16-kanałowy sterownik diod LED

16-kanałowy sterownik diod LED
Układ scalony PCA9552 umożliwia niezależne sterowanie diodami LED: załączenie, wyłączenie, mruganie z zadaną częstotliwością.

Układ umożliwia ograniczenie ilości danych przesyłanych magistralą I²C oraz zwalnia CPU i/lub timery hosta z konieczności obsługi funkcji sygnalizacyjnych. Struktura układu zawiera generator niewymagający komponentów zewnętrznych oraz współpracujące z nim preskalery częstotliwości, co umożliwia wybór jednej z dwóch zaprogramowanych częstotliwości migotania.

Typowo, aby mrugać diodą LED z użyciem normalnego ekspandera I/O, takiego jak PCF8574 lub PCA9554, host musi okresowo wysyłać powtarzające się komendy włączające i wyłączające diody LED. Powoduje to znaczne zwiększenie ilości przesyłanych danych i zwykle wymaga użycia jednego z timerów hosta.

Zamiast tego, układ PCA9552 wymaga jedynie przesłania nastaw ustalających BLINK RATE 1 oraz BLINK RATE 2, tzn. częstotliwości oraz współczynnika wypełnienia dla dwóch sygnałów PWM. Od tego momentu jest wymagana jedynie jedna komenda, która powoduje zaświecanie diody LED dołączonej do wyjścia z zaprogramowaną częstotliwością, jej zaświecenie na stałe lub zgaszenie. Maksymalny prąd pobierany z pojedynczego wyjścia wynosi 25 mA, natomiast z całego układu - 200 mA. Każdy port nieużywany do zasilania LED może być zastosowany w roli typowego GPIO.

Wejście zerujące (RESET) - aktywowane poziomem niskim - oraz funkcja zerowania po załączeniu zasilania (Power-on Reset) nadaje rejestrom kontrolnym stan domyślny - wszystkie diody LED zostają wyłączone, a wyjścia wyzerowane. Trzy wejścia adresujące pozwalają na dołączenie 8 układów scalonych do tej samej magistrali I²C.

Najważniejsze parametry PCA9552:

 • 16 driverów diod LED (załączone, wyłączone, migotanie z zaprogramowaną częstotliwością).
 • 2 wybieralne, programowalne częstotliwości migotania (możliwość ustalenia częstotliwości i współczynnika wypełnienia w zakresie 0,172...44 Hz tj. 5,82...0,023 sekundy).
 • Wyprowadzenia nieużywane do sterowania diodami LED mogą być zastosowane w roli zwykłych GPIO.
 • Wbudowany generator niewymagający komponentów zewnętrznych.
 • Interfejs I²C kompatybilny z SMBus.
 • Procedura zerowania po załączeniu zasilania (PoR).
 • Filtr przeciwzakłóceniowy na wejściach SCL/SDA.
 • Wejście zerujące aktywowane poziomem niskim.
 • 16 wyjść o wydajności prądowej 25 mA przeznaczonych do bezpośredniego przyłączenia diod LED, całkowita wydajność prądowa 200 mA.
 • Brak hazardów przy przełączaniu.
 • Wsparcie dla dołączania urządzeń bez odłączania zasilania (hot insertion).
 • Niewielki pobór prądu w stanie wyłączenia.
 • Zakres napięcia zasilającego: 2,3...5,5 V.
 • Zakres częstotliwości sygnału SCL: 0...400 kHz.
 • Dostępny w obudowach: SO24, TSSOP24, HVQFN24.

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik maj 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio maj - czerwiec 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje maj 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna maj 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich czerwiec 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów