika o możliwości zaprogramowania czasu załączenia i czasu wyłączenia przekaźnika. Może pracować w dwóch trybach - sekundowym i minutowym z zakresem nastaw od 1 do 99.

Rysunek 1. Schemat ideowy przekaźnika czasowego

Schemat elektryczny przekaźnika czasowego pokazano na rysunku 1. Urządzenie powinno być zasilane napięciem stałym o wartości 12 V doprowadzonym do złącza ZAS. Może to być dowolny zasilacz napięcia 12 V o wydajności prądowej niemniejszej niż 200 mA. Stabilizator U1 dostarcza napięcie +5 V a kondensatory C1...C4 zapewniają odpowiednią jego filtrację.

Pracą urządzenia steruje mikrokontroler ATtiny26 taktowany wewnętrznym sygnałem zegarowym. Stan urządzenia jest obrazowany na podwójnym wyświetlaczu siedmiosegmentowym ze wspólną anodą. Katody 2-cyfrowego, multipleksowanego wyświetlacza LED dołączono przez rezystory ograniczające prąd R5...R12 do portów PA0... PA7.

Rolę kluczy załączających zasilanie wyświetlaczy pełnią tranzystory T1 i T2 sterowane z portów PB3 i PB4. Zworka LED ON, a właściwie jej brak, pozwala na wyłączenie wyświetlacze na czas pracy układu. Na potrzeby wprowadzenia nastaw, układ wyposażono w 2 przyciski oznaczone S1 i S2. Sygnały z przycisków doprowadzono do portów PB0 i PB1 - poziomem aktywnym jest logiczne "0".

Rysunek 2. Schemat montażowy przekaźnika czasowego

Schemat montażowy przekaźnika czasowego pokazano na rysunku 2, zmontowano go na niewielkiej, dwustronnej płytce drukowanej o wymiarach 36 mm×94 mm z użyciem elementów przewlekanych. Montaż jest typowy i nie powinien przysporzyć problemów, a układ zmontowany ze sprawnych elementów powinien od razu pracować prawidłowo.

Aby zaprogramować czas wyłączenia przekaźnika należy wcisnąć i przytrzymać przez około 3 sekundy przycisk S1. Po chwili zaczną migać dolne segmenty wyświetlacza. Można teraz puścić przycisk, a przy pomocy przycisków S1 i S2 zwiększyć lub zmniejszyć migającą wartość widoczną na wyświetlaczu. Po ustawieniu wymaganego czasu należy ponownie wcisnąć i przytrzymać przycisk S1.

Aby ustawić czas włączenia przekaźnika należy wcisnąć i przytrzymać przycisk S2, zasygnalizowane to zostanie migotaniem górnych segmentów wyświetlaczy. Zmian dokonujemy analogicznie jak przy ustawianiu czasu wyłączenia - przyciskami S1 i S2. Po ustawieniu właściwej wartości, aby zakończyć proces programowania, należy ponownie wcisnąć i przytrzymać przycisk S2 - parametry zostaną zapisane w pamięci nieulotnej.

Należy jeszcze pamiętać o ustawieniu jednostki czasu zworką w pozycji SEK lub MIN. Po tych czynnościach urządzenie jest gotowe do pracy, a załączenie wyjścia sygnalizowane jest świeceniem kropki przy cyfrze jedności. Na czas pracy urządzania można wyłączyć wyświetlacze poprzez usunięcie zworki LED_ON. Trzeba mieć świadomość, że odmierzanie czasu może być obarczone pewną niedokładnością, w szczególności dotyczy to pracy w zakresie minutowym.

EB

Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
sierpień 2014
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon
Materiały dodatkowe

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik maj 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio czerwiec 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje maj 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna maj 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich czerwiec 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów