16-kanałowy sterownik diod LED

16-kanałowy sterownik diod LED
Układ scalony PCA9552 umożliwia niezależne sterowanie diodami LED: załączenie, wyłączenie, mruganie z zadaną częstotliwością.

Układ umożliwia ograniczenie ilości danych przesyłanych magistralą I²C oraz zwalnia CPU i/lub timery hosta z konieczności obsługi funkcji sygnalizacyjnych. Struktura układu zawiera generator niewymagający komponentów zewnętrznych oraz współpracujące z nim preskalery częstotliwości, co umożliwia wybór jednej z dwóch zaprogramowanych częstotliwości migotania.

Typowo, aby mrugać diodą LED z użyciem normalnego ekspandera I/O, takiego jak PCF8574 lub PCA9554, host musi okresowo wysyłać powtarzające się komendy włączające i wyłączające diody LED. Powoduje to znaczne zwiększenie ilości przesyłanych danych i zwykle wymaga użycia jednego z timerów hosta.

Zamiast tego, układ PCA9552 wymaga jedynie przesłania nastaw ustalających BLINK RATE 1 oraz BLINK RATE 2, tzn. częstotliwości oraz współczynnika wypełnienia dla dwóch sygnałów PWM. Od tego momentu jest wymagana jedynie jedna komenda, która powoduje zaświecanie diody LED dołączonej do wyjścia z zaprogramowaną częstotliwością, jej zaświecenie na stałe lub zgaszenie. Maksymalny prąd pobierany z pojedynczego wyjścia wynosi 25 mA, natomiast z całego układu - 200 mA. Każdy port nieużywany do zasilania LED może być zastosowany w roli typowego GPIO.

Wejście zerujące (RESET) - aktywowane poziomem niskim - oraz funkcja zerowania po załączeniu zasilania (Power-on Reset) nadaje rejestrom kontrolnym stan domyślny - wszystkie diody LED zostają wyłączone, a wyjścia wyzerowane. Trzy wejścia adresujące pozwalają na dołączenie 8 układów scalonych do tej samej magistrali I²C.

Najważniejsze parametry PCA9552:

 • 16 driverów diod LED (załączone, wyłączone, migotanie z zaprogramowaną częstotliwością).
 • 2 wybieralne, programowalne częstotliwości migotania (możliwość ustalenia częstotliwości i współczynnika wypełnienia w zakresie 0,172...44 Hz tj. 5,82...0,023 sekundy).
 • Wyprowadzenia nieużywane do sterowania diodami LED mogą być zastosowane w roli zwykłych GPIO.
 • Wbudowany generator niewymagający komponentów zewnętrznych.
 • Interfejs I²C kompatybilny z SMBus.
 • Procedura zerowania po załączeniu zasilania (PoR).
 • Filtr przeciwzakłóceniowy na wejściach SCL/SDA.
 • Wejście zerujące aktywowane poziomem niskim.
 • 16 wyjść o wydajności prądowej 25 mA przeznaczonych do bezpośredniego przyłączenia diod LED, całkowita wydajność prądowa 200 mA.
 • Brak hazardów przy przełączaniu.
 • Wsparcie dla dołączania urządzeń bez odłączania zasilania (hot insertion).
 • Niewielki pobór prądu w stanie wyłączenia.
 • Zakres napięcia zasilającego: 2,3...5,5 V.
 • Zakres częstotliwości sygnału SCL: 0...400 kHz.
 • Dostępny w obudowach: SO24, TSSOP24, HVQFN24.

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik kwiecień 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio marzec 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje marzec 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna kwiecień 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Praktyczny Kurs Elektroniki 2018

Praktyczny Kurs Elektroniki

24 pasjonujące projekty elektroniczne

Elektronika dla Wszystkich kwiecień 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów