Płytka złącz dla Analog Discovery

Płytka złącz dla Analog Discovery
Pobierz PDF Download icon
Analog Discovery 2 to bardzo funkcjonalne, dostępne w akceptowalnej cenie, wspomagane komputerem laboratorium pomiarowe. Przedstawiony moduł złącz ułatwia podłączenie AD2 do badanych układów za pomocą typowych sond oscyloskopowych 1:1/1:10, kabli BNC. Wyprowadzone są także wszystkie dostępne sygnały cyfrowe i zasilanie.

Schemat ideowy proponowanego rozwiązania pokazano na rysunku 1.

Płytka dzieli się na cztery bloki funkcjonalne:

1) Gniazda wejściowe CH1 i CH2. Do nich dołączamy typowe sondy oscyloskopowe 1:1/1:10 rozszerzające zakres pomiarowy oscyloskopu lub analizatora widma AD2. Przełączniki SW1/SW2 umożliwiają zwarcie wejścia do masy (pozycja GND), np. w celu sprawdzenia kalibracji AD. W środkowym położeniu (pozycja AC) separują z przebiegu składową stałą lub łączą wejście bezpośrednio z sondą (pozycja DC). Przy użytkowaniu AD2 należy pamiętać, że CH1/CH2 akceptuje napięcie tylko ±25 V (dzielnik 1:1).

2) Gniazda wyjściowe GEN1,GEN2. Wyjścia generatorów sygnału. Do nich dołączamy badany układ. W zależności od położenia SW3/SW4 możemy dopasować impedancję źródła.

3) Gniazdo zasilania PWR. Wyjście wbudowanych zasilaczy napięcia dodatniego i ujemnego.

4) Złącza IO1/IO2/VP/GND. Złącza sygnałów cyfrowych we/wy dla wbudowanego generatora sygnału i analizatora magistrali. Złącza dzięki wyprowadzeniu zasilania są zgodne z Arduino Bricks (zgodne z 3,3 V).

Moduł złącz wykonano na niewielkiej, dwustronnej płytce drukowanej. Rozmieszczenie elementów przedstawia rysunek 2. Montaż jest łatwy i nie wymaga opisywania.

Adam Tatuś, EP

Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
czerwiec 2017
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik kwiecień 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio marzec 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje marzec 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna marzec 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Praktyczny Kurs Elektroniki 2018

Praktyczny Kurs Elektroniki

24 pasjonujące projekty elektroniczne

Elektronika dla Wszystkich kwiecień 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów