Zasilacz napięcia symetrycznego z LM27762

Zasilacz napięcia symetrycznego z LM27762
Pobierz PDF Download icon
Liczba urządzeń mobilnych rośnie, sporo z nich kondycjonuje i przetwarza sygnały z czujników analogowych, wymagając często zasilania symetrycznego, np. stopni wzmocnienia napięciowego lub samych czujników. Pobór prądu nie jest duży, ale od przetwornicy wymagana jest znaczna sprawność i generowanie możliwie najmniejszych zaburzeń.

Opisany układ spełniający wymagania jest nieskomplikowanym, bezindukcyjnym zasilaczem napięcia symetrycznego z zakresu ±1,5…5 V o obciążalności do 250 mA. Dzięki zastosowaniu specjalizowanego układu LM22762 firmy Texas Instruments integrującego wszystkie bloki przetwornicy, w aplikacji jest wymagane zaledwie kilka elementów zewnętrznych. Napięcie ujemne powstaje w pompie ładunkowej pracującej z częstotliwością 2 MHz, dodatnie jest stabilizowane we wbudowanym LDO. Napięcie wyjściowe jest ustalane poprzez dobór wartości dwóch rezystorów.

Schemat ideowy zasilacza zamieszczono na rysunku 1. Napięcie wejściowe VIN ze złącza J1 jest doprowadzone do U1. Wyjściowe napięcie dodatnie (z LDO) jest wyprowadzone na złącze J1. Wartość napięcia jest ustalona rezystorami R1 i R2, wg wzoru Vout = 1,2×(R1+R2)/R1 i musi być dobrana zgodnie z wymaganiami aplikacji (dla VP=+5 V, R2 ok. 1,6 MV).

Napięcie ujemne VN jest wytwarzane w pompie ładunkowej z C4 i C6. Jego wartość jest wyznaczana ze wzoru Vout= –1,22×(R3+R4)/R3 (dla VN= –5 V, R4 ok. 1,6 MV). Dla osiągnięcia prawidłowych wartości napięcia wyjściowego jest konieczne zapewnienie „zapasu” rzędu 50 mV pomiędzy VIN a generowanymi VP i VN. Gdy przetwornica ma utrzymywać wyjściowe 5 V, dobrze, aby była zasilana minimalnym napięciem 5,05…5,1 V.

Układ U1 ma oddzielne wejścia EN+/EN– aktywujące pracę bloku napięcia dodatniego i ujemnego. Te wejścia w modelu są nieużywane, a U1 jest aktywny po doprowadzeniu zasilania. Układ LM27762 ma wbudowane następujące zabezpieczenia: UVLO (blokujące pracę poniżej 2,4 V), przed przegrzaniem (aktywowane, gdy struktura osiągnie 150°C) oraz zabezpieczenie przed przeciążeniem (aktywowane, gdy prąd końcówki VIN) przekroczy 500 mA.

Sterownik przetwornicy ma tryb PFM zwiększający sprawność przetwarzania przy niewielkim obciążeniu wyjść układu. Po wyłączeniu zasilania układ U1 rozładowuje pojemności wyjściowe, ułatwiając poprawny restart zasilanego układu po zaniku zasilania.

Układ zmontowano na miniaturowej, dwustronnej płytce drukowanej. Jej schemat montażowy pokazano na rysunku 2. Sposób montażu jest typowy i nie wymaga opisywania. Poprawnie zmontowany układ nie wymaga uruchamiania. Należy jedynie skontrolować poprawność lutowania i wyczyścić płytkę z topnika. Po podłączeniu zasilania i obciążeniu wystarczy skontrolować wartość napięć wyjściowych i wykonać ewentualną korektę rezystancji R2 i R4.

Adam Tatuś, EP

Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
styczeń 2017
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik listopad 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio listopad - grudzień 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje listopad 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna listopad 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich grudzień 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów