32-pozycyjny potencjometr cyfrowy do "wszystkiego"

32-pozycyjny potencjometr cyfrowy do "wszystkiego"
Pobierz PDF Download icon

Układ AD5228 jest 32-pozycyjnym elektronicznym potencjometrem produkowanym przez Analog Devices. Producent skonstruował trzy typy tego układu, różniące się między sobą jedynie wartością rezystancji. Dostępne są wartości 10 kΩ, 50 kΩ i 100 kΩ. Można go użyć jako zamiennika zwykłych mechanicznych potencjometrów, sterownika podświetlania wyświetlaczy LCD, ich kontrastu czy jasności. Dobre parametry przenoszenia sygnału kwalifikują układ do aplikacji audio jako regulator siły głosu w przedwzmacniaczach. Pasmo przenoszenia przy 3 dB spadku poziomu sygnału wyjściowego dla wartości rezystancji 10 kΩ, 50 kΩ i 100 kΩ wynosi odpowiednio 460 kHz, 100 kHz i 50 kHz. Do sygnału wejściowego potencjometr wnosi zniekształcenia na poziomie 0,05%.

Panel z dwoma przyciskami umożliwia ręczną regulację „w górę” i „w dół” wartości rezystancji dostępnej na wyprowadzeniach A, B i W. AD5228 ma wbudowany układ eliminacji drgań styków i współpracuje z przyciskami, których czas całkowitego zamknięcia jest mniejszy niż 10 ms.

Układ może zwiększać lub zmniejszać rezystancję wyjściową w trybie kroku lub skanowania. Jeśli przycisk Up lub Down jest przyciśnięty nie dłużej niż 0,6 s, rezystancja zmienia się tylko o jeden krok. W wypadku, gdy przycisk Up lub Down będzie przytrzymany dłużej niż około 0,8 s, układ aktywuje tryb skanowania i zmienia rezystancję wyjściową z prędkością czterech kroków na sekundę do momentu uzyskania maksymalnej lub minimalnej wartości rezystancji.

Układ oczywiście może być sterowany cyfrowo np. przez mikrokontroler. Układ ma obudowę SOT-23-8 (TSOT-8) i może pracować w temperaturze otoczenia –40…+105°C. Wejścia sterujące są w standardzie TTL. Poziom wysoki wynosi 2,4...5,5 V DC, natomiast niski 0...0,8 V DC. Sposób sterowania układem zamieszczono w tabeli 1.

Rysunek 1. Schemat ideowy potencjometru

Na rysunku 1 pokazano schemat ideowy układu, natomiast na rysunku 2 schemat montażowy.

Rysunek 2. Schemat montażowy potencjometru

Do sprawdzenia poprawności działania potencjometru jest potrzebne źródło stałego napięcia z zakresu od 2,7…5,5 V. Wyjście układu jest zabezpieczone za pomocą wewnętrznych diod przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Ze względu na zastosowanie tych diod ważne jest, aby napięcie zasilania pojawiło się przed napięciem na zaciskach A, B i W, natomiast przy wyłączaniu zaleca się, aby napięcie zasilana zostało odłączone jako ostatnie. Przy podłączaniu potencjometru do zewnętrznych układów należy uważać, aby impuls prądu płynącego pomiędzy wyprowadzeniami nie przekroczył 20 mA. W przeciwnym wypadku mogą ulec uszkodzeniu wewnętrzne przełączniki ustalające rezystancję wyjściową. Ciągły prąd dla ustawionej rezystancji mniejszej niż 5 kΩ między wyprowadzeniami WB i WA nie może przekroczyć 1 mA, natomiast pomiędzy wyprowadzeniami AB dla układów o rezystancji 10 kΩ, 50 kΩ i 100 kΩ, odpowiednio, 500 µA, 100 µA i 50 µA.

AW

Wykaz elementów:
Rezystory:
  • R1, R2: nie montować
  • R3: 470 Ω
Kondensatory:
  • C1...C3: 100 nF (SMD 0805)
Półprzewodniki:
  • U1: AD5228 (10 kΩ, 50 kΩ lub 100 kΩ)
  • LED1: dioda LED 3 mm
Pozostałe:
  • S1, S2: przycisk kątowy do druku
  • Goldpin 1×2
  • Goldpin 1×3
Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
styczeń 2012
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon
Materiały dodatkowe

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik lipiec 2024

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio lipiec - sierpień 2024

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka, Podzespoły, Aplikacje czerwiec 2024

Automatyka, Podzespoły, Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna lipiec 2024

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich lipiec 2024

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów