MPX5700_AIRC. Regulator ciśnienia kompresora modelarskiego

MPX5700_AIRC. Regulator ciśnienia kompresora modelarskiego
Pobierz PDF Download icon
Układ regulatora ciśnienia powstał w celu zastąpienia uszkodzonego presostatu w kompresorze modelarskim. Prezentowany projekty może zastąpić uszkodzony presostat lub uzupełnić kompresor o możliwość płynnej nastawy ciśnienia wyjściowego.

Układ oparty jest o wskaźnik ciśnienia AVT-1826 opisany w EP 9/2014 oraz płytkę wykonawczą (PWR) zawierającą zasilacz, przekaźnik SSR i interfejs klawiatury. Schemat wskaźnika pokazano na rysunku 1. Schemat płytki wykonawczej - na rysunku 2.

Ciśnienie wyjściowe kompresora jest mierzone w zakresie 0...700 kPa przetwornikiem MPX5700 i porównywane z wartością zadaną. Zakres nastaw ciśnienia wynosi 50...650 kPa. Regulator ciśnienia jest dwustanowy (ON/OFF), ma histerezę 25 kPa.

Rysunek 1. Schemat ideowy wskaźnika ciśnienia AVT-1826

Rysunek 2. Schemat ideowy płytki wykonawczej

Taki sposób regulacji wpływa na trwałość kompresora jednocześnie utrzymując ciśnienie z wystarczającą dokładnością, szczególnie w wypadku kompresorów ze zbiorniczkiem wyrównawczym. Przyciski UP/DN są dołączone przez układy filtrujące złożone z rezystorów R1...R4 oraz kondensatorów C1...C2 do wyprowadzeń MOSI/SCK procesora.

Sygnał sterujący przekaźnikiem IS (SSR) jest dostępny przez rezystor R5 ograniczający prąd LED na wyprowadzeniu MOSI. Strona wtórna przekaźnika jest zabezpieczona warystorem V1 przed skutkami przepięć i szybkim bezpiecznikiem 10 A (najlepiej z piaskiem kwarcowym gaszącym łuk) przed zwarciem w silniku. Na płytce jest umieszczony także transformator dostarczający napięcie 6 VAC do zasilania AVT-1826. Transformator jest zabezpieczony rezystorem bezpiecznikowym RF.

Rysunek 3. Schemat montażowy płytki wykonawczej

Rysunek 4. Sposób dołączenia regulatora ciśnienia

Układ zmontowano na jednostronnej płytce drukowanej. Jej schemat montażowy pokazano na rysunku 3. Przekaźnik SSR wymaga niewielkiego radiatora. Po poprawnym montażu urządzenie wymaga zaprogramowania (MPX5700_AIRC.hex) oraz skonfigurowania mikrokontrolera (bajty konfiguracyjne HIGH = 0xCF, LOW = 0x3F).

Sposób dołączenia regulatora pokazano na rysunku 4. Zmontowany regulator należy umieścić w obudowie zapewniającej bezpieczną obsługę i zabezpieczającej układ przed uszkodzeniem mechanicznym i zanieczyszczeniami.

Uwagi odnośnie do użycia:

Połączenia należy wykonać przewodami o izolacji i przekroju dostosowanym do obciążenia. Wszystkie połączenia sieci 230V należy wykonać w podwójnej izolacji z odpowiednim zabezpieczeniem miejsc połączeń, pamiętając o prawidłowo podłączonym przewodzie ochronnym.

Nie wolno przekraczać ciśnienia, dla którego zaprojektowano zbiornik lub kompresor. Niedopuszczalne jest mostkowanie presostatu bezpieczeństwa lub blokowanie zaworu upustowego kompresora.

Połączenie przewodu ciśnieniowego przetwornika należy wykonać za pomocą redukcji 1/8":6 mm (lub innej dostosowanej do presostatu) połączyć w miejscu presostatu sterującego kompresora, zapewniając szczelność połączenia.

Przy pierwszym uruchomieniu regulator wymaga kalibracji przesunięcia przetwornika, na wyświetlaczu zostanie wyświetlony alarm kalibracji:

Aby wykonać kalibrowanie należy wyrównać ciśnienia strony pomiarowej i wzorcowej przetwornika poprzez odłączenie ewentualnych wężyków pomiarowych. Ważne jest także, aby nie wystawiać przetwornika na przewiew i nie zasłaniać otworu wyrównawczego z tyłu obudowy MPX, gdyż wpłynie to na wartość napięcia kompensacji. Jeżeli przetwornik jest przygotowany do kompensacji, należy nacisnąć przycisk CAL. Zakończenie procedury kalibracji zostanie zasygnalizowane komunikatem:

Procedurę kalibracji z zachowaniem opisanych zasad można wywołać ponownie w trakcie pomiarów. Wskaźnik sygnalizuje dodatkowo dwa stany awaryjne, przekroczenie ciśnienia 700kPa (OVP):

i podciśnienie w rurce pomiarowej (VAC):

które są szkodliwe dla przetwornika i w skrajnym wypadku mogą doprowadzić do jego uszkodzenia.

Po wykonaniu kalibracji regulator przejdzie do normalnego trybu pracy, w którym wskazywana jest wartość zadana S:xxx[kPa] oraz zmierzona wartość ciśnienia P:yyy [kPa]:

przyciski UP/DN umożliwiają na bieżąco korektę nastaw, przełącznik trójpozycyjny SMODE umożliwia wybór trybu pracy regulatora:

  • MAN: tryb ręczny, załączony, regulator wskazuje ciśnienie, kompresor jest załączony.
  • OFF: tryb ręczny, wyłączony, regulator wskazuje ciśnienie, kompresor jest wyłączony.
  • AUTO: tryb automatyczny, regulator wskazuje ciśnienie, kompresor jest sterowany w zależności od wartości zadanej.
  • Wyłącznik ON, umożliwia wyłączenie zasilania regulatora i kompresora.

Adam Tatuś, EP

Artykuł ukazał się w
Styczeń 2015
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon
Materiały dodatkowe

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik maj 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio maj - czerwiec 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje kwiecień 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna maj 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich maj 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów