Przekaźnik czasowy start-stop

Przekaźnik czasowy start-stop
Pobierz PDF Download icon
Prezentowany moduł idealnie sprawdzi się w domowej automatyce, jako sterownik oświetlenia, ogrzewania, wentylacji czy sygnalizacji procesów. Jest on jednofunkcyjnym przekaźnikiem z programowanym czasem wyzwalany przyciskiem z możliwością jego wyłączenia przed upływem odmierzonego czasu.

Rysunek 1. Schemat ideowy włącznika start-stop

Schemat ideowy przekaźnika czasowego pokazano na rysunku 1. Aby zapewnić pełną separację galwaniczną od sieci elektrycznej w urządzeniu zastosowano transformator małej mocy TR1. Stabilizator US1 dostarcza napięcie +5 V, a kondensatory C1...C4 filtrują je.

Pracą modułu steruje mikrokontroler ATtiny25. Poprzez złącze X4 do sterownika jest dołączony przycisk służący do uruchomienia procesu odliczania zadanego czasu, natomiast do X5 przycisk przerywający odliczanie. Potencjometr PR1 służy do ustawiania czasu odliczania.

Diody LED zastosowane w sterowniku świecą w dwóch kolorach: zielonym (LD1) i czerwonym (LD2). Kolor zielony oznacza dołączenie modułu do sieci, natomiast czerwony załączany z niewielką częstotliwością (co około 2 sekundy) poprawną pracę sterownika.

Gdy dioda koloru czerwonego jest załączana z większą częstotliwością oznacza to, że sterownik znajduje się w trybie programowania czasu. W przypadku załączenia przekaźnika świeci dioda czerwona wygaszana, co około 2 sek. na 0,5 sek. oznajmiając poprawną pracę urządzenia.

Rysunek 2. Schemat montażowy włącznika start-stop

Układ należy zmontować na jednostronnej płytce drukowanej, której schemat montażowy pokazano na rysunku 2. Montaż układu rozpoczynamy od wlutowania w płytkę rezystorów i innych niewielkich elementów o, a kończymy montując złącza śrubowe przekaźnik i transformator.

Urządzenie zmontowane bezbłędnie, z użyciem zaprogramowanego mikrokontrolera i ze sprawnych elementów będzie działało od razu po włączeniu napięcia zasilającego. Na rysunku 3 pokazano przykład jak poprawnego dołączenia urządzenia do sieci elektrycznej (złącze X1) oraz odbiornika, np. zasilacza taśmy LED (złącze X2).

Rysunek 3. Schemat połączenia urządzenia włącznika start-stop

Styki przekaźnika wyprowadzone na złącza X2 i X3 są od siebie odizolowane galwanicznie. Przyciski ze stykami zwiernymi należy dołączyć do złącz X4 i X5. Aby sprawdzić poprawność działania sterownika, potencjometr PR1 należy ustawić w środkowej pozycji i nacisnąć przycisk start, co będzie równoznaczne z załączeniem przekaźnika K1. W dowolnej chwili można za pomocą przycisku stop zatrzymać odliczanie nastawionego czasu.

Płytka mieści się w obudowie Z-107, która przewidziana jest do montażu na szynie TH35. Wspomniana obudowa ma szerokość 53mm, czyli zajmuje trzy moduły/bezpieczniki tzw. "S".

Programowanie czasu odliczania można wykonać poprzez ustawnie potencjometru w dowolnym miejscu jego zakresu obracania się osi, przy czym skręcają go w lewo będzie oznaczało załączenie przekaźnika z minimalnym czasem, a obrócenie w prawo z maksymalnym.

Drugim sposobem nastawienia czasu jest ustawienie potencjometru na minimum i przytrzymanie przycisku stop podczas załączenia zasilania. Od tego momentu, aż do ponownego przytrzymania przycisku stop będzie to czas, jaki sterownik ma zapamiętać i odtwarzać go po każdym przyciśnięciu przycisku start.

Mavin
mavin@op.pl

Artykuł ukazał się w
Sierpień 2015
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon
Materiały dodatkowe

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik czerwiec 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio lipiec - sierpień 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje czerwiec 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna czerwiec 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich lipiec 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów