Płytka złącz dla Analog Discovery

Płytka złącz dla Analog Discovery
Pobierz PDF Download icon
Analog Discovery 2 to bardzo funkcjonalne, dostępne w akceptowalnej cenie, wspomagane komputerem laboratorium pomiarowe. Przedstawiony moduł złącz ułatwia podłączenie AD2 do badanych układów za pomocą typowych sond oscyloskopowych 1:1/1:10, kabli BNC. Wyprowadzone są także wszystkie dostępne sygnały cyfrowe i zasilanie.

Schemat ideowy proponowanego rozwiązania pokazano na rysunku 1.

Płytka dzieli się na cztery bloki funkcjonalne:

1) Gniazda wejściowe CH1 i CH2. Do nich dołączamy typowe sondy oscyloskopowe 1:1/1:10 rozszerzające zakres pomiarowy oscyloskopu lub analizatora widma AD2. Przełączniki SW1/SW2 umożliwiają zwarcie wejścia do masy (pozycja GND), np. w celu sprawdzenia kalibracji AD. W środkowym położeniu (pozycja AC) separują z przebiegu składową stałą lub łączą wejście bezpośrednio z sondą (pozycja DC). Przy użytkowaniu AD2 należy pamiętać, że CH1/CH2 akceptuje napięcie tylko ±25 V (dzielnik 1:1).

2) Gniazda wyjściowe GEN1,GEN2. Wyjścia generatorów sygnału. Do nich dołączamy badany układ. W zależności od położenia SW3/SW4 możemy dopasować impedancję źródła.

3) Gniazdo zasilania PWR. Wyjście wbudowanych zasilaczy napięcia dodatniego i ujemnego.

4) Złącza IO1/IO2/VP/GND. Złącza sygnałów cyfrowych we/wy dla wbudowanego generatora sygnału i analizatora magistrali. Złącza dzięki wyprowadzeniu zasilania są zgodne z Arduino Bricks (zgodne z 3,3 V).

Moduł złącz wykonano na niewielkiej, dwustronnej płytce drukowanej. Rozmieszczenie elementów przedstawia rysunek 2. Montaż jest łatwy i nie wymaga opisywania.

Adam Tatuś, EP

Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
czerwiec 2017
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik maj 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio maj - czerwiec 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje kwiecień 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna maj 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich maj 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów