Bogon (lecz nie Bóg!)

Bogon (lecz nie Bóg!)

Nie bez powodu w powyższym tytule przytoczono nawias - wspomniane bowiem na początku określenie nie ma nic wspólnego z religią i teologią.

Za to ma związek z sieciami teleinformatycznymi, a dokładniej z pakietem IP, który nie powinien znaleźć się w publicznej sieci z powodu adresu źródłowego, który "nie ma prawa" funkcjonować w tej sieci, a który mimo to został przydzielony. Adres ten to zazwyczaj adres prywatny, adres zarezerwowany (tzn. w praktyce niewykorzystywany w sieci publicznej, lub przewidziany pod specjalne zastosowania, zarówno dopuszczalny, jak i niedopuszczalny w sieci publicznej) bądź adres, który choć jest przewidziany dla sieci publicznej, to jednak nie został jeszcze przydzielony jakiemukolwiek urządzeniu przez serwery (tj. został przydzielony z ich pominięciem, bez udziału organizacji IANA zarządzającej adresami IP).

Ponieważ bogony mogą zakłócić działanie sieci, są w praktyce filtrowane, choć nie wszyscy dostawcy usług robią to na bieżąco - a to błąd, gdyż w pula właściwych, choć nieprzydzielonych adresów IP, podlega ciągłym zmianom! Niemniej samo określenie pochodzi od łac. bogus - zmyślony, fałszywy, od którego jednak nasz polski "Bóg" nie pochodzi! (stąd wspomniany w tytule nawias).

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik kwiecień 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio marzec 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje marzec 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna kwiecień 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Praktyczny Kurs Elektroniki 2018

Praktyczny Kurs Elektroniki

24 pasjonujące projekty elektroniczne

Elektronika dla Wszystkich kwiecień 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów