Sterownik zasilania taśm LED z wyłącznikiem czasowym

Sterownik zasilania taśm LED z wyłącznikiem czasowym
Pobierz PDF Download icon
Sterownik jest dedykowany przede wszystkim dla zapominalskich. Automatycznie wyłącza oświetlenie w nadzorowanym miejscu po ustalonym, wcześniej ustawionym czasie. Urządzenie powstało jako uzupełnienie istniejącej instalacji oświetleniowej wewnątrz szafy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zastosować je wszędzie tam, gdzie jest wskazana konieczność nadzoru czasu świecenia popularnych taśm LED.

Rysunek 1. Schemat ideowy sterownika taśm LED

Schemat ideowy sterownika pokazano na rysunku 1. Pracą układu steruje mikrokontroler ATtiny13 taktowany za pomocą wbudowanego generatora RC. Urządzenie powinno być zasilane napięciem stałym 12 V doprowadzonym do złącza IN.

Stabilizator IC1 dostarcza napięcia +5 V, a kondensatory C1...C3 zapewniają odpowiednie filtrowanie tego napięcia. Dioda świecąca LED1 pełni rolę sygnalizatora pracy układu. Oświetlenie LED dołączone do wyjścia OUT jest zasilane przebiegiem o zmiennym wypełnieniu (PWM) za pośrednictwem tranzystora T1 typu IRF7201.

Po dołączeniu do zasilania sterownik płynnie załączy oświetlenie. Następnie, po upływie określonego czasu wcześniej ustalonego przez użytkownika, płynnie je wyłączy. W czasie działania jest możliwe wydłużenie czasu świecenia poprzez naciśnięcie przycisku.

Dzięki temu, że sterownik zostanie włączony do istniejącej instalacji za głównym włącznikiem oświetlenia, tuż przed taśmą LED, to poza płynnym rozjaśnieniem oświetlenia jego działanie będzie praktycznie niezauważalne. Po włączeniu przełącznikiem światło płynnie się załączy, po wyłączeniu przełącznikiem - światło natychmiast wyłączy się chyba, że minie ustalony wcześniej czas. Wtedy światło zostanie płynnie zgaszone, a układ będzie oczekiwał albo na naciśnięcie przycisku, albo na ponowne wyłączenie i włączenie włącznika głównego.

Schemat montażowy sterownika pokazano na rysunku 2. Układ zmontowano na płytce dwustronnej o wymiarach 10 mm×34 mm z użyciem elementów do montażu powierzchniowego. Elementy są montowane po obydwu stronach płytki, dlatego ich montaż wymaga poświęcenia uwagi.

Rysunek 2. Schemat montażowy sterownika taśm LED

Montaż rozpoczynamy od przylutowania po jednej stronie płytki stabilizatora napięcia i tranzystora T1. W kolejnym kroku należy po drugiej stronie płytki zamontować pozostałe elementy (rezystory, kondensatory, diodę LED oraz mikrokontroler). Jako ostatnie montujemy przycisk oraz złącza śrubowe.

Przycisk można umieścić poza płytką w dowolnym, łatwo dostępnym miejscu. Prawidłowo zmontowany układ działa po włączeniu zasilania. Na rysunku 3 pokazano sposób włączenia sterownika pomiędzy zasilacz, a taśmę LED. Maksymalny prąd pobierany przez LED nie może przekraczać 4 A.

Możliwe są dwie metody zapamiętania przez układ czasu świecenia diod LED. Aby wejść w tryb zapamiętywania czasu należy przy wyłączonym napięciu zasilania wcisnąć przycisk S1 i włączyć zasilanie. Dioda LED zacznie szybko migać. Puszczenie przycisku spowoduje włączenie oświetlenia - dioda LED1 będzie świeciła.

W tym trybie każde kolejne naciśnięcie przycisku S1 zwiększy czas świecenia o około 1 minutę. Po ustawieniu wymaganego czasu świecenia należy ponownie przytrzymać przycisk S1 do momentu aż dioda LED1 zacznie szybko migać. Puszczenie przycisku spowoduje opuszczenie procedury programowania i restart sterownika z nowymi ustawieniami.

Kolejna możliwość programowania czasu świecenia to pomiar tego czasu przez sterownik. Aby wejść w tryb zapamiętywania czasu należy przy wyłączonym napięciu zasilania wcisnąć przycisk S1 i włączyć zasilanie. Dioda LED zacznie szybko migać puszczenie przycisku spowoduje włączenie oświetlenia - dioda LED1 będzie świeciła.

Kolejne dłuższe przytrzymanie przycisku S1 ponownie wywoła szybkie miganie diody LED1. Puszczenie przycisku S1 w tym momencie wprowadzi układ w tryb odliczania czasu. Każda odliczona sekunda będzie sygnalizowana krótkim błyskiem diody LED1.

Rysunek 3. Sposób włączenia sterownika w obwód zasilania taśm LED

Po odliczeniu przez układ wymaganego czasu należy ponownie przytrzymać przycisk S1 do momentu aż dioda LED1 zacznie szybko migać. Puszczenie przycisku wywoła opuszczenie procedury programowania oraz restart sterownika z nowymi ustawieniami.

Przycisk S1 ma jeszcze jedną funkcjonalność. Umożliwia regulację jasności dołączonego oświetlenia. Podczas normalnej pracy każde przytrzymanie tego przycisku spowoduje zmianę jasności świecenia dołączonego oświetlenia.

EB

Artykuł ukazał się w
Sierpień 2015
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon
Materiały dodatkowe

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik czerwiec 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio lipiec - sierpień 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje czerwiec 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna czerwiec 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich lipiec 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów