Monitor prądu USB

Monitor prądu USB
Pobierz PDF Download icon
Standaryzacja ładowarki 5 V ze złączem mikro USB spopularyzowała zasilanie układów elektronicznych z taniego i łatwo dostępnego źródła. Niestety, niska jakość zasilaczy lub nieprawidłowa współpraca z zasilanym urządzeniem są przyczyną wielu problemów.

Rysunek 1. Schemat ideowy monitora prądu USB

Przedstawiony układ umożliwia wizualne monitorowanie i ocenę prądu pobieranego przez urządzenie USB. Zakres pomiarowy jest podzielony na dwa podzakresy: 0...600 mA dla portu USB PC oraz 0...3 A dla ładowarek. Natężenie prądu sygnalizowane jest linijką (punktową) składającą się z 10 diod LED.

Schemat ideowy monitora prądu pokazano na rysunku 1.

Napięcie wyjściowe ładowarki lub portu USB doprowadzone jest do specjalizowanego przetwornika napięcie/prąd INA139 mierzącego prąd w "górnej" gałęzi zasilania i przetwarzającego go na proporcjonalne napięcie względem masy układu. Schemat blokowy układu INA139 (za notą TI) pokazano na rysunku 2.

Rysunek 2. Schemat wewnętrzny układu scalonego INA139

Zespół rezystorów R1...R4=0,025Ω tworzy opornik pomiarowy. Jego wartość dobrano jako kompromis pomiędzy maksymalnym spadkiem napięcia na układzie pomiarowym, a dokładnością przetwarzania, tak aby nie zakłócić pracy zasilanego urządzenia (75 mV/3 A).

Ze względu na kłopotliwe przełączanie zakresów w torze "prądowym" zmiana odbywa się poprzez zmianę rezystora konwersji Rl (rys. 2). Rezystor konwersji tworzą oporniki R5...R9 o typowej rezystancji 100 kΩ. Zakres konwersji w stosunku 1:5 jest ustalany przełącznikiem SW1. Kondensator C1 filtruje napięcie wyjściowe konwertera. Jako układ wyświetlania wyników zastosowano popularny sterownik linijki LED - LM3914.

Układ pracuje w trybie świecącego punktu, aby zmniejszyć pobierany prąd. Rezystor RV1 służy do ustalenia napięcia odniesienia, czyli skalowania wskaźnika. Dioda PWR sygnalizuje obecność zasilania USB. Gniazdo wejściowe USB typu mikro USB, umożliwia bezpośrednie podłączenie ładowarki, gniazdo obciążenia USBB typu USB A służy do podłączenia urządzenia.

Rysunek 3. Schemat montażowy monitora prądu USB

Układ zmontowany jest na miniaturowej dwustronnej płytce drukowanej. Schemat montażowy monitora obciążenia USB pokazano na rysunku 3. Zmontowany poprawnie interfejs nie wymaga uruchamiania, należy jedynie po dołączeniu do zasilacza 5 V z odczytem prądu wyjściowego oraz po podłączeniu znanego obciążenia, wyskalować wskazania monitora na wybranym zakresie pomiarowym (0,6 A lub 3 A).

Dla testów można dołączyć ładowarkę i smartfona lub PC i dysk przenośny oraz sprawdzić, jak zmienia się pobór prądu podczas pracy. Można w ten sposób oszacować sprawność ładowania akumulatora, skontrolować czy urządzenie przenośne nie pobiera zbyt dużego prądu "rozruchowego", ocenić pobór prądu karty Wi-Fi, co jest najprostszym sposobem na zawieszające się Raspberry Pi oraz wykonać wiele ciekawych obserwacji.

Adam Tatuś, EP

Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
sierpień 2014
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon
Materiały dodatkowe

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik maj 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio maj - czerwiec 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje kwiecień 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna maj 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich maj 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów