Uniwersalny sterownik silników DC

Uniwersalny sterownik silników DC
Pobierz PDF Download icon
Układ L298 jest sterownikiem silników zawierającym dwa mostki H. Umożliwia sterowanie dwoma silnikami prądu stałego lub jednym bipolarnym, 4-przewodowym silnikiem krokowym. Najważniejszą zaletą jego jest duży przedział napięć zasilania silników (do 46 V) oraz duże maksymalne prądy obciążenia: 2 A ciągły, do 3 A chwilowy.

Schemat ideowy sterownika silników DC pokazano na rysunku 1. Jest to typowa aplikacja układu L298. Szybkie diody Schottky dołączone do wyjść układu zabezpieczają go przed przepięciami. Moduł sterownika wyposażono w stabilizator napięcia 78M05 (U2) zasilający część cyfrową układu L298.

Rysunek 1. Schemat ideowy sterownika silnika z L298

Rysunek 2. Schemat montażowy sterownika silnika z L298

Dodatkowo, to napięcie doprowadzono do złącza CON1, a o jego występowaniu informuje dioda LED "PWR". Diody LED2...LED5 informują o zadziałaniu i kierunku obrotów dołączonego silnika. Uruchomienie silnika odbywa się poprzez podanie logicznej "1" na odpowiednie doprowadzenie EN mostka oraz odpowiedniej kombinacji "0" i "1" na doprowadzenia IN1...IN4.

Tabela 1. Przykładowe sygnały sterujące dla dwóch silników DC

Tabela 2. Przykładowe sygnały sterujące dla silnika krokowego

Przykładowe sygnały sterujące dla dwóch silników elektrycznych umieszczono w tabeli 1, natomiast dla jednego krokowego w tabeli 2.

Wykaz elementów:

R1...R3: 10 kΩ (805)
C1, C2: 100 nF (805)
C3, C4: 10 µF/50 V
D1...D8: SS14
PWR, LED2...LED4: dioda LED
U1: L298
U2: 78M05
złącze ARK2/500 - 2 szt. i ARK3/500 - 1 szt.
listwa goldpin 8 pinów + jumper 2 szt.
radiator

Schemat montażowy urządzenia pokazano na rysunku 2. Sterownik wykonano na laminacie dwustronnym z użyciem elementów do montażu powierzchniowego. Montaż jest typowy i nie wymaga specjalnego opisu. Należy pamiętać aby układ mocy wyposażyć w radiator, istotnym jest również fakt iż obudowa układu L298 jest wewnętrznie podłączona do masy układu.

EB

Dodatkowe materiały znajdziesz na FTP
user: 32858, pass: 4285avne

Artykuł ukazał się w
Luty 2013
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon
Materiały dodatkowe

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik wrzesień 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio wrzesień - październik 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje wrzesień 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna wrzesień 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich wrzesień 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów