Obrotomierz

Obrotomierz
Pobierz PDF Download icon
Gdy zajdzie potrzeba zmierzenia liczby obrotów na jednostkę czasu wirującego elementu, mamy nie lada problem z dostępnością, ceną i funkcjonalnością różnych do tego celu przeznaczonych przyrządów, opisany w tym artykule obrotomierz spełni swoje zdanie w 100% przy niedużych nakładach finansowych.

Obrotomierz opisywany w artykule składa się z 2 płytek - części głównej oraz czujnika obrotów. Na pierwszej, głównej (rysunek 1) zamontowano mikrokontroler ATmega8, stabilizator napięcia zasilającego i wyświetlacz 2 linie po 16 znaków. Do złącza JP1 jest doprowadzany sygnał z czujnika (rysunek 2) złożonego z diody świecącej w podczerwieni, fototranzystora oraz potencjometru do regulacji czułości.

Rysunek 1. Schemat ideowy płytki głównej obrotomierza

Rysunek 2. Schemat ideowy czujnika obrotomierza

Mikrokontroler pracuje przy taktowaniu oscylatorem RC o częstotliwości 1 MHz. Są to nastawy domyślne ATmegi8, więc nie ma potrzeby zmiany fusebitów. Sygnał z czujnika występujący w reakcji fototranzystora na światło odbite diody LED jest doprowadzony do wejścia przerwania zewnętrznego INT0.

Rysunek 3. Schemat montażowy płytki głównej obrotomierza

Oprogramowanie używa Timera 1 do generowania przerwania co 1 sekundę będącego podstawą czasu. Liczba obrotów jest zliczana za pomocą przerwania INT0 pomiędzy poszczególnymi przerwaniami Timera 1. Dlatego na wyświetlaczu jest pokazywany wynik pomiaru w obrotach na sekundę (RPS), natomiast wynik w obrotach na minutę (RPM) jest obliczany poprzez wymnożenie wskazania RPS przez 60.

Na wirującym obiekcie warto nakleić białą naklejkę lub namalować biały punkt, aby wiązka światła diody LED łatwiej odbiła się i mogła być bez trudu odebrana przez fototranzystor. Czułość, a co za tym idzie - odległość od mierzonego przedmiotu - można ustawić za pomocą potencjometru.

Schemat montażowy płytki głównej pokazano na rysunku 3, natomiast płytki czujnika na rysunku 4. Montaż jest typowy i nie wymaga opisu. Warto rozpocząć go od płytki głównej, a następnie zmontować płytkę czujnika. Pod mikrokontroler należy zastosować podstawkę, ponieważ nie przewidziano możliwości jego programowania po zamontowaniu na płytce. Do połączenia pomiędzy płytkami powinno się użyć taśmy 3-żyłowej zakończonymi odpowiednimi wtykami.

Rysunek 4. Schemat montażowy płytki czujnika obrotomierza

Rysunek 5. Ustawienie fusebitów mikrokontrolera ATmega8

Następnie programujemy mikrokontroler (fusebity powinny być ustawione tak, jak pokazano na rysunku 5), umieszczamy go w podstawce, łączymy płytkę główną z wyświetlaczem, włączamy zasilania i obrotomierz jest gotowy do pracy.

Adrian Wypenda
adrian359@poczta.onet.pl

Artykuł ukazał się w
Sierpień 2015
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon
Materiały dodatkowe
Zobacz też
Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik wrzesień 2020

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio październik 2020

Świat Radio

Magazyn użytkowników eteru

Automatyka Podzespoły Aplikacje wrzesień 2020

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna wrzesień 2020

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Praktyczny Kurs Elektroniki 2018

Praktyczny Kurs Elektroniki

24 pasjonujące projekty elektroniczne

Elektronika dla Wszystkich wrzesień 2020

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów