Zabezpieczenie akumulatora żelowego 6 V

Zabezpieczenie akumulatora żelowego 6 V
Pobierz PDF Download icon
Zadaniem proponowanego urządzenia jest zabezpieczenie akumulatora 6 V przed nadmiernym rozładowaniem. Napięcie akumulatora jest stale monitorowane i jeśli spadnie ono do niebezpiecznie niskiej wartości, to wbudowany przekaźnik odłączy obciążenie. Po naładowaniu akumulatora nastąpi ponowne, automatyczne dołączenie zasilanego układu.

Schemat elektryczny zabezpieczenia pokazano na rysunku 1. Funkcję komparatora napięcia pełni wzmacniacz operacyjny U1 (LM358). Porównuje on napięcie wzorcowe z wyjścia układu U2 z napięciem uzyskanym z dzielnika złożonego z rezystorów R1, R3 i potencjometru PR1. Jeżeli napięcie z dzielnika (proporcjonalne do napięcia akumulatora) jest niższe od napięcia odniesienia, to komparator zmieni poziom napięcia na wyjściu, zaświecając LED i załączając przekaźnik – nastąpi rozłączenie nadzorowanego obwodu.

Prawidłowo zmontowane urządzenie wymaga kalibracji. Napięcie odcięcia (napięcie, po którego osiągnięciu akumulator powinien być odłączony) w większości zastosowań wynosi 1,75 V na ogniwo, czyli dla akumulatorów 6 V wyniesie ono 5,25 V. Rozładowywanie akumulatora poniżej tego napięcia skraca czas jego eksploatacji. Aby wykonać kalibrację, urządzenie należy dołączyć do zasilacza ustawionego na minimalne napięcie akumulatora (5,25 V) i regulując potencjometrem PR1, doprowadzić do zaświecenia diody LED i załączenia przekaźnika.

Zabezpieczenie ma histerezę o wartości ok. 1 V, aby uniknąć oscylacji w momencie odłączenia obciążenia, kiedy to napięcie na zaciskach akumulatora może wzrosnąć. W prototypie napięcie odłączenia to 5,3 V, natomiast do ponownego załączenia napięcie musi wzrosnąć do około 6,3 V.

EB

Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
lipiec 2017
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik maj 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio maj - czerwiec 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje kwiecień 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna maj 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich maj 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów