Bezprzewodowy gong drzwiowy

Bezprzewodowy gong drzwiowy
Pobierz PDF Download icon

Każde wejście domowe, brama czy furtka posiada przycisk dzwonka, którego zainstalowanie wymaga doprowadzenia przewodów elektrycznych. Zwykle są to małe odległości lecz co zrobić w przypadku dużych posesji. Rozwiązaniem jest prezentowane urządzenie, które nie tylko generuje różne rodzaje dźwięków, ale również może być zasilane z baterii 9 V przy zasięgu do 500 metrów!

Opisany niżej gong bezprzewodowy jest udoskonaloną formą klasycznego dzwonka do drzwi. Nie wymaga stosowania połączeń pomiędzy przyciskiem, a często odległym od niego głośnikiem. Zastosowanie w układzie rewelacyjnych, gotowych modułów nadawczo-odbiorczych produkcji belgijskiej firmy Velleman pozwoliło uprościć całą konstrukcję do niezbędnego minimum. Rewelacyjnych, bo zasięg gongu w otwartej przestrzeni wynosi ponad 500 m.

Rys. 1. Schemat układu nadajnika

Schemat części nadawczej pokazano na rys. 1. Układ US2 jest scalonym, 12-bitowym koderem, współpracującym z hybrydowym modułem nadawczym TX433N. Przy pomocy zworek JP1 ustalamy adres w nadawanym sygnale, a stan logiczny na wyprowadzeniach JP2 określa rodzaj sygnału gongu emitowanego przez odbiornik. Zwarcie wyprowadzenia 12 do masy zasilania i przyciśnięcie przycisku SW1 powoduje wygenerowanie sygnału „ding-dong”. Podobna operacja, ale ze zwartym do masy wejściem 11 powoduje wygenerowanie sygnału „ding-ding”, a w przypadku zwarcia do masy wejścia 10 sygnał akustyczny na wyjściu odbiornika będzie przypominać dźwięk gongu westminsterskiego. Zakodowany sygnał jest podawany na wejście IN modułu nadawczego, skąd – drogą radiową, poprzez antenę – jest przekazywany do modułu odbiorczego.

Rys. 2. Schemat układu odbiornika

W części odbiorczej, której schemat pokazano na rys. 2 również zapewniono możliwość ustalania adresu przy pomocy zworek JP1. Kombinacja zworek powinna być identyczna jak w części nadawczej. Z wyjścia OUT modułu odbiorczego RX433N zdemodulowany sygnał podawany, jest na wejście dekodera-generatora dźwięków US2. Rolę wzmacniacza mocy sterującego pracą głośnika spełnia tranzystor T1. Ze względu na jego stosunkowo niewielką moc, impedancja głośnika powinna wynosić 50 Ω. Zarówno w nadajniku, jak i w odbiorniku rolę stabilizatora napięcia zasilającego spełnia układ 78L05. Zarówno nadajnik, jak i odbiornik mogą być zasilane z baterii 9 V.

Rys. 3. Schemat montażowy nadajnika
Rys. 4. Schemat montażowy odbiornika

Gong zmontowano na dwóch jednostronnych płytkach drukowanych, których kształt przystosowano do koszyków baterii 9 V. Schematy montażowe nadajnika i odbiornika przedstawiono na rys. 3 i rys. 4.

GB

Wykaz elementów: Nadajnik
Rezystory:
 • R1: 270 kΩ
Kondensatory:
 • C1: 47 μF/16 V
 • C2: 22 μF/16 V
Półprzewodniki:
 • US1: 78L05
 • US2: M1E
 • NAD: TX433N (Velleman)
Pozostałe:
 • JP1: goldpin 2×8 + jumper
 • JP2: goldpin 2×3 + jumper
 • SW1: mikroswitch
 • Koszyk baterii 9 V
Odbiornik
Rezystory:
 • R1: 390 kΩ
 • R2: 10 kΩ
Kondensatory:
 • C1: 47 μF/16 V
 • C2: 10 μF/16 V
Półprzewodniki:
 • US1: 78L05
 • US2: M1D-95
 • T1: BC337
 • ODB: RX433N (Velleman)
Pozostałe:
 • JP1: goldpin 2×8 + jumper
 • Koszyk baterii 9 V
 • Głośnik o impedancji 50 Ω
Artykuł ukazał się w
Sierpień 2008
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon
Materiały dodatkowe

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik marzec 2024

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio marzec - kwiecień 2024

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka, Podzespoły, Aplikacje marzec 2024

Automatyka, Podzespoły, Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna marzec 2024

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich kwiecień 2024

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów